Mācību sasniegumi 2018./2019.

SKOLĒNU SASNIEGUMI 2018./2019. MĀCĪBU GADĀ

STARPNOVADU OLIMPIĀŽU LAUREĀTI

Emīls Dakša ieguva 1.vietu bioloģijas olimpiādē 9.klasei (skolotāja Ilze Rēķe)

Emīls Dakša ieguva atzinību vēstures olimpiādē 9.klasei (skolotāja Ivanda Ceijere)

Sabīne Strazdiņa ieguva 3.vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.klasei (skolotāja Inese Kozlovska)

Roberts Mednis ieguva 2.vietu matemātikas olimpiādē 6.klasei (skolotāja Ilze Paegle)

Emīls Dakša ieguva atzinību mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 9. klasei (skolotājs Jānis Mičulis)

Katrīna Kārkliņa ieguva atzinību matemātikas olimpiādē “Hei, matemātiķi!” (skolotāja Antra Sarapova)

Elizabete Dārziņa ieguva 3.vietu latviešu valodas olimpiādē 4.klasei (skolotāja Antra Sarapova)

Armands Ričards Robītis ieguva 1.vietu mūzikas olimpiādē skolotāja Anda Tomsone)

Armands Ričards Robītis ieguva atzinību mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 8.klasei (skolotājs Jānis Mičulis)

Dairis Mocāns ieguva atzinību mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 7.klasei (skolotājs Jānis Mičulis)

Santa Solovjova ieguva 1.vietu LNB organizēto “Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību” Cēsu reģionālajā kārtā(skolotāja Inta Rajecka)

PĒTNIECISKIE DARBI 

Ivo Bahmanis (1.kl.) ieguva atzinību sākumskolas skolēnu mazajā  pētniecības konferencītē “Mazs cinītis gāž lielu vezumu” (skolotāja Jana Palsa)

Sanija Maiga Pērkone (3.kl.) ieguva atzinību sākumskolas skolēnu mazajā  pētniecības konferencītē “Mazs cinītis gāž lielu vezumu” (skolotāja Inta Lapsiņa)

SPORTA SACENSĪBAS

Starpnovadu saccensībās florbolā B grupā 6.-9.klases komandai – 3.vieta (skolotājs Oskars Urbāns)

Starpnovadu sacensībās “Tautas bumbā” D grupā  4.klases komandai – 1.vieta (skolotāja Renāte Hmeļņicka)

Rudens krosā B grupā meitenēm (8.-9.kl.) Sabīnei Strazdiņai – 4.vieta (skolotājs Oskars Urbāns)

Pavasara krosā 4.klases meiteņu grupā Katrīnai Kārkliņai  – 2.vieta (skolotāja Renāte Hmeļņicka)

Pavasara krosā kopsavilkumā Stalbes vidusskolai –1.vieta (skolotāja Renāte Hmeļņicka)

Latvijas čempionāta florbolā meitenēm posmos 3.-4.klases komandai – viena 1.vieta, divas 2.vietas (skolotāja Renāte Hmeļņicka)

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Cēsu vēsturiskā rajona novadu Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās skolu jaunatnei “LAKSTĪGALA 2019” 1. un 2.kārtā Stalbes vidusskolas komanda ieguva 1.pakāpi (skolotāja Anda Tomsone)

Cēsu vēsturiskā rajona novadu tautas deju skatē 4.-8.klases kolektīvs ieguva 2.pakāpi (skolotāja Ginta Berķe)

This image has an empty alt attribute; its file name is Stalbe_Labinieki2019-1024x565.jpg

LABĀKIE MĀCĪBU PRIEKŠMETOS 2018./2019. M.G.

Matemātikā – 4.kl. K. Kārkliņa, 5.kl. S. M. Rainskis, 6.kl. K. I.Liepiņš, 7. kl.  D. Mocāns, 8. kl. S. Strazdiņa, 9. kl. E. Dakša;

Datorikā – 4.kl. E. Dārziņa, 5.kl. A.Brauna, 6.kl.M. R. Tauriņš, 7.kl. D. Mocāns;

Fizikā – 8.kl.S.Strazdiņa, 9.kl.E.Dakša;

Sociālajās zinībās 5.kl. S.Egle, 6.kl. L. L. Beļājeva, 7.kl. A. E. Petkeviča, 8.kl. S. Strazdiņa;

Latviešu valodā – 4.kl.  E.Dārziņa, 5.kl. A.Brauna, A.Priedīte, 6.kl. L.Laudiņa, 7.kl. D.Mocāns, 8.kl. S.Strazdiņa, 9.kl. E.Dakša,

Krievu valodā – 6.kl. M. R. Tauriņš, 7.kl. V. Ruska, A.K.Paegle;

Vizuālajā mākslā – 5.kl. A. Brauna, 6.kl. K. I. Liepiņš, L.Laudiņa, 7. kl. D.Mocāns, 8.kl. R.Beļājeva, S. Strazdiņa, 9.kl. E. Dakša, M. Dakša,

 Ķīmijā – 8.kl. S.Strazdiņa, A.R.Robītis, 9.kl. E.Dakša,

 Ģeogrāfijā – 7.kl. D. Mocāns, 8.kl. A.R.Robītis, 9.kl. E.Dakša,

Bioloģijā – 7.kl. A.E.Petkeviča, 8.kl. R.Beļājeva, 9.kl. E.Dakša,

Sportā – 1.kl.R.Balodis, 4.kl.K.Kārkliņa, A.Gūtmanis, 5.kl. J.Gūtmanis, 6.kl. E.Eglītis, 7.kl. M.Rutkovskis, 8.kl. S.Strazdiņa, 9.kl. E.Dakša; 

Angļu valodā – 1.kl. I.Bahmanis, 3.kl.R.Strazdiņš, 4.kl.K. Strēlnieks, 5.kl.J.Antonovs, 7.kl.V. Ruska, K.Ozola, 8.kl. A.R.Robītis, 9.kl.E.Dakša;

Literatūrā – 5.kl. S.Egle, 6.kl. L.Laudiņa, 7.kl.  V.Ruska, 8.kl. S.Strazdiņa.

MĒS LEPOJAMIES!

SASNIEGUMI IKDIENAS MĀCĪBU DARBĀ 2018./2019.M.G.

Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti (2.-3.klasē) vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles 4.klasē ( sudraba liecība 5.-9.klasē), vidējā atzīme vismaz 9 balles (zelta liecība 5.-9.klasē) pateicības saņēma 19 skolēni:

4.klasē: Elizabete Dārziņa, Brendons Breds Dūdens, Rebeka Ekerte, Katrīna Kārkliņa, Kenets Strēlnieks

Zelta liecības saņēma:

8.klasē: Sabīne Strazdiņa

9.klasē: Emīls Dakša

Sudraba liecības saņēma:

5.klasē: Amēlija Brauna, Sandis Miks Rainskis

6.klasē: Līga Laudiņa, Santa Solovjova, Markuss Raivo Tauriņš

7.klasē: Dairis Mocāns, Alise Elīna Petkeviča, Karlīna Gaspersone, Veronika Ruska,

8.klasē: Renāte Beļājeva, Loreta Lapsiņa, Armands Ričards Robītis

Pateicības par labām  sekmēm mācībās (visos mācību priekšmetos iegūtas vismaz 6 balles, 2.-3.klasē labi apgūti  visi mācību priekšmeti)  saņēma 27 skolēni:

2.klasē: Rihards Grabis, Mārtiņš Mikasenoks

3.klasē: Sanija Maiga Pērkone, Samanta Seikstule, Ralfs Strazdiņš

4.klasē: Alise Baumane, Roberts Frīdenšteins, Atis Gūtmanis, Matīss Krujelis, Daniels Roberts Kūlītis, Renārs Ozoliņš, Ričards Rudaks, Mikus Tauriņš

5.klasē: Samanta Egle, Liāna Podziņa, Amanda Priedīte, Juris Antonovs

6.klasē: Laila Līga Beļājeva, Emīls Dārziņš,  Sanija Ivanova, Ralfs Ričards Krupenko, Roberts Mednis, Kristaps Imants Liepiņš,  Sintija Ošiņa

7.klasē: Amanda Šimkuse

8.klasē: Elva Pužule, Evita Mieriņa

“Labākie mācību priekšmetos”
 2018./2019. m.g. 1. semestrī

Vizuālajā mākslā:  5.kl. A. Brauna, 6.kl. S.Solovjova, L.Laudiņa, 8.kl. R.Beļājeva, 9.kl. M.Dakša;

Mājturībā un tehnoloģijās: 6.kl. S.Solovjova, 7.kl. A.E.Petkeviča, D.Mocāns, K.Ozola, 8.kl. S.Strazdiņa, A.R.Robītis, 9.kl. K.V.Ruble, E.Dakša;

Matemātikā:  4.kl. K.Strēlnieks, 5. kl. S. M.Rainskis, 6.kl. R.Mednis, 7.kl. D.Mocāns, 8. kl. S.Strazdiņa, 9.kl. E.Dakša;

Datorikā un informātikā: 4.kl. E.Dārziņa, 5.kl. A.Brauna, 6.kl. S.Solovjova, 7.kl. D.Mocāns;

Fizikā: 8.kl. S.Strazdiņa, 9.kl. E.Dakša;

Ķīmijā: 8.kl. S.Strazdiņa, 9.kl. E.Dakša;

Sociālajās zinībās: 5.kl. A.Priedīte , 6.kl. S.Solovjova, 7. kl. D.Mocāns, 8.kl. R.Beļājeva;

Ģeogrāfijā: 7.kl. A.E.Petkeviča, 8.kl. S.Strazdiņa, 9.kl. E.Dakša;

Bioloģijā: 7.kl. D.Mocāns, 8.kl. R.Beļājeva, 9.kl. E.Dakša;

Krievu valodā: 6.kl. M.R.Tauriņš

Latviešu valodā: 5.kl. S.Egle, 7.kl. V.Ruska, 8.kl. L.Lapsiņa, 9.kl. E.Dakša;

Literatūrā: 5.kl. A.Brauna, 6.kl. L.Laudiņa, 8.kl. S.Strazdiņa, E.Pužule, 9.kl. M.Dakša, K.V.Ruble;

Angļu valodā: 4.kl. K.Strēlnieks, 5.kl. J.Antonovs, 6.kl. R.R.Krupenko, 7.kl. K.Ozola, 9.kl. E.Dakša;

Sportā: 1.kl. R.Balodis, 3.kl. K.Kārkliņa, A.Gūtmanis, E.Dārziņa,  5.kl. J.Gūtmanis , 6.kl. E.Eglītis, 8.kl. S.Strazdiņa

Vēsturē: 7.kl. D.Mocāns, 8.kl. E.Pužule, S.Strazdiņa, 9.kl. E.Dakša

Mēs lepojamies!

Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2018./2019. m.g. 1. semestrī

Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti (2.-3.klasē) vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles 4.klasē ( sudraba liecība 5.-9.klasē), vidējā atzīme vismaz 9 balles (zelta liecība 5.-9.klasē) pateicības saņēma 15 skolēni:

4. klasē: Elizabete Dārziņa, Brendons Breds Dūdens, Katrīna Kārkliņa, Kenets Strēlnieks

Sudraba liecības saņēma:

5. klasē: Amēlija Brauna

6. klasē: Līga Laudiņa, Santa Solovjova

7. klasē: Dairis Mocāns, Alise Elīna Petkeviča

8. klasē: Renāte Beļājeva, Loreta Lapsiņa, Armands Ričards Robītis, Elva Pužule, Sabīne Strazdiņa

9. klasē: Emīls Dakša

Pateicības par labām  sekmēm mācībās (visos mācību priekšmetos iegūtas vismaz 6 balles, 2.-3.klasē labi apgūti  visi mācību priekšmeti)  saņēma 31 skolēns:

2. klasē: Mārtiņš Mikasenoks

3. klasē: Sanija Maiga Pērkone, Samanta Seikstule, Ralfs Strazdiņš

4. klasē: Alise Baumane, Rebeka Ekerte, Atis Gūtmanis, Matīss Krujelis, Daniels Roberts Kūlītis, Renārs Ozoliņš, Ričards Rudaks, Mikus Tauriņš

5. klasē: Karolīna Sonora Brūdere, Samanta Egle, Liāna Podziņa, Amanda Priedīte, Sandis Miks Rainskis

6. klasē: Laila Līga Beļājeva, Emīls Dārziņš,  Sanija Ivanova, Ralfs Ričards Krupenko, Roberts Mednis,  Sintija Ošiņa, Rolands Reiziņš,  Markuss Raivo Tauriņš

7. klasē: Karlīna Gaspersone, Kristī Ozola, Veronika Ruska, Roberts Šūmanis

9. klasē: Kristīne Vallija Ruble

Varētu arī interesēt...