Nāc nākdama Liela diena…

Lieldienas Stalbes pamatskolā

Stalbes pamatskolas skolēni un skolotāji ieskandināja Lieldienas saulainajā 28.marta pēcpusdienā. Lieldienas ir svarīgi svētki kristīgajā pasaulē. Arī senajiem latviešiem Lieldienas jeb pavasara saulgrieži bija viens no četriem svarīgākajiem pagrieziena punktiem dabā, kas iezīmēja kārtējo gadalaiku maiņu.

1.un 2.klases skolēni pastāstīja, kas ir Lieldienas, skandēja tautasdziesmas un norunāja Lieldienu ticējumus. Ticējums vēsta, ka tas, kuram ola ir visstiprākā, ilgi dzīvos! Kas Lieldienu olas ēd bez sāls, tas visu vasaru melos!

Pa klašu grupām bērni veica dažādus uzdevumus: minēja Lieldienu mīklas, lika puzles, lasīja informāciju un meklēja atbildes uz jautājumiem, kā Lieldienas svin citur pasaulē, šifrēja vārdus un no burtiem izlika kopīgu vēlējumu Lieldienām. Tika iets jautrās rotaļās, kuras pazīst kopš sendienām “Sietiņa dzīšana”un “Sietiņos iešana”.

Skolas Zaļajā klasē saimnieks Atvars uzkūra uguni un katlā vārīja skolēnu atnestās un skaisti izrotātās olas. Katrs dabūja krāsotu olu,ar kuru devās uz olu kaujām un olu ripināšanu.

Olu krāsošana: senlatvieši ticēja, ka olu krāsošana ar dažādām dabas veltēm veicina saticību.

Olu kaujas: arī šī aktivitāte sagādā prieku gan lieliem, gan maziem.

Paldies skolotājiem un bērniem, saimniekam Atvaram par aktīvo, jautro kopā būšanu!

Novēlam: saulainas, lustīgas, krāsainas, jaukas un zaļas Lieldienas visiem!

Skolotāja Jana Palsa

Varētu arī interesēt...