Category: Jaunumi

Edurio atzinība Stalbes pamatskolai

Mācību gada noslēgumā Edurio ir izveidojis TOP 50 skolu sarakstu, kas ir bijušas aktīvākās Edurio platformas izmantošanā. Stalbes pamatskola ir arī šajā pulkā.

9. klases izlaidums 2021. gadā

2021. gada 11. jūnijā apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma 11 Stalbes pamatskolas 9.klases absolventi. Klases audzinātāja – Renāte Hmeļņicka.

Projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes 2020./2021.m.g. 2.semestrī

Arī šī mācību gada 2.semestrī projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolēniem bija iespēja saņemt papildu atbalstu. Ārkārtas situācijā, īpaši attālināto mācību laikā, prioritāte bija sniegt katram skolēnam pēc iespējas kvalitatīvu mācību...

Projekts PuMPuRS Stalbes pamatskolā 2020./2021. m.g. 2.semestrī

Eiropas Sociālā fonda projekta  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros Stalbes pamatskolā 2020./2021.mācību gada 2.semestrī iesaistījās 4 skolotāji (M.Jēkabsone, R.Hmeļņicka, I.Kozlovska, I.Ozola), un atbalsts tika sniegts 4 skolēniem, vienā...

2020./2021. mācību gada noslēgums

2020./2021. mācību gads ir bijis gan būtisku pārmaiņu, gan izaicinājumu pilns. Tāpēc mēs sakām lielu  paldies ikvienam skolēnam un  skolotājam un katrai skolēnu ģimenei par izturību un pacietību!  Mēs varam lepoties ar 13 skolēniem,...

Eko ziņas

Noslēdzot mācību gadu, Ekopadome sarūpējusi otro EKO ziņu sēriju. Šoreiz, pievienojot nelielu humora devu, stāstām par II semestra pasākumiem un to, ko jaunu esam apguvuši par veģetārismu. Video: