Category: Jaunumi

Projekts PuMPuRS Stalbes pamatskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0 / 16 / I / 001) ietvaros Stalbes pamatskolā 2020./2021.mācību gada 1.semestrī iesaistījās 3 skolotāji, un atbalsts tikai sniegts 3 skolēniem....

Kampaņa “Radi, lieku neradot”

2. semestrī uzsākam piedalīšanās URDA organizētajā kampaņā “Radi lieku neradot”. Kampaņa ir saistīta ar aprites ekonomiku. Piedalīsies 8. klases skolēni. Kampaņas laikā notiek vairākas videolekcijas, kas jauniešiem saprotamā veidā un simbolos, iesaistot iedvesmojošiem nozares...

Projekts “Waste art”

Noslēdzies divu gadu starptautiskais projekts “Waste Art”, ko organizēja Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar ZAAO,  Vides novērtēšanas institūtu un Igaunijas Viru apriņķi.  No Latvijas piedalījās 33 skolas un pirmskolas, arī mūsu skola.  Šajos divos...

Barikāžu piemiņai

Pieminot 1991. gada barikāžu notikumus, Stalbes pamatskolas skolotāji dalījās ar savām atmiņām un iespaidiem par šo emocionālo un valstij nozīmīgo laiku. Vēlējāmies savās sajūtās dalīties arī ar jums, tādēļ izveidojām šo video stāstu.

Mācību sasniegumi 2020./2021. m.g. 1.semestrī

Mēs lepojamies! Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2020./2021. m. g. 1. semestrī. Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti (2.-3. klasē) vai vismaz 7 balles...