Pasaules sirds diena

29.septembrī tiek atzīmēta Pasaules sirds diena ar mērķi aktualizēt kardiovaskulārās jeb sirds un asinsvadu slimības kā ievērojamu sabiedrības veselības problēmu. 

Pasaules sirds dienas galvenais mērķis ir informēt sabiedrību, tostarp bērnus, pusaudžus un jauniešus, par sirds un asinsvadu slimībām, to profilaksi, apvienot cilvēkus cīņā pret sirds un asinsvadu slimību radīto slogu, kā arī veicināt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 

Tāpat kā citas neinfekciju slimības, sirds un asinsvadu slimības ir cieši saistītas ar dzīvesveida paradumiem, it īpaši smēķēšanu (arī elektronisko smēķēšanas ierīču lietošanu), neveselīgu uzturu, mazkustīgumu un psihosociālu stresu. Vairāk kā trīs ceturtdaļas no visām nāvēm no kardiovaskulārajām slimībām un citām hroniskām saslimšanām varētu novērst, ja tiktu mainīti dzīvesveida paradumi.  

Izglītības iestāde ir vide, kas var palīdzēt veicināt, attīstīt un pilnveidot skolēnu veselīgos paradumus. Veselību veicinoša skolas vide nodrošina bērnam iespēju pieņemt apzinātus un zināšanās balstītus veselību ietekmējošus lēmumus, līdz ar to potenciāli mazināt kardiovaskulāro slimību attīstību nākotnē.  

Šogad Pasaules sirds dienas ietvaros SPKC speciālisti ir izstrādājuši infografiku “7 soļi sirds un asinsvadu slimību profilaksei” un darba lapu individuālo sirds un asinsvadu modificējamo (izmaināmo) riska faktoru noteikšanai. Pielikumā nosūtām infografiku PDF un PNG formātā un darba lapu PDF formātā tematiskās dienas tēmas aktualizēšanai izglītības iestādē.  

Aicinām Pasaules sirds dienas ietvaros izmantot SPKC speciālistu izstrādātos informatīvos materiālus, izglītojot gan skolēnus, gan skolēnu vecākus un izglītības iestādes darbiniekus: 

Aicinām iepazīties arī ar citiem materiāliem par sirds veselību: 

Varētu arī interesēt...