Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga glabātāju vērtēšana

5. aprīlī skolā ieradās Karoga saglabāšanas un atbalsta sniegšanas ekspertu komisija. Skolēni komisijai prezentēja par veikumu patriotisma audzināšanā šī mācību gada laikā.

Varētu arī interesēt...