Zaļais karogs Stalbes pamatskolai

Par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē Stalbes pamatskolai piešķirts Starptautiskais Ekoskolas sertifikāts.

Varētu arī interesēt...