Skolas Zaļās klases un renovētā sporta laukuma sakopšanas talka

Skatīt bildes Galerijā šeit.

Mēs, skolas ekopadomes 5.-7.klašu dalībnieki kopā ar sākumskolas 2.- 4.klases skolēniem un skolotāju Janu Palsu, vides izglītības pulciņa skolotāju Adriju  un skolas saimnieku Atvaru. 17. maija ļoti vējainā un aukstā pēcpusdienā čakli strādājām skolas zaļajā zonā. Mūsu uzdevums bija novākt laika gaitā sabojājušās koka konstrukcijas, atjaunot tējas augu kolekciju puķu kastēs un pabeigt renovētā sporta laukuma sakopšanas darbus.

Vispirms dalījāmies komandās atbilstoši mūsu talcinieku vecuma grupām. Spēcīgākā grupa – daļa no 5.-7.  klases skolēniem skolas saimnieka Atvara vadībā raka ārā satrūdējušos  koka bluķīšus no kāpelēšanas joslas. To izdarīt nebija nemaz  tik viegli, jo šie bluķi bija ierakti vismaz  metra dziļumā zem zemes. Kopā mēs izrakām tikai sešus bluķus. Šajā darbā  uzzinājām, ka koks  satrūd  tikai tajā vietā, kur sākas viņa saskare ar gaisu. Tāpēc bija interesanti  redzēt zemē ieraktā bluķīša daļu laika zoba neskartu, bet virszemē daļēji jau sapuvušu.

Otra puse no 5.-7. klašu dalībniekiem  demontēja satrūdējušos, saplēstos solus un galdus. To izdarīt arī nenācās viegli, jo skrūves/naglas bija ierūsējušas.  Bet ar kopīgiem spēkiem un palīginstrumentu palīdzību mēs izjaucām arī tos.

 2.-4. klašu skolēni kopā ar ekoskolas skolotāju Janu Palsu atjaunoja dažādu tējas augu stādījumus un sēja saulespuķu sēkliņas puķu kastēs, arī sakārtoja kukaiņu māju. Šādi mēs piedalījāmies starptautiskajā  ekoskolu  akcijā “Saulespuķe brīvībai “, – aicinājums sēt saulespuķes pie mācību iestādēm un savām mājām ,tādējādi izrādot atbalstu ukraiņu tautai un bērniem. Jo saulespuķe ir ukraiņu nacionālais zieds un kļuvis par atbalsta un vienotības simbolu visā pasaulē. Šajā procesā bērni uzzināja, kā pareizi iesēt sēkliņas un stādīt augu dēstus, kādu jaunas tējas auga nosaukumu. Uzzināja vairāk par kukaiņu dzīvošanas vietām-  varētu teikt, ka tā bija  dabas zinību  stunda brīvajā dabā.

2.-5. Klašu skolēni  kopā ar vides izglītības pulciņa skolotāju Adriju grāba vēja nolauztos koku zarus un lapas,tīrīja lapas no grāvjiem, līdzināja būvnieku atstātos zemes paugurus- sakopām sporta laukumam piegulošās teritorijas.

Diemžēl sliktie laikapstākļi neļāva pabeigt darbus plānotajā laikā, tāpēc talku turpinājām citā dienā, atkal rakām atlikušos bojātos koka bluķīšus, uzlikām galdam jaunu virsmu, arī  aizbērām bedres zālienā un tādējādi skolas Zaļā klase un sporta laukums ieguva jaunu, sakoptu izskatu.

Noslēgumā sakām lielu Paldies visiem čaklajiem talkas dalībniekiem
un uz tikšanos nākamā reizē!

7.klases Ekopadomes pārstāve Alise Baumane
Vides izglītības pulciņa skolotāja Adrija Fusa

Varētu arī interesēt...