Svētku mēnesis novembris

Stalbes pamatskolas skolotāja I.Kozlovska.

Mums ticis viszilākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
/L. Vāczemnieks/ 

Novembris kā novembris ar ikgadējiem Latvijas valsts svētkiem  un Mārtiņiem. Vai šos svētkus svinējām kā parasti? Nē! Šogad 10.novembris -Mārtiņi- un 11.novembris -Lāčplēša diena- bija attālināto mācību darba diena 4.-9.klases skolēniem. Nenotika Mārtiņdienas tirdziņš, nenotika lāpu gājiens. Taču svinējām svētkus kā varējām.

1.-4. klases skolēni iepazina Mārtiņdienas tradīcijas kopā ar klases audzinātājām mācību stundās. 5.-6.klases skolēni, attālināti darbojoties, izveidoja video, kurā iekļāva  Mārtiņdienas tautasdziesmu, ticējumu lasījumus, izspēlēja dažas etīdes.
Video skatīties šeit!

Šogad Lāčplēša dienā Latvija atzīmēja 102. gadadienu kopš neatkarīgās Latvijas armijas uzvaras pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī un 103. gadadienu kopš savas proklamācijas.

11. novembra rītā 1.-3.klase skolas pagalmā izveidoja no svecītēm sarkanbaltu Auseklīti, nodziedāja visi kopā Latvijas valsts himnu. 3.klase  ar skolas vadību un audzinātāju devās nolikt ziedus un svecītes pie Vīlandes skolnieku rotas pieminekļa, godinot kritušos karavīrus.

13. novembrī (atstrādājām 19.novembri) bija alternatīvā mācību diena – visi skolēni veica uzdevumus mājās. Uzdevumu moto: “Pie savas zemes pieturies!”

Skolēniem vajadzēja izveidot no jebkādiem dabas materiāliem latvju rakstu zīmi, padomāt, kas ir katra mazā Latvija, ar ko var lepoties. Izveidot savas mazās Latvijas reklāmu kā zīmējumu, foto vai video un atsūtīt klases audzinātājai.

Visi bērnu iesūtītie darbi tika apkopoti video, kuru varat redzēt skolas mājaslapā.
Ļoti aktīvi un atbildīgi darbojās visas klases. 
Paldies skolēniem, vecākiem, klašu audzinātājām par dalību šajās aktivitātēs!

17. novembrī 1.-9.klases skolēni piedalījās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atbalstītajā koncertlekcijā “Lāčplēša dienā”, ko veidoja uzņēmums  SIA AUSS MEDIA. Koncertlekcija tika iekļauta klases stundās par patriotisko audzināšanu, saistot saturu ar mūziku un vēsturi. 

Skolēni labāk iepazina Latvijas vēsturi, personības, svarīgus notikumus un kultūras aspektus Lāčplēša dienas kontekstā – uzzināja par šo ievērojamo dienu latviešu tautai. Veicināja labāku skolēnu izpratni, kāpēc tieši šo dienu tā dēvē, kas ir Lāčplēša ordenis, par ko to piešķir arī mūsdienās. Skolēni uzzināja, par ko ir daudzas ikdienā dzirdamās dziesmas, redzētās latviešu filmas. Mūzikā tika papildinātas zināšanas par Latvijas komponistiem, dziedātājiem, dziesmu tekstu autoriem un viņu dziesmām. Novembris atvadās, to sajūt ik dvēsele. Mēs tumšāko laiku svētīsim ar gaismu, iededzot Adventes vainagā pirmo sveci.

Varētu arī interesēt...