Mārtiņdienas tirgus Stalbes pamatskolā

10. novembris ir Mārtiņdiena, kas tiek uzskatīta par rudens beigām un ziemas sākumu. Līdz šai dienai jāpabeidz visi rudens darbi, jānokuļ labība, jāapar zeme. Zeme dodas atpūtā. Ja to traucē arot, tad nākamā gadā nav gaidāma laba raža. Mārtiņdiena saistās arī ar veļu laika beigām. Mēdz teikt, ka Mārtiņdiena atver ziemai vārtus.

Varētu arī interesēt...