1.klases pārgājiens uz mežu

Dabaszinību stundu laikā 1.klase devās pārgājienā uz  mežu. Uz mežu devāmies ar mērķi, lai izprastu  un pētītu tā nozīmi.

 • Pētījām kokus, tos atpazinām-alksnis, ozols, bērzs, priede, egle, mežābeles.
 • Iemācījāmies, kā sauc izcirstu mežu – izcirtums.
 • Kā sauc nozāģēta  koka daļu, kas paliek izcirtumā – celms.
 • Kā sauc jaunos dzinumus – atvases.
 • Atradām meža zemeņu un avenāju stādus.
 • Atpazinām, taustījām ķērpjus.
 • Redzējām, ka mežs ir piemēslots ar pudelēm, plastmasu, riepām, pārrunājām, kāda ir šo cilvēku rīcība.
 • Redzējām kāda dzīvnieka alu, secinājām, ka tā varētu būt peles vai ūdens žurkas.
 • Atradām tukšas gliemežu čaulas.
 • Redzējām zem ozola, kad aug sniegpulkstenītes. Pārrunājām, vai tie aug mežā, kā tie te nokļuvuši.
 • Vērojām dabu.
 • Elpojām svaigu gaisi.

Skolēniem patika atrast gliemežu čaulas, redzēt izcirtumu, atrast sniegpulkstenītes, vērot dabu, vērot mežābeli, iet kājām svaigā gaisā, kā stāstīja par kokiem, redzēt bērzus, mežābeles un egles un vērot koku atvases.

1.klases audzinātāja Jana Palsa

Skatīt bildes Galerijā šeit.

Varētu arī interesēt...