Īss ieskats attālināto mācību 1.nedēļas aptaujas rezultātos

Paldies visiem, kas veltīja laiku atbildēm uz aptaujas jautājumiem!
Jūsu viedoklis mums ir svarīgs.

Vecāku aptauja

Vērtējot kopumā, kā jums šonedēļ veicās, palīdzot bērnam/iem mācīties attālināti?
(75 atbildes)

  • Ļoti labi 8 (11%)
  • Drīzāk labi 28 (37%)
  • Viduvēji 26 (35%)
  • Drīzāk slikti 13 (17%)
  • 0 (0%)

Apkopot datus par to, kas pirmajā nedēļā šķitis veiksmīgs un kas bijis lielākais izaicinājums, ir grūti, jo atbildes nereti ir pretrunīgas – ja citiem šķiet, ka labāk veicies ar “normālajiem” mācību priekšmetiem, kā latviešu valodu un matemātiku, un parastu uzdevumu pildīšanu no grāmatām un darba burtnīcām, tad citiem, gluži pretēji, labāk veicies ar zīmēšanu un radošiem uzdevumiem, darbu uzdevumos.lv un citās elektroniskajās vietnēs.

Kopīgas tendences ir tajā, ka izaicinājumi ir patstāvīgā mācīšanās, dienas plānošana, saprašana, kur, kas un kā īsti jādara, taču ir daži, kas patstāvīgo mācīšanos un darba plānošanu atzīst tieši par veiksmīgāko. Protams, daudzi atzīst, ka jāaprod ar jauno situāciju, pienākumiem un citām pārmaiņām ikdienas dzīvē.

Skolēnu aptauja

Šonedēļ diemžēl aptaujā piedalījās mazāk kā puse no 3.-9.klašu skolēniem, kam aptauja bija pieejama, tādēļ rezultāti procentuāli varētu nebūt objektīvi. Bet skolēniem lielākoties mācību process ir paticis, visvairāk labi izdodas pildīt uzdevumus uzdevumos.lv, kā arī tas, ka var strādāt savā tempā. Lielākie izaicinājumi skolēniem ir bijuši daudz un grūti uzdevumi, kas prasa daudz laika (kā piemēri minēti matemātika, latviešu val., arī literatūra), bet visvairāk satraukums par to, vai izdosies uzdevumus izpildīt un iesūtīt laikā.

Paldies visiem, kas rakstīja arī ieteikumus skolai, vecāki iesaka: skolotājiem vajadzētu izmantot kādu videokonferenci vai videolekciju stundas pasniegšanai, vai tiešsaistes stundu,  pārdomāt, vai darba apjoms nav par lielu, skolotājiem sadarboties savā starpā par uzdevumu daudzumu, vairāk sniegt atgriezenisko saiti skolēniem par viņu veikumu, kļūdām, to novēršanas iespējām, vispār vairāk kontaktēties ar bērniem, pagarināt darbu iesniegšanas termiņus, uzdevumus pārdomāt tā, lai bērniem nav pārāk daudz laika jāpavada pie telefona vai datora ekrāniem. Vairāki skolēni iesaka nosūtīt nedēļas sākumā plānu visai nedēļai, izveidot vienu dienu nedēļā vieglāku, bez lieliem un nopietniem uzdevumiem, kāds vēlējās, lai katru nedēļu būtu elektroniski pārbaudes darbi.  

Interesanti, ka, apkopojot skolotāju aptaujas rezultātus, gandrīz visas no vecāku ieteiktajām lietām ir bijušas arī skolotāju lielāko izaicinājumu sarakstā. Tātad skolotāji strādā pie tā, lai būtu arvien labāk.

Kopumā puse vecāku atzīst, ka ir veicies ļoti labi vai drīzāk labi, kas pirmajai nedēļai ir normāls vērtējums, vienīgi uztrauc tas, ka 17% respondentu atzīst, ka ir veicies drīzāk slikti. Mums svarīgi saprast, vai šie vecāki (bērni) ir meklējuši palīdzību, atbalstu, un vai ir to ir saņēmuši.

Paldies visiem, kas ir jautājuši! Daudzas grūtības un neskaidrības nedēļas laikā ir atrisinājušās, tādēļ, lūdzu, jautājiet, lai kāda arī nebūtu problēma! Kopīgi meklēsim risinājumus!

Direktores vietniece Inese Lunte

Varētu arī interesēt...