Skudras Urdas gudrā māja

Arī Stalbes pamatskolas pirmsskolas Auciemā lielākie bērni ir pievienojušies DTP “URDA”, lai kopīgi darbotos par vides tēmām mācību programmā “Skudras Urdas gudrā māja”.

5. februārī pirmā grupa devās pie Skudras Urdas, lai uzzinātu ko jaunu par vidu, kurā dzīvojam, vietu, telpu, ko mēs ar to varam darīt, saglabāt, atjaunot.

Mācību programmā ietilpa piecas rotaļnodarbības par dažādām tēmām:

  • Toys story jeb rotaļlietu stāsts, tēma – rotaļlietas un atkritumi. Ekskursija pa RAAC “Daibe”; radošā aktivitāte – tiks veidotas pašgatavotas rotaļlietas.
  • Gardēži, tēma – pārtikas ceļš, pārtikas atkritumi, komposts.  Ekskursija pa RAAC “Daibe”; praktiskā darbošanās telpās vai dabas takā – tiks izzināts pārtikas ceļš un aplūkotas sliekas.
  • Vannas istabas briesmonīši, tēma – ūdens piesārņojums. Ekskursija pa RAAC “Daibe”, praktiskais darbs laboratorijā – tiks izgatavotas vannas bumbas;
  • Gaisa pavēlnieks, tēma – gaisa piesārņojums. Ekskursija pa RAAC “Daibe”; eksperimenti laboratorijā.
  • Kukaiņu un citu dzīvnieku slepenā dzīve, tēma – bioloģiskā daudzveidība. Ekskursija pa RAAC “Daibe”; pārgājiens un praktiska darbošanās dabas takā.

Atgriežoties bērni ar sajūsmu rādīja katrs savu izgatavoto rotaļlietu un nepārtraukti rādīja savu izpratni par to, ka gandrīz visas lietas vēl var pārstrādāt, pārveidot, no tām var izgatavot ko jaunu. Arī pirktā burbuļu pūšanas šķidruma izbeigšanās mūsu bērniem vairs nav problēma – pateicoties Skudrai Urdai viņi tagad to māk izgatavot paši!

Varētu arī interesēt...