Karjeras dienas 2018

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros:

2018.gada 3.decembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 8.-9.klases skolēniem “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?” Nodarbība balstīta uz angļu pozitīvās domāšanas speciālista Brajena Meina metodi „Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”, kurš izskaidro, kā darbojas cilvēka prāts un palīdz izprast savu patieso aicinājumu. Nodarbības laikā skolēni noskaidroja sevis izzināšanas procesa nozīmīgumu, veica savu pašnovērtējumu. Karjeras lēmuma noteikšanas procesā skolēni uzzināja, par to, kā virzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos: Kā mācības skolā saistīt ar karjeru nākotnē. Nodarbības beigās skolēni zīmēja savu nākotnes plānu mērķu karti.  Nodarbību vadīja biedrības “Jauniešu akadēmija “Pacelt Pasauli” lektore Dace Briede – Zālīte.     

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Dzene

2018. gada 23.maijā notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma nodarbība  “Ceļā uz savu nākotnes profesiju” Stalbes vidusskolas sākumskolas 1.-4.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Beverīnas koka skulptūru parku. Bērniem bija iespēja noklausīties īpašnieka J. Jākabsona stāstījumu par skulptūru parka tapšanu, skulptūru gatavošanas procesu un nepieciešamajām prasmēm skulptūru izveidē. Skolēni izstaigāja  labirintu un iepazinās ar J. Poruka dzejoli “Tracis”, apmeklēja “Dižputna ligzdu”, izstaigāja un iepazina “Putnu ielu”, izložņāja 15 m garo ozolkoka dižslieku, izspēlēja 60 liela izmēra brīvdabas spēles un paviesojās “Šausmu labirintā”, kurā ikviens varēja piemērīt drēbes no raganas skapja un vienkārši laiski šūpoties šūpuļtīklā.

2018.gada 23.maijā notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma nodarbība  Uzņēmējdarbība Vidzemes novadā “Ražots Latvijā”. Stalbes vidusskolas 9.klases skolēni devās uz Inčukalna novada Inčukalna pagasta “Vītiņkalniem”, lai iepazītos SIA “Rāmkalni serviss” uzņēmējdarbību, lai saņemtu  profesionālus padomus, kas nepieciešams, lai veidotu šādu biznesu un kā piesaistīt klientus. Izzināja SIA “Rāmkalni serviss” piedāvājumu no ražotnes līdz aktīvās atpūtas iespējām. Skolēniem, praktiski  darbojoties konditora lomā bija iespēja iepazīt ražotnes darba apstākļus, noskaidrot darba specifiku un pārliecināties par savām interesēm un spējām. 

2018.gada 10.maijā notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma nodarbība  Uzņēmējdarbība Vidzemes novadā “Ražots Latvijā”. Stalbes vidusskolas un Straupes pamatskolas 8.klases skolēni devās uz Beverīnas novada Kauguru pagasta “Vīnkalniem”, lai iepazītos ar  lauku tūrisma uzņēmējdarbību, lai saņemtu  profesionālus padomus, kas nepieciešams, lai veidotu šādu biznesu. Skolēni, praktiski  darbojoties iepazina darba apstākļus, noskaidroja darba specifiku un pārliecinājās par savām interesēm un spējām. Skolēniem veidojās izpratne par “Vīnkalniešu” darbību:Saliedēts kolektīvs, labs komandas darbs, kas rada pozitīvu rezultātu. Saimnieki radījuši māksliniecisku, patīkamu vidi, kurā patīkami atpūsties. Pozitīva attieksme pret apmeklētājiem, radoša darbība klientu piesaistei. Atpūtniekiem piedāvājumā stāsti par Itāliju, itāļu picām, picu cepšana. Seno darbarīku apskate. Piedāvā aktīvo atpūtu volejbola laukumā. Skolēni izteica domu, ka nākošajā mācību gadā kāds varētu saimniekus “ēnot”, lai precīzāk izprastu mazā tūrisma biznesu. Saimnieki paskaidroja, ka tas nav iespējams, jo uzņēmums darbu sāk aprīlī, bet slēdz oktobrī. Ziemā saimnieki uzkrāj spēkus nākošajai aktīvajai darba sezonai.

 Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Dzene

2018.gada 9.aprīlī, Stalbes vidusskolā notika Uzņēmējdarbība Vidzemes novadā “Ražots Latvijā”  nodarbības.  

4.- 7.klašu skolēni tika iepazīstināti ar saldumu ražotāja profesiju – no idejas līdz ražotnei. Nodarbības vadīja veselīga dzīvesveida piekritēja, SIA “Sēklu muss” veselīgo našķu idejas autore un uzņēmuma vadītāja Agnese Nazareca. Uzņēmuma vadītāja dalījās pieredzē savas karjeras ceļa izvēlē. Skolēni tika iepazīstināti ar profesijas darba vidi, darba instrumentiem, darba specifiku veselīgu saldumu ražošanā. Meistarklase deva iespēju skolēniem pašiem aktīvi darboties radot savus veselīgos našķus un apjaust vai saldumu ražošana varētu būt viņu nākotnes karjeras iespēja.

Karjeras atbalsta pasākums notika Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Dzene

Tehniskās jaunrades diena “Mana nākotne”

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 2018.gada 19.martā, Stalbes vidusskolā notika tehniskās jaunrades diena “Mana nakotne” karjeras plānošanas, darba pasaules un profesiju iepazīšanas. Aktivitātē piedalījās Stalbes vidusskolas, Straupes pamatskolas, Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra 4.-9.klašu skolēni. Nodarbības vadīja Zinātkāres centra “ZINOO” komanda sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.  

Skolēni iepazinās ar četru inženierzinātņu jomu profesijām deviņās inženierzinātņu stacijās. Izglītojošo nodarbību laikā skolēni tika ieinteresēti un iepazīstināti ar būvniecības un arhitektūras, datorzinātnes, elektronikas, enerģētikas, materiālzinātnes un ķīmijas, mehānikas un aeronautikas specialitātēm. Skolēni uzzināja, kādas ir inženierzinātņu profesiju apguves un karjeras attīstības iespējas.

Praktiskajā nodarbībā “Spageti torņi” izglītojamie tika iepazīstināti ar arhitektu un būvniecības specialitāšu specifiku, par būvniecības tradīcijām un būvniecības  procesu. Izglītojamie uzbūvēja augstāko, izturīgāko un resursu patēriņā efektīvāko torni. Apguva torņa konstrukcijas pamatprincipus. Nodarbībā “Morzas kods” izglītojamie guva priekšstatu par komunikāciju tehnoloģijām, izveidoja dažādas sakaru ierīces. Praktiski pārbaudīja izgatavoto ierīču saziņas funkciju, nododot informāciju izmantojot Morzas kodu. Mehānikas un aeronautikas jomu iepazina nodarbībā “Fidžetspineris”, apgūstot teorētiskas zināšanas par mehānismiem, to darbības principiem, pagatavoja ierīci un pārbaudīja fizikas likumus (inerci, berzi, centrbēdzi, spēku u.c.) darbībā. Nodarbība “Aizraujošā ķīmija” deva iespēju iepazīt materiālzinātnes un ķīmijas specialitātes, izzināt un pārbaudīt ķīmisko vielu reakcijas un agregātstāvokļu maiņu.

Inženieru stacijās izglītojamie iepazina Rīgas Tehniskās universitātes piedāvātās profesijas un risināja aizraujošus erudīcijas uzdevumus. Praktiskās nodarbības veicināja plašāku izpratni par inženierzinātņu profesijām, pilnveidoja sadarbības un komunikācijas prasmes, kā arī radošumu. Izglītojamiem bija iespēja apzināties un pilnveidot savu kompetenci, apjaust vai inženierzinātņu joma varētu būt viņu nākotnes karjeras iespēja.

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Dzene

23.02.2018. 8.- 9.klašu skolēni apmeklēja izglītības iespēju izstādi “Skola 2018”. Iepazinās ar izglītības iespējām Latvijā, pasaulē. 

14.02.2018. Ēnu diena. 9.klases skolēni devās pie izvēlētā Ēnu devēja, lai iepazītos ar darba vidi, darba pienākumiem un izaicinājumiem. Skolēnus interesēja datorsistēmas un datortīkla administratora (2), sociālā dienesta darbinieka (1), automehāniķa – autoatslēdznieka, autoservisa vadītāja (3), kultūras pasākumu organizatora (1), sabiedrisko attiecību speciālista (1), veterinārārsta (1), skatuves un ekrānu montiera (1), pirmsskolas pedagoga (1) dienas gaita.  Ēnu dienas ieguvumi tika prezentēti  pieredzes stāstos. 

Varētu arī interesēt...