Karjeras dienas 2017

Karjeras dienas Stalbes vidusskolā

„Karjeras dienas” Stalbes vidusskolā- notikums, kura mērķis – skolēniem tikties aci pret aci ar mūsu bijušajiem absolventiem un ēnot kādas profesijas pārstāvi. Tā bija iespēja uzzināt vairāk par attiecīgo nozari, par darba iespējām un studiju specifiku.

Gatavošanās sākās jau janvārī, kad direktores J. Dzenes vadībā 9.klases skolēni veica dažādus pašizpētes testus, lai noskaidrotu savas spējas, izkristalizētu intereses, zīmētu darbavietas vīziju, nonākot līdz konkrētām profesijām. Pēc tam sekoja gatavošanās Ēnu dienai-motivācijas vēstuļu sūtīšana ēnojamajiem un apstiprinājumu gaidīšana.

15. februārī  9.klases audzēkņi devās dažādos virzienos, lai ēnotu izvēlētās profesijas pārstāvi. Jāpiebilst gan, ka Kristers jau janvārī bija paspējis ēnot Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas klavieru skolotāju Ilzi Mazkalni. Kristers secināja, ka ar šo profesiju vēlas saistīt dzīvi un ir nolēmis  mācīties mūzikas teorijas pamatus, un stāties mūzikas vidusskolā.

Īstajā Ēnu dienā Līga, Keita un Toms Kristiāns  devās uz Valsts Policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkni, lai iepazītos ar policista darba specifikuŠie skolēni guvapriekšstatu par policistu darba ikdienu, kura ir ļoti spraiga, aktīva, taču profesijai ir arī ēnas puses-darbs svētku dienās, zems atalgojums.

Cēsīs savu ēnojamo atrada arī Juta. Viņa vēroja Veselības, rehabilitācijas un sporta centra “Aura” fizioterapeites Baibas Rajeckas darbu. Pēc tam meitene atzina: “Mani patiešām ieinteresēja šī profesija, zinu, ka lielāka uzmanība jāpievērš bioloģijai, konkrēti anatomijai. Ja ir jāizvēlas, es izvēlētos sporta novirzienu. Tas ir gan emocionāli vieglāk, gan fiziski vieglāk nekā būt par fizioterapeitu slimnīcā.”

Anetes ceļš veda uz Valmieru ēnot Vidzemes augstskolas pasākumu organizatori Elīnu Sokolovu-Lucu. Tā kā Anetei pasākumu organizēšana ir sirdslieta, tad šī ēnotājas pieredze bija kā apstiprinājums tam, ka ir  izvēlēta īstā profesija.

Gabriela ēnoja Pārgaujas novada juristi Ilonu Rozenštoku un saprata, ka profesija ir interesanta, bet nebūs tā, kuru meitene vēlētos apgūt, jo ikdienā jāveic pārāk daudz darba ar dokumentu sastādīšanu un darbadiena norit birojā.

Matīss par Ēnu dienu saka tā: “ Sapnis ir kļūt par pavāru, tāpēc arī ēnojamais bija Jānis Siliņš, Dikļu pils restorāna šefpavārs. Pēc virtuvē pavadītās dienas sapratu, ka šis darbs tiešām man ir piemērots.”

Trīs puiši, Roberts, Gustavs un Markuss, brauca uz Rīgu. Roberts, noskaidrojis, ka viņa darbības jomas varētu būt ar zinātnisku noslieci, ēnoja pētnieci Janu Vecstaudžu Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu un attīstības centrā, Vispārīgajā ķīmijas tehnoloģijas institūtā. Interesantākais esot bijis laboratorijas darbs “Amorfa kalcija fosfāta sintēze un granulu izgatavošana.” Jaunietis ar gandarījumu rezumē savu ieguvumu: “Ķīmijas inženieris ir profesija, kurā sevi varu redzēt strādājam nākotnē, jo daudz jādarbojas laboratorijā un jāanalizē iegūtā viela.”

Ēnojot Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Komerczinību nodaļas vadītāju Andu Rezgali, Gustavs guva informāciju un iedrošinājumu dzīvi saistīt ar šo jomu.

Martā 9.klases skolēni tikās ar absolventiem Lauru Ezeru, Jāni Freibergu un Edgaru Fusu, kuri pastāstīja par savu karjeras ceļu, studijām un darba iespējām, atalgojumu un vietu darba tirgū.

Jānis Freibergs dalījās pieredzē par studiju laika izaicinājumiem Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātē.  Pastāstīja par būvniecības darba specifiku un daudzveidību. Aicināja skolēnus nebaidīties no grūtībām, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

Laura Ezera arī ir beigusi studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē un ieguvusi mērnieka profesiju. Galvenā atziņa, ka ir regulāri jāmācās, jāprot pēc vidusskolas piemēroties augstskolas mācību specifikai, tad viss izdosies. Jāpiebilst, ka Laura guva ierosmi izvēlēties šo profesiju tieši pēc tam, kad, mācoties vidusskolā, ēnoja mērnieku.

Edgars Fusa pašlaik vēl studē Latvijas Jūras akadēmijā, kur apgūst kuģu vadīšanu. Skolēni ieguva informāciju, ka darbs ir interesants, saistīts ar ceļošanu, bet ir jābūt labām valodu, fizikas un matemātikas zināšanā, kā arī teicamai veselībai, lai, kā ir teicis K. Valdemārs, “brauktu jūriņā un krātu naudu pūriņā”.

Dažu skolēnu atziņas pēc karjeras dienām.

  • Juta: ”Tā bija sevis izpētīšana, izpratne par darbu, profesiju pārstāvju stāsti.”
  • Toms: ”Cītīgi jāmācās, lai sasniegtu savus mērķus.”
  • Mārtiņš: “Klausoties profesiju pārstāvjus, sapratu, cik nozīmīga ir laika plānošana.”
  • Markuss: “Šīs dienas bija kā brīvdienas, neparastas brīvdienas.”
  • Gustavs: “No kaut kā ir arī jāatsakās, lai sasniegtu mērķus.”
  • Cilvēki līdz izvēlei par labu vienai vai otrai profesijai mēdz nonākt visdažādākajā veidā. Reizēm tas ir agrā bērnībā radies sapnis par savu nākotnes profesiju, daļai profesijas izvēle ir bijusi tīra nejaušība, bet vēl kādam citam tas ir pārdomāts un rūpīgi izsvērts lēmums. Novēlu būt atbildīgiem par savu nākotni un izdarīt pareizo izvēli!

Stalbes vidusskolas 9.klases audzinātāja I. Kozlovska

21. martā 8. un 9. klašu skolēni tikās ar skolas absolventu Kasparu Bušu. Viņš dalījās pieredzē par savu izglītības un darba pieredzi. Savas darba gaitas pēc Cēsu arodskolas beigšanas sāka kā mēbeļu galdnieks, tad izglītību turpināja Rīgas Celtniecības koledžā restaurācijas nodaļā. Pašlaik ir akciju sabiedrības līdzīpašnieks Norvēģijā. Viņš aicināja skolēniem izvirzīt sev mērķi, ko vēlas sasniegt un tiekties to sasniegt. Otra atziņa ko dzīvē ir ieguvis, ka jāmāk komunicēt ar cilvēkiem, jo tad “durvis uz sekmīgu uzņēmējdarbību ir diezgan plati atvērtas”, jāmāk tikai pa tām ieiet.

01.03.2017. Stalbes vidusskolas absolvents Jānis Freibergs tikās ar 9.klases skolēniem, dalījās pieredzē par studiju laika izaicinājumiem Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātē.  Pastāstīja par būvniecības darba specifiku un daudzveidību. Aicināja skolēnus nebaidīties no grūtībām, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

14.02.2017. Karjeras diena – saruna ar skolas absolventi Lauru Ezeru un Edgaru Fusa. Tikšanās ar 7. – 9. klases audzēkņiem, lai pastāstītu par savu izglītības ceļu, informēja par mācībām Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā un Latvijas Jūras akadēmijā. Laura iepazīstināja ar mērnieka, bet Edgars ar jūrnieka profesijas apguves iespējām, vietu darba tirgū, svarīgākajiem mācību priekšmetiem, kuri nepieciešami, lai sekmīgi īstenotu studijas.

15.02.2017. Ēnu diena. 9.klases skolēni dodas pie izvēlētā Ēnu devēja, lai iepazītos ar darba vidi un pienākumiem.

Varētu arī interesēt...