Gada tēma – MEŽS

2017./2018. māc.g.  Gada tēma – MEŽS.

21. MAIJS.DABAS TAKAS VEIDOŠANA SKOLAS TERITORIJĀ.

Skolas teritorijā ekopadome uzsāka dabas takas veidošanu. Tika izvietotas pirmās 10 informatīvās plāksnītes par kokiem, kas aug pie skolas. Informāciju gatavoja katra klase skolotājas I. Rēķes vadībā. Darbs pie dabas takas izveides turpināsies nākamajā mācību gadā.

11. MAIJS. PASĀKUMS “MEŽA ABC”.

7. klase piedalījās vislielākajā pasākumā par mežu  „Meža ABC”. Pasākums notika Struņķu krogā, Kuldīgas novadā.  Skolēni uzzināja, kā strādā ugunsdzēsējs mežā, varēja mācīties plostu siešanu, parādīja prasmes orientēties mežā, iepazina mūsdienu meža apsaimniekošanas tehniku. Pēc pasākuma apmeklēja Kuldīgu ar plašāko ūdenskritumu Ventas rumbu,  nelielo, bet augsto Īvandes ūdenskritumu un Abavas senlejā Abavas rumbu.

 

21. APRĪLIS. LIELĀ TALKAS DIENA.

Dienas pirmajā pusē sākumskolas skolēni devās uz mazām putnu dienām Stalbes tautas namā, kur katrs skolēns izgatavoja putnu būrīti,  bet  5.–9. klašu skolēni piedalījās Vides erudīcijas  konkursos, kas bija veltīta ekoskolas gada tēmai „Mežš”. Pēcpusdienā notika skolas sakopšanas talka kopā ar Cūkmenu.

Noslēgumā teicām paldies čaklākajiem makulatūras, PET pudeļu un izlietoto bateriju vācējiem. Šajā gadā ZAAO pārstrādei esam nodevuši 2,1 t makulatūras un 1,8 m3 PET pudeļu.

20. APRĪLIS. MEŽA DIENA.

6.klases skolēni kopā ar LVM pārstāvi R.Mežaku devās uz mežu pie Baužu ezera, lai sakoptu tās krastu, iestādītu eglītes un iepazītu mežziņa darbu. Skolēni mācījās noteikt koka garumu, apkārtmēru.

 
19. JANVĀRIS. ZAAO “JAUNO VIDES LĪDERU” NOSLĒGUMA PASĀKUMS.

19.janvārī noslēdzās ZAAO organizētais projekts “Jaunie vides līderi”. Piedalījās 11 Vidzemes skolu komandas. Mūsu skolu pārstāvēja 7.klases skolnieces E.Pužule, S.Strazdiņa, E.Gūtmane un 9.klases skolnieces E.Gūtmane un P.Dzene. Darba tēma bija “Klimata pārmaiņas un kā tās ietekmēs mūsu skolēnu ģimenes” Projekta laikā skolēniem bija vairākas nodarbības, kurās apguva: kā veikt pētījumu, kā veidot projekta darbu, kā veidot darba prezentāciju un to prezentēt. Skolēnu veica arī radošu darbu- video “Īstenība un realitāte”. Noslēguma pasākumā katra skola prezentēja savu darbu, notika vides erudīcijas konkurss, kur mūsu meitenes ieguva 3.vietu (73% pareizu atbilžu). 1.vietai bija 76% pareizu atbilžu. Noslēgumā visas komandas ieguva pateicības. Galvenā balva tika Salacgrīvas vidusskolas komandai. Izvērtējot savu darbu, meitenes kā komandas līderi nosauca Sabīni, kura ieguva ZAAO pārsteiguma balvu.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=e0JKqQSwsEM&feature=em-share_video_user

8. DECEMBRIS. JAUNO VIDES LĪDERU TIKŠANĀS.

Skolā viesojās Rugāju novada vidusskolas Jauno vides līderu komanda ar sk. Līgu. Mūsu skolas JVL (S.Strazdiņa, E.Pužule, E.Gūtmane 7.kl., P.Dzene un E.Gūtmane 9.kl.) un viesi dalījās pieredzē par projekta darbu. Rugāju skolēnu tēma ir “Apģērba aprite”, mūsu skolas tēma- “Klimata pārmaiņas”. Viesi šajā ziemassvētku laikā adventes vainagus bija veidojuši no nevajadzīgiem audumiem (svārki, džemperi). Bija interesanti redzēt viņu darbu fotogrāfijas. Pēc domu apmaiņas, izspēlējām spēli “Jogurta ceļš”. Paldies Straupes skolas sk. Evijai par spēli.

28. septembrī Stalbes vidusskolā uz kārtējām nodarbībām ierodas ZAAO Daibes IC organizētā projekta “Jaunie vides līderi” dalībnieki. Radošās darbnīcas vada K. Rasims, D. Trukšāns un U. Dreiblate.

12. septembrī Rīgā Nacionālajā bibliotēkā notiek ikgadējais Ekoskolu pasākums. No skolas dodas 7.klases skolnieces S. Strazdiņa un E. Gūtmane. Pēc svinīgā pasākuma ekoskolu pārstāvji dodas gājienā “Izmetam pārāk daudz”  uz Brīvības pieminekli. Gājiena mērķis ir pievērst iedzīvotājus tam, ko mēs un cik daudz izmetam atkritumos- apmēram ceturto daļu no saražotās pārtikas.

PROJEKTA “JAUNIE VIDES LĪDERI” KOMANDAS
           UZSĀK DALĪBU MĀCĪBU GADA ZAĻĀKAJĀ IZAICINĀJUMĀ.

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” ciešā sadarbībā ar SIA “ZAAO”, un ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, 2017.gada rudenī  uzsāk projekta “Jaunie vides līderi” īstenošanu Vidzemes un Latgales skolās. Dalībai projektā atsaukušās 11 komandas, tajā skaitā arī Stalbes vidusskola (komandā S. Strazdiņa, E. Pužule, E. Gutmane, E. Gutmane, P. Dzene), kuras projekta laikā iepazīs un izglītos viena otru par dažādām ar aprites ekonomiku un vides aizsardzību saistītām tēmām.

Projekta, vidusskolēniem un pamatskolu pēdējo klašu skolēniem, “Jaunie vides līderi” laikā, caur aizraujošiem uzdevumiem, izaicinājumiem, asām un zaļām sajūtām mācīsim un “slīpēsim” jauno vides līderu prezentāciju sagatavošanas un uzstāšanās prasmes, pasākumu plānošanas un organizēšanas iemaņas, spēju efektīvi “žonglēt” ar faktiem un pārliecinoši iesaistīties debatēs par vides jautājumiem.

Trīs apmācību dienās un pieredzes apmaiņas braucienu laikā komandas iepazīsies viena ar otru, dalīsies pieredzē. Projekta laikā Vidzemes skolu līderu komandām mērķtiecīgi tiks sniegtas zināšanas par aprites ekonomikas, vides aizsardzības jautājumiem un projekta noslēgumā šīs zināšanas vērtēsim pēc sagatavotās prezentācijas, tā atrodot aktīvākos jauniešus/vides līderus, kas piedalīsies dažādu biedrības projektu īstenošanā nākošajos gados. Pirmā tikšanās reize notiks jau 5.septembrī, kas norisināsies poligonā “Daibe”, un aicinām ikvienu sekot līdzi savu skolas biedru gaitām šajā izaicinājumā: https://www.facebook.com/jaunievideslideri

Lai arī izaicinājumā piedalīties var tikai komandas, kas ir pieteikušās, tomēr brīvklausītāji laipni aicināti apmeklēt apmācību dienas un uzzināt daudz jauna par prezentācijas mākslu, pasākumu organizēšanu, informācijas apkopošanu un izmantošanu, kā arī pētījumu veikšanu

Mudinām ikvienu sekot līdzi informācijai par šo un citiem biedrības projektiem Facebook.com lapāhttps://www.facebook.com/daibesic/ un apmeklēt sev interesējošos pasākumus.

Uz drīzu tikšanos! Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs”.

Varētu arī interesēt...