Pētījums skolā

Skolas Ekopadomes 4.-6. klases dalībnieku pētījums par pārtikas lietderīgu izlietojumu mūsu skolas ēdnīcā.

Varētu arī interesēt...