Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”

Dalība lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022”
un viesošanās Cēsu Centrālajā bibliotēkā.

Skatīt bildes Galerijā šeit.

Stalbes pamatskolas aktīvākie bibliotēkas apmeklētāji jau kopš 2006.gada piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas(LNB) radītajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”(BJVŽ).  Pēc diviem pandēmijas gadiem bērnu interese apmeklēt bibliotēku skolā, lasīt grāmatas un piedalīties BJVŽ aktivitātēs ir ievērojami augusi.

Šajā mācību gadā BJVŽ dalībnieku skaits bija 47 skolēni, no kuriem 40 izlasīja un izvērtēja vismaz 5 ieteiktās BJVŽ grāmatas un aizpildīja elektroniskās anketas, kuras tika nosūtītas un LNB. Tātad vairāk kā 40% no kopējā skolēnu skaita iesaistījās šajā lasīšanas veicināšanas programmā. Šis pasākums šogad beidzās 15.februārī. Tad LNB izvērtēja anketas un noskaidroja, kuras grāmatas no ieteiktajām bija visvairāk lasītās katrā vecuma grupā. Saprotams, ka skolēni var turpināt izvēlēties un lasīt šīs grāmatas, bet nelielās balviņas no LNB un skolas saņēma tikai tie, kuri šīs BJVŽ aktivitātes paveica laikā. Kā dāvana bērniem bija arī brauciens uz Cēsīm.

Pilsētā skolēniem bija iespēja iepazīties ar Cēsu Centrālo bibliotēku, kuru šobrīd var dēvēt par novada Gaismas pili, jo ēka ir atjaunota un pārbūvēta pirms 8 gadiem, tā ir ērta gan lasītājiem, gan darbiniekiem. Bibliotēkā mūs sagaidīja Bērnu lasīšanas nodaļas vadītāja Lāsma Vasmane-Mašina. Vispirms viņa iepazīstināja ar Cēsu bibliotēkas ēkas vēsturi, tad ar interesi apskatījām pagrabstāvu, kurā atrodas ne tikai grāmatu glabātuve, bet arī dažādas senas lietas- rakstāmmašīna, skaitāmie kauliņi, sens kartotēkas skapis u.c.

Tur Lāsma stāstīja arī spoku stāstus, kuru notikumus viņa un darba kolēģes piedzīvojušas šajā bibliotēkā.

Pēc tam devāmies augšā uz trešo stāvu, kur strādā bibliotēkas direktore, metodiķe, novadpētniecības  speciāliste un citi darbinieki. Noslēgumā 2.stāvā skolēniem bija iespēja  noskatīties Bērnu nodaļas vadītājas Lāsmas brīnišķīgo priekšnesumu “Pieci kaķi”, kas veidots pēc A.Kronenberga dzejoļa motīviem, izmantojot mūsu novadnieka J.Krūzes komponēto mūziku. Skolēni arī iepazinās ar Bērnu literatūras nodaļu, pētīja grāmatas un žurnālus, kas atrodas šajā nodaļā, spēlēja galda spēles vai vienkārši atpūtās pufos.

Mūsu skolas čaklie lasītāji Cēsu bibliotēku apmeklēja 2 grupās – vispirms uz turieni devās 1. un 2. klases bērni š.g. 21. martā, bet 3.-6. klases aktīvākie BJVŽ grāmatu lasītāji – 4. aprīlī.

Paldies skolotājiem un vecākiem, kuri veicina bērnu interesi par grāmatām, tā attīstot lasītprasmi un spēju analizēt izlasīto.

Skolēnu vecāki, kļūstiet arī Jūs par mūsu bibliotēkas apmeklētājiem, iesaistieties Vecāku žūrijas grāmatu lasīšanā! Izvēlieties šīs programmas piedāvātās grāmatas, kuras ir patiesi interesantas, bieži tās saturs ir par tēmām, kuras saistītas ar izglītību, audzināšanu, mūsdienu aktualitātēm. Ja vecāki mājās lasa grāmatas, arī bērniem būs lielāka interese par tām.

 Uz turpmāku sadarbību, bērni, vecāki, skolotāji! Lai visiem Jums lasītprieks!

Stalbes pamatskolas bibliotekāre Inta Rajecka

Varētu arī interesēt...