Publiskā bērnu laukuma labiekārtošana Stalbē

21. septembrī tika organizēta vecāku iniciatīva “Stalbes pamatskolas publiskā bērnu laukuma labiekārtošana”.

Skatīt bildes Galerijā šeit.

Piedalījāmies Pārgaujas apvienības pārvaldes izsludinātajā konkursā par iespēju gūt  finansējumu iedzīvotāju dzīves sakārtošanai un labiekārtošanai, lai izstrādātu pieteikumu par Stalbes pamatskolas publiskā bērnu laukuma labiekārtošanu.

Projekta pieteikumu izstrādāja Skolas padome un tās dalībniece Inese Ozola-Bērziņa sadarbībā ar skolas saimnieku Atvaru Kalniņu.

Tika veikta zemes virskārtas maiņa aktīvajās laukuma izmantošanas daļās, iestrādājot ģeotekstilu un zāliena režģi, kā arī grants uzbēršana trieciena absorbēšanai. 

Īpašs paldies Skolas padomei – Inetai Bīberei, Madarai Beņķei, Inesei Ozolai-Bērziņai – un skolēnu vecākiem: Kaivai Opincānei, Zandai Lapsiņai-Ķīsei, Uģim Ozoliņam, Ilgonim Vimba, Kristapam Lasmanim, Oskaram Varlamovam, Raivim Bīberam.

Varētu arī interesēt...