Mana profesija

Skatīt bildes Galerijā šeit.

Tēma: Mana profesija.

Mērķauditorija: 1.–9. klase.

Mērķis: Sekmēt skolēnos izpratni par profesijas lomu cilvēka dzīvē un veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli.

Uzdevumi:

1) Izvēlēties vienu sevi interesējošu profesiju.
2) Izzināt un izveidot  profesijas prezentāciju – kolāžu, plakātu, PowerPoint vai aprakstu (ko dara, kāds darba aprīkojums, kādas rakstura īpašības un prasmes nepieciešamas, lai veiktu darbu,  darba apstākļi, darba iespējas, kur mācīties šo profesiju).
3) Prezentēt klases biedriem, klases audzinātājam, pieaicinot karjeras konsultantu.

Laiks: no 17. janvāra līdz 17. februārim

Varētu arī interesēt...