Seminārs “Kā palīdzēt savam bērnam?”

8. februārī notika seminārs Stalbes pamatskolas pirmsskolas un 1.-9. klašu skolēnu vecākiem “Kā palīdzēt savam bērnam?”. Semināru vadīja lektore Iveta Jermolājeva (Mg.sc.sal., sertificēta mākslas terapeite; sertificēta supervizore; Cēsu bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste).

Seminārā tika izskatīti vecākus interesējošie jautājumi: kā palīdzēt savam bērnam šajā sarežģītajā laikā, kā saprast savu bērnu, īpaši pusaudzi, kā pamanīt, ka bērnam ir grūtības, kā vecākiem stiprināt pašiem sevi. Iveta dalījās savos praktiskās pieredzes stāstos par pozitīvu uzvedību veicinošiem instrumentiem! Dzirdējām vērtīgas atziņas un it kā vienkāršus, ikdienišķus ieteikumus, kas neprasa nemaz tik daudz un  noderēs kā pirmsskolas bērnu, tā sākumskolas un pamatskolas posma skolēnu vecākiem.

Lai mums izdodas dzīvot līdzās saviem bērniem, veltīt laiku kopīgai nodarbei ar bērnu, mazu vai lielu, vismaz stundu nedēļā! Un atcerēsimies, cik svarīgi  ir saglabāt mīlošas un sirsnīgas attiecības ar bērnu, īpaši pusaudžu vecumā!

Paldies vecākiem par ieinteresētību!  Paldies lektorei Ivetai Jermolājevai!
Lai spēks un veselība! Uz sadarbību!

Stalbes pamatskolas administrācija:
Direktore Jolanta Dzene,
Direktores vietniece  Inese Lunte

Varētu arī interesēt...