SPKC informatīvie materiāli

• “Ieteikumi izglītības iestāžu pedagogiem darbam ar mācību filmām “Katrīna” un “Roberts” emocionālās labklājības veicināšanai un ņirgāšanās mazināšanai skolā un interneta vidē”: https://www.spkc.gov.lv/upload/Bukleti/ieteikumi_katrinaroberts.pdf
• “Ieteikumi pedagogiem darbam ar mācību filmu “Par Janča punci un tīrām rokām” par roku higiēnas ievērošanu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem”: https://www.spkc.gov.lv/upload/Bukleti/ieteikumi_jancu_puncis.pdf
• “Veselību veicinoša skola” par veselību veicinošo skolu tīklu Latvijā: https://www.spkc.gov.lv/upload/Bukleti/buklets_veselibu_veicinosa_skola.pdf
• “Gripa” infografika https://www.spkc.gov.lv/upload/Infografikas/infografika_gripa_2016.pdf
• “Difterija – dzīvībai bīstama” infografika https://www.spkc.gov.lv/upload/Infografikas/infografika_difterija.pdf
• “Veselīgs miegs – guli labi – jūties labi!” infografika https://www.spkc.gov.lv/upload/Infografikas/infografika_veseligs_miegs.pdf
Izglītojoši video par fizisko aktivitāšu veicināšanu:
• “Tava bērna veselība ir kustībā!” par piemērotākajām fiziskajām aktivitātēm 1-2 gadus veciem bērniem:https://www.youtube.com/watch?v=MvK8E9iF1a4
• “Tava bērna veselība ir kustībā!” par piemērotākajām fiziskajām aktivitātēm 3-5 gadus veciem bērniem:https://www.youtube.com/watch?v=2uNKxfe8dGk
• “Tava bērna veselība ir kustībā!” par piemērotākajām fiziskajām aktivitātēm pusaudžiem:https://www.youtube.com/watch?v=QLF5BZgnr0Q
• “Tava veselība ir kustībā!” par fizisko aktivitāšu iekļaušanu savā ikdienā sēdoša darba veicējiem:https://www.youtube.com/watch?v=h8tpJUGAxzw
Par traumatisma profilaksi bērniem:
• „Lielais noslēpums”: https://www.youtube.com/watch?v=PhGsQycbBMg
• „Bērnu laukuma detektīvs”: https://www.youtube.com/watch?v=Za_oEPY_oj0
• „Jampadracis”: https://www.youtube.com/watch?v=AuBPeB16yI4

Šie un citi video pieejami SPKC Youtube.com kontā: https://www.youtube.com/channel/UCLlpko1BWp2KklFQgzC-icw

Varētu arī interesēt...