2016./2017. mācību gads

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Veselību veicinošo skolu tīkla padome 2016.gada 30.septembrī izskatot Stalbes vidusskolas ikgadējās veselību veicinošās aktivitātes un novērtējot to atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pieņēma lēmumu piešķirt Stalbes vidusskolai “Veselību veicinošas izglītības iestādes” statusu. Skola darbojas Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā vienu mācību gadu un ir sasniegusi visus Pamata kritērijus.

Nodarbības bioloģijas stundās

Devītās klases skolēnu bioloģijas mācību priekšmeta temati saistīti ar cilvēka uzbūvi, ar orgānu un visa organisma darbības fizioloģiju. Apgūstot katru tematu, runājam, diskutējam par to, kas ietekmē dotos orgānus, kas jādara, lai saglabātu veselību.

Novembra mēnesī bija nodarbības, kas saistītas ar jautājumiem par dzimumorgānu sistēmu. Skolēniem interesēja kādas pazīmes iedzimst, kādas iegūst dzīves laikā. Katrs papētīja, kādas pazīmes viņam ir no mammas, kādas no tēva, bet kādam bija arī vectētiņam un vecmāmiņai piemītošās īpašības.

Daudz runājām par seksuālajām attiecībām, kad jaunietis ir gatavs tās uzsāk, kad jāmāk pateikt “nē”, ja nav vēl tām gatavi. Skatījāmies filmas no cikla “Attiecības un veselība- mana atbildība”. Skolēni ar interesi klausījās, ko citi jaunieši domā par šo tēmu un izteica arī savu viedokli. Apspriedām tematu “Nevēlama grūtniecība. Aborts”, vai savā vecumā viņi būtu gatavi kļūt par vecākiem…..

Atsevišķas nodarbības tika veltītas STI, AIDS. Skolēnus izbrīnīja fakti par HIV infekcijas skartajiem cilvēkiem Latvijā, salīdzinot ar Eiropu. Stundu laikā teorētiski iepazināmies ar STI, ar to pazīmēm, kā var inficēties, kā var izsargāties. Grupu darba laikā , skolēni apsprieda tēzes par to, kā var inficēties ar HIV, kas ir AIDS.

Skolēni veidoja kolāžas par veselīgu dzīves veidu, veidoja radošos darbus par dzimumorgānu sistēmu ar to saistītajiem jautājumiem.

Domāju, ka šis temats skolēniem ir viens no interesantākajiem, ja izdodas viņus uzaicināt uz sarunu, tad nodarbības ir izdevušās un dod ieguldījumu viņu psiholoģiskajā un fiziskajā attīstībā.

Bioloģijas skolotāja Ilze Rēķe

06.12.2016. pasākums skolēnu vecākiem.  Tēma “Lai būtu skaidrs. Izglītojošs pasākums pusaudžu vecākiem par pusaudžu un jauniešu atkarību jautājumiem. Pasākuma mērķis ir sniegt vecākiem zināšanas un veicināt par atkarību (alkohols, tabaka, narkotikas, procesu atkarība) izplatību un risku pusaudžiem, lai savlaicīgi atpazītu, novērstu atkarību vielu lietošanu un lietošanas uzsākšanu pusaudžu vidū, kā arī veidot vecākiem prasmes un sniegt praktiskus padomus, kā par šiem jautājumiem runāt ar savu pusaudzi. Aktivitāti vadīs psiholoģe ar pieredzi atkarību jautājumos Zinaida Brauna. 

02.12.2016. notika seminārs Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla Veselību veicinošo skolu koordinatoriem. Seminārā skolas direktore un koordinatore  J.Dzene saņem apliecinājumu “Stalbes vidusskola ir ieguvusi statusu Veselību veicinoša izglītības iestāde”. Paldies skolas skolēniem, skolotājiem un vecākiem par aktīvu dalību veselību veicinošo aktivitāšu īstenošanā 2015./2016.m.g. 

01.12.2016. plkst.8.15 seminārs 1.un 2.klases skolēniem “Personīgā higiēna”, lektore Annija Vēvere. Semināra mērķis izglītot bērnus par personīgās higiēnas nozīmi – zobu, nagu, ādas, matu kopšanu un tās pamatprincipiem, padziļinātā veidā izklāstīt par roku mazgāšanas tehniku, raisīt bērnos interesi turpmāk pastiprinātāk sekot līdzi personīgai higiēnai, kā arī nostiprināt vai veidot jaunus, pozitīvus ieradumus. 

01.12.2016. atzīmē Pasaules AIDS dienu. Dienas mērķis ir aktualizēt HIV / AIDS tematiku un mazināt sabiedrībā valdošos aizspriedumus un stigmu pret HIV inficētiem cilvēkiem un AIDS pacientiem. Informatīvi pasākumi skolēniem sociālo zinību, bioloģijas un veselības mācības stundu ietvaros.

No 17.-21. oktobrim  norisinājās SALĀTU NEDĒĻA sākumskolā. Ik dienas kādai no klasēm bija iespēja parādīt savas spējas un zināšanas salātu gatavošanas mākslā. tas tika darīts ar ļoti lielu azartu un atbildības sajūtu. Ar katru klasi meistarība aizvien auga un mazajiem skolēniem izdevās pārsteigt gan vienam otru, gan skolotājus. Aktivitāte “Veselīgs uzturs”.

17. oktobra rītā skolā viesojās Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa, kārtības policijas nodaļas inspektore Evita Kalniņa ar lekciju “LIKUMS UN ATBILDĪBA” 7.-12.klašu skolēniem. Aktivitāte “Skolēnu uzvedība un savstarpējās attiecības”.

SIA “Ģimenes zobārstniecība” Stalbes vidusskolas skolēniem (ar vecāku piekrišanu) veic profesionālu zobu higiēnu. Atbilstoši spēkā esošajiem veselības aprūpes finansēšanas noteikumiem, bērniem no 2 līdz 18 gadiem zobu higiēnista apmeklējums 1 x gadā, bet 7, 11 un 12 gadu veciem bērniem 2 x gadā apmaksā valsts. Vecākiem tiek sniegta informācija par bērna mutes dobuma veselības stāvokli.

Varētu arī interesēt...