2019./2020. mācību gads

29. maijs. Drošai vasarai

Ir pienācis mācību gada noslēgums un skolēniem sāksies vasaras brīvlaiks.

Domājot par to, lai skolēni vasaras brīvlaikā atpūstos pēc iespējas drošāk, SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs) ir sagatavojis materiālu “Drošai vasarai”, kurā koncentrētā veidā ir apkopoti svarīgākie ieteikumi bērnu traumatisma profilaksei. 

Materiālā ietverti jautājumi par dažādām situācijām, kurās skolēniem jāizvērtē, vai attiecīgā rīcība atbilst drošības ieteikumiem, kā arī krustvārdu mīkla zināšanu nostiprināšanai.

31.maijs – Pasaules diena bez tabakas

PUBLISHED 14.05.2020 

Slimību profilakses un kontroles centrs.

Katru gadu 31. maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules diena bez tabakas (World No Tobacco day).

Šogad uzsvars tiek likts uz tabakas industrijas īstenoto manipulāciju ar jauniešiem kā potenciālajiem tabakas produktu patērētājiem.

2020.gada Pasaules dienas bez tabakas mērķis ir kliedēt mītus un sniegt zināšanas jauniešiem par tabakas un nikotīna saturošu produktu lietošanas kaitīgo ietekmi.

Pēdējo gadu laikā strauji aug pieprasījums pēc “veselīgākiem” nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, kā rezultātā ir pieejamas jaunas smēķēšanas ierīces, kuras ir populāras jauniešu vidū sava ērtā izmēra, neuzkrītošā izskata un kārdinošo aromatizētāju dēļ. Tomēr, kā liecina pētījumi, šīs ierīces ir kaitīgas, jo īpaši jauniešiem, kuru organisms vēl attīstās.

Izglītības iestādēm ir būtiska loma smēķēšanas profilaksē jauniešiem. Svarīgi, lai pedagogs ir zinošs par jaunajām smēķēšanas ierīcēm un to ietekmi uz jauniešu veselību, lai veicinātu audzēkņu spēju atteikties un neuzsākt šo kaitīgo ieradumu, kā arī veidot no smēķēšanas brīvu mācību vidi.

Lai aktualizētu šo tēmu un stiprinātu skolēnu spējas atteikties no smēķēšanas, aicinām 8.-9. lases skolēnus piedalīties video konkursā “Proti pateikt “Nē” smēķēšanai”!

Konkursa “Proti pateikt “Nē” smēķēšanai!” nolikumu skatīt šeit.

Aicinām iepazīties ar informatīvajiem materiāliem:

27. novembris

Slimības profilakses un kontroles centrs (SPKC) viesojās skolā, lai vadītu nodarbības par traumatismu 4. un 5. klases skolēniem.

10. septembris

Slimības profilakses un kontroles centrs (SPKC) viesojās skolā, lai vadītu nodarbības 5.-7. gad. un 1. klases skolēniem par tēmu “HIGIĒNA” .

Veselības diena, 5. septembris

Izglītojošo pasākumu kopums „Veselības  grupa” Pārgaujas novadā, Stalbes pamatskolā (slimību profilakses pasākumu ESF 9.2.4.2. projekts)

05.09.2019. plkst.10:00

Slimību profilakses un kontroles centrs ar Pārgaujas novada pašvaldības un Stalbes pamatskolas atbalstu, aicina Stalbes pamatskolas skolēnus, pedagoģisko un administratīvo personālu, kā arī skolēnu vecākus u.c. interesentus apmeklēt slimību profilakses pasākumu 5.septembrī plkst. 10.00 Stalbes pamatskolā, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Pasākumu kopuma mērķis ir caur dažādām aktivitātēm ikvienam interesentam sniegt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus padomus veselības paradumu maiņai un uzlabošanai – veicot dažādus mērījumus un skaidrojot iegūto mērījumu rezultātu sasaisti ar veselības aprūpes sistēmā pieņemtajiem cilvēka vispārējā veselības stāvokļa vērtēšanas kritērijiem, kā arī kā tos var uzlabot.

Pasākumu kopuma ietvaros skolēniem būs iespēja:

 • noteikt augumu un svaru;
 • izmērīt pulsu pirms un pēc fiziskās slodzes;
 • uzzināt ārsta skaidrojumus par mērījumu rezultātiem;
 • piedalīties „Eksperiments ārsta kabinetā…” – apskatīt dažādu medicīnas ierīču darbību, ar kuru palīdzību nosaka sirds un asinsvadu slimību riska faktorus, saņemt izzinošu informāciju par pulsu, asinspiedienu, sirdsdarbību, elpošanu utt.;
 • piedalīties aktivitātē «Tavas sirds veselība!» un viktorīnā «Esi vesels!»;
 • iegūt balvas un diplomus par dalību pasākumā.

Pasākumu kopuma ietvaros pieaugušajiem būs iespēja:

 • izmērīt asinsspiedienu un pulsu, noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs;
 • noteikt ķermeņa masas indeksu;
 • konsultēties ar speciālista par mērījumu rezultātiem un saņemt vispārējas veselības veicināšanas rekomendācijas veselības paradumu maiņai;
 • saņemt praktiskus vispārējus veselības veicināšanas padomus veselības paradumu maiņai un sirds un asinsvadu slimību riska faktoru reducēšanai;
 • iegūt balvas un diplomus par dalību pasākumā.

Pasākumu vadīs LNMAA ārstniecības personas.

Varētu arī interesēt...