Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” aktivitātes 2020./2021. m.g. 2.semestrī

Vai izdevies kultūru nepazaudēt arī COVID-19 izraisīto ierobežojumu apstākļos? Godīgi jāatbild, ka daļēji. Skolēniem ļoti būtiski ir sastapt jebkādas kultūras norises klātienē, lai sajustu īpašo noskaņu un līdzpārdzīvojumu, kontaktu ar māksliniekiem. Tas diemžēl izpalika, jo šoreiz izmantojām galvenokārt digitālos piedāvājumus.

Jaunāko klašu skolēniem Latvijas Kinematogrāfistu savienības piedāvājumu ietvaros bija iespēja gan skatīties latviešu filmas un animācijas filmas, gan uzzināt, kā top animācijas filmas un arī izprast un pašiem pamēģināt, kā ar zīmējumu palīdzību attēlot kustību. Bet skolēniem patiešām patika piedāvātās animācijas filmiņas arī satura ziņā, tās varēja izmantot ne tikai klases stundās, bet arī saistīt ar mācību saturu sociālajās zinībās, vizuālajā mākslā, dabaszinībās, latviešu valodā.

Uzzināt interesantus faktus par mūziku un latviešiem pasaulē, baudīt  mūziku un mazliet iejusties Sprīdīša tēlā  vecāko klašu skolēni varēja, skatoties koncertlekciju “Ceļojums apkārt pasaulei. Pasaka par Sprīdīti”. Visi skolēni R.Paula jubilejas gadā varēja noskatīties koncertlekciju “Mūsu Maestro Raimonds Pauls”.  Īpaši jaunāko klašu skolēniem radās interese par Maestro dzīvi un ieguldījumu latviešu mūzikā, vēlme pašiem vairāk mācīties mūziku, spēlēt kādu mūzikas instrumentu.

Visi – gan skolotāji, gan skolēni – ceram, ka nākamajā mācību gadā kultūras norises varēsim baudīt klātienē.

Direktores vietn. izglītības jaut. Inese Lunte

Varētu arī interesēt...