7.klases skolēnu mācību ekskursija projekta Skolas soma ietvaros

25. maijā, spītējot draudīgajiem mākoņiem, septītās klases skolēni un audzinātāja,
devās mācību ekskursijā uz Dunti.

Šo vietu izvēlējāmies tāpēc, ka tur var sasaistīt kultūrvēsturisko mantojumu ar dabas vērošanu, aizsargājamās teritorijas apmeklēšanu. Kā zinām, šajā apkārtnē , pēc laulībām ar vācbaltiešu muižnieka meitu Jakobīni fon Duntenu (par to liecina ieraksts Liepupes baznīcas grāmatā), dzīvoja vācu muižnieks Hieronīms Kārlis Frīdrihs fon Minhauzens. Viņam piedēvē grāmatā” Barona fon Minhauzens brīnišķīgie ceļojumi un piedzīvojumi uz ūdens un sauszemes” apkopotos melu stāstus.

Dabas takās, kas izveidotas šajā teritorijā, var iepazīties ar šo piedzīvojumu personāžiem, kuri attēloti koka figūru veidā. Skolotāja nolasīja arī dažus visplašāk pazīstamos stāstus no piedzīvojumu klāsta.

Dabas takas ved caur Piejūras zemienes mitrājiem, kuri iekļauti Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Saulītei spoži spīdot, devāmies 4 km garā gājienā pa Meža taku līdz jūrai. Temats par Baltijas jūru un tās piekrasti ir iekļauts ģeogrāfijas mācību standartā 7.klasei. Skolēni dabā varēja pētīt to, ko teorētiski apguva stundās.

Video:

Varētu arī interesēt...