Projekts “Waste art”

Noslēdzies divu gadu starptautiskais projekts “Waste Art”, ko organizēja Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar ZAAO,  Vides novērtēšanas institūtu un Igaunijas Viru apriņķi.  No Latvijas piedalījās 33 skolas un pirmskolas, arī mūsu skola.  Šajos divos gados projektam bija dažādas aktivitātes dažādām vecuma grupām. Izglītības iestādes mācījās un veica atkritumu auditu, lai izvērtētu, cik daudz no pārstrādei iespējamiem atkritumiem izmetam kā nevajadzīgus, cik daudz pārtiku izmetam. Pēc audita izstrādājām rīcības plānu, kā samazināt nešķiroto atkritumu daudzumu skolā. Projekta ietvaros tika iegādāti atkritumu konteineri šķirotajiem atkritumiem, kas ir izvietoti skolā (baltā krāsā) , katrai skolai tika spēle “Cirks”.

Projekta aktivitātēm lielas korekcijas veica Covid pandēmija, kad pasākumi vairs nenotika klātienē. Pasākuma plānā bija, ka skolās viesosies dažādi mākslinieki, kas kopā ar skolēniem radošajās darbnīcās radīs mākslas darbus no izmešanai paredzētām lietām. Šo aktivitāti aizstāja ar 10 video nodarbībām, ko varam izmantot jebkurā laikā. Aktīvi to izmantoja 1. klases skolēni (skat. galeriju) un vecāko klašu skolēni mājturības un tehnoloģijas stundās. Projekts noslēdzās ar dalībnieku un organizētāju kopīgu tiešsaistes semināru, kur katrs lektors atzinīgi novērtēja šo projektu un atzina, ka labprāt to tupinātu, protams, jaunā kvalitātē. Vairāk par projektu https://estlat.eu/en/estlat-results/waste-art.html

Varētu arī interesēt...