Koncerts “Latvijas vēstures lapas šķirstot”

Svētku nedēļa noslēdzās ar Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītu koncertuzvedumu “Latvijas vēstures lapas šķirstot”. Koncerts tika atklāts ar kopīgu Latvijas valsts himnas dziedāšanu un direktores uzrunu. Daudzveidīgus priekšnesumus bija sagatavojuši skolas interešu pulciņu un fakultatīvo nodarbību dalībnieki. Teātra pulciņš caur tautasdziesmām izspēlēja Latvijas vēstures ainas – gan senos laikus, kad latvieši dzīvoja mierā un saskaņā ar dabu, gan ilgos gadus, kad dzīvojām citu kungu pakļautībā un bijām spiesti cīnīties par savu brīvību. Koris priecēja skatītājus ar skanīgu dziesmu “Saule sēja sudrabiņu” un “Iedomājies” izpildījumu. Savukārt mūsdienu deju grupa radīja maģiskas noskaņas, sniedzot deju priekšnesumu ar speciāli veidotiem gaismekļiem.

Jāpiebilst, ka arī valsts svētku nedēļā neaizmirsām, ka esam ekoskola un, veidojot koncerta dekorācijas, ņēmām vērā vidi saudzējošus principus. Pulciņa “Dzīvo zaļi!” dalībnieki sadarbībā ar floristikas pulciņu izgatavoja lielu  skaitli 101, izmantojot konfekšu papīrus. Šādi sniedzām otro dzīvi lietām, kas šķietami jau kļuvušas par atkritumiem un ieguvām efektīgu dekorāciju bez speciālas materiālu iegādes.

Paldies visiem, kas iesaistījās kopīgās svētku noskaņas radīšanā!

Stalbes pamatskolas izglītības metodiķe Nora Ķibilda-Kinna

Varētu arī interesēt...