“Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumi

21.maijā Stalbes vidusskolas 1.-3.klašu skolēni, kuri piedalījās LNB organizētajā lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”, apmeklēja Stalbes pasta nodaļu. Organizēt šo pasākumu rosināja tas, ka 2018.gada vislabāk novērtētā “Bērnu žūrijas” grāmata vecuma posmā no 5-9 gadiem bija M. Dibikas “Pastnieks Pele”.

Pasta nodaļā bērnus sagaidīja Ziedu feja- Cēsu nodaļas mācību centra speciāliste Ēstere Krūze. Viņa izsmeļoši stāstīja, kādus pakalpojumu sniedz Latvijas Pasts. Bērniem bija iespēja nosūtīt vēstuli, kuras sagatavošanā visu veica paši- rakstīja adresi, līmēja marku, rakstīja apsveikumu un lika zīmogu.

Skolēni bija sagatavojuši arī jautājumus pasta darbiniecēm- gan par to, kur nonāk sūtījums, ja nav pareizi uzrakstīta adrese, gan par pasta izveidošanos Latvijā u.c.

Par šo iespēju sirsnīgi pateicamies atsaucīgajām pasta darbiniecēm- Stalbes pasta nodaļas priekšniecei Lienei Gūtmanei un Ēsterei Krūzei no Cēsīm.

Savukārt 4.klasei noslēguma pasākums notika 23.maijā kā jautājumu un rotaļu pēcpusdiena. Bērni uzzināja, kuras “Bērnu žūrijas” grāmatas vecuma posmā no 9-11 gadiem ieguva visaugstāko novērtējumu Latvijā. Tās bija- H. Eversons  “Brūne”, S. Simuka  “Sirdsmāsas” un M. de Koks “Kā vecmamma vislaik samazinājās”.

Pēc tam skolēni izvērtēja, kādas atziņas bija guvuši, lasot šīs grāmatas, atcerējās grāmatu galvenos varoņus un vidi, kurā norisinājās viņu darbība. Noslēgumā bērni iemācījās jaunas rotaļas “Uzmini, kas tu esi”, “Cap, carap, hop” u.c.

Paldies visiem čaklajiem “Bērnu žūrijas” grāmatu lasītājiem un vērtētājiem. Paldies arī vecāko klašu skolēniem :

Samantai Eglei no 5.klases, Markusam Raivo Tauriņam no 6.klases un Armandam Ričardam Robītim no 8.klases, kuri ne vien lasīja, bet arī aizpildīja anketas un vērtēja lasītās grāmatas.

Paldies bērnu vecākiem, kuri izlasīja “Vecāku žūrijas” grāmatas, tā rādot piemēru saviem bērniem būt draugos ar grāmatām: Jeļenai Bahmanei, Guntai Strēlniecei un Sarmītei Dūdenai.

Aicinu arī nākošajā mācību gadā būt draugos ar grāmatām, iesaistīties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, lasīt un izvērtēt grāmatas, gūstot jaunas atziņas.

 Stalbes vidusskolas bibliotekāre Inta Rajecka

Varētu arī interesēt...