Category: Jaunumi

Rudens pārgājiens “Ceļš”

6. septembrī  pirmā mācību nedēļa jaunajā mācību gadā noslēdzās ar tradicionālo pasākumu bijušajā Rozulas skolas teritorijā. Pasākumu ar interesantām, radošām un sportiskām aktivitātēm  vadīja 9. klases skolēni.

2019./2020. m.g. semestru un brīvlaiku laiki

2019./2020. mācību gads sākas 2019. gada 2. septembrī. Brīvdienas: Rudens brīvdienas: no 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim; Ziemas brīvdienas: no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim; Pavasara brīvdienas: 1.–11. klases skolēniem –...

Veselības diena 5. septembrī

Izglītojošo pasākumu kopums „Veselības  grupa” Pārgaujas novadā, Stalbes pamatskolā (slimību profilakses pasākumu ESF 9.2.4.2. projekts) 05.09.2019. plkst.10:00. Slimību profilakses un kontroles centrs ar Pārgaujas novada pašvaldības un Stalbes pamatskolas atbalstu, aicina Stalbes pamatskolas skolēnus,...

Atzinība skolai no Uzdevumi.lv

Skolotāju un skolēnu aktivitātes rezultātā Stalbes vidusskola ir kļuvusi par vienu no aktīvākajām skolām portālā 2018./2019. mācību gadā!  2018./2019. mācību gadā skolēni atrisinājuši 50744 uzdevumus un skolotāji uzdevuši 84 digitālus pārbaudes darbus. Arī 2019./2020....

Zinību diena 2. septembrī

Stalbes pamatskolā plkst. 10.00 (1. – 9. klase), plkst. 9.00 Zinību dienas svētku brīdis pirmsskolas vecuma bērniem (bērni tiek gaidīti jau no plkst. 7.00), Stalbes pamatskolas struktūrvienībā pirmsskolas izglītības iestādē “Auciems” bērni tiek gaidīti...

Pedagogu konference Priekuļos

KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA /22.08.2019./ 9.00 – 10.00    Ierašanās un atkalredzēšanās (pie kafijas tases) ar tuvākiem un tālākiem kolēģiem 10.00 – 10.15  Konferences atklāšana                      ...

9. klases izlaidums 2019. gadā

14. jūnijā Stalbes tautas namā notika Stalbes vidusskolas 9. klases izlaidums. Apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma 9 Stalbes vidusskolas 9.klases absolventi. Klases audzinātāja – Solvita Freiberga.

Mazo karavīru āra diena

11.jūnijā jau no plkst.7:00 līdz 19:00 Stalbes vidusskolas pirmsskolas 3-6 gadīgie bērni izdzīvoja karavīru āra dzīvi. Neraugoties uz laika ziņās solīto karstumu, diena iesākās ar dažām lietus pilītēm un vēsu vēja pūsmiņu, kas nebūt...

Pateicības diena

MĒS LEPOJAMIES! 2018./2019. m.g. par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti (2.-3.klasē) vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles 4.klasē ( sudraba...