Ziedoņa klases nodarbība-izlaušanās spēle “Blēņas un pasakas”

31.janvārī notika “izlaušanās” no trim Imanta Ziedoņa pasakām: “Uz pasaka”, “Briesmīgie putekļa piedzīvojumi”, Piedzīšanas pasaka”. Tā bija Ziedoņa klases interaktīvā nodarbība, kuras ievadā noritēja saruna par Imanta Ziedoņa devumu mūsu kultūrtelpā. Pēc tam skolēni vēra vaļā trīs radošumu rosinošas lādes un piedzīvojums ar secīgi veicamiem uzdevumiem varēja sākties.Skolēnus spēles gaitā sadalīja trīs komandās, taču tās nebija savstarpēji konkurējošas grupas. Vērā tika ņemts laiks, kurā ar dotajiem uzdevumiem tika galā visi konkrētās komandas skolēni, apzinoties, ka spēks ir sadarbībā. Savstarpēji saistītie uzdevumi attīstīja caurviju prasmes – radošumu, sadarbību, līdzdalību un lasītprasmi, īpaši akcentējot sadarbību.Paldies Ziedoņa muzejam un Latvijas Skolas soma!

Varētu arī interesēt...