Auciema Sprīdīšu grupas absolventi

Mēs nākam no bērnības zemes,
Kur jautri gavilē smieklu zvani,
Kur saulīte sirsniņās krājas
Un mīlestība maigi
Apņem bērnus un mājas.

Skatīt bilde Galerijā šeit.

26. maija pēcpusdienā svinīgā gaisotnē kopā ar vecākiem, Auciema Sprīdīšu grupas absolventi rādīja savas prasmes dziesmu dziedāšanā, dzejoļu un tautasdziesmu runāšanā, mūzikas un skaņu rīku spēlēšanā. 

Atcerējāmies, kādi viņi bija pirms septiņiem gadiem, kad pirmo reizi, turoties māmiņai un tētim pie rokas, vēra mūsu māja durvis. Vecāki bērnus uzticēja mums. Priecājāmies, kādi viņi ir tagad. 

Bērni aizver bērnudārza durvis un dodas uz priekšu, nu jau grūtākā, atbildīgākā ceļā. Ceļā – uz skolu!

Paldies vecākiem par uzticēšanos, atsaucību un sapratni!
Lai veiksmīgs dzīves ceļojums mūsu Sprīdīšiem!

Audzinātājas: Indra, Anita, Sintija
auklīte Sintija

Varētu arī interesēt...