Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

3. maijā Stalbes pamatskolā savu valsti un tās neatkarības atgūšanas godināšanu sākām ar kopīgām, svinīgām brokastīm, kurās uz galdiem atradās latviski našķi. Pēc tam visas klases izspēlēja viktorīnu par Latviju. Viktorīnā uzvarēja 7. klase, 2. vietā- 9. klase, 3. vietā- 8. klase.

Skatīt bildes Galerijā šeit.

Turpinājumā sporta aktivitātēs ar militārajiem elementiem spēkiem mērojās 1.-9. klases skolēnu jauktās komandas 8 stacijās. Katrai komandai kopā bija jānoskrien 4000 metri. Skolas mediķis iemācīja sniegt pirmo palīdzību un transportēt slimnieku. Instruktori sniedza zināšanas par to, kā rīkoties ar rācijām, kā pareizi mest granātas un kā ātrāk atrast paslēptas lietas. Jaunsargu vadītājs pārbaudīja ugunskura iekurināšanas un ūdens uzvārīšanas prasmes. Disku golfā tika pārbaudīta komandas precizitāte un jauktajā stafetē – komandas solidaritāte un uzticēšanās cits citam.

Paldies svētku svinēšanas un sporta aktivitāšu organizatorei Renātei Hmeļņickai, skolas medmāsai Daigai Dmitrijevai, jaunsargu instruktorei Paulai Dzenei, Skolēnu rotas pulciņa vadītājam Guntaram Norbutam par aktīvo kopābūšanu un svētku svinēšanu!

Varētu arī interesēt...