Padomju deportāciju upuru piemiņas pasākums Stalbē

21. martā Stalbes pamatskolā projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās Alūksnes novada muzeja darbinieki ar teatrāli izglītojošu uzvedumu “Pieci likteņstāsti” un iespēju skolēniem iejusties detektīva lomā “Muzeja detektīvs”.

Nodarbības laikā skolēni tika iesaistīti piecu dažādu deportācijas notikumus piedzīvojušu personāžu likteņstāstu izzināšanā. Deportēto bērnu likteņstāstus izspēlēja muzeja darbinieki, nodarbības norisē iesaistot skolēnus. Stingrā sarkanarmieša uzraudzībā dalībniekiem bija jāatrod represēto dienasgrāmatās iztrūkstošie fragmenti, jāorientējas krievu valodā uzrakstītajā spriedumā, jāatrod šifrēts teksts, jāizlasa tas spoguļrakstā, jāanalizē foto materiāls un jāmeklē atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Deportāciju laika traģiskumu paspilgtināja neērtie darbošanās apstākļi, materiālu nepieejamība, pretrunīgas, bezierunu prasības, par kuru neievērošanu deportāciju laikā tika piemērots sods.

Skatīt bildes Galerijā šeit.

Skolēni iejutās  detektīvu lomā, jo bija jāorientējas muzeja ekspozīcijas priekšmetos un jāmeklē tajos paslēptās atbildes.

Patstāvīgi iepazina muzeja eksponētos krājuma priekšmetus un informāciju par tiem. Netiešā veidā programmas dalībnieki mācījās orientēties atrast nepieciešamo informāciju, būt vērīgiem, attapīgiem un apgūt uzvedības noteikumus.

Skolēnu atziņas pēc nodarbības:

  • “Man šajās nodarbībās patika viss, bet visgrūtāk bija pārtulkot krievu valodas tekstu. Visvieglāk bija atrast fotogrāfiju.”
  • “Mani pārsteidza tas, viņi varēja tik ilgi dzīvot Sibīrijā, ka bija jāiet 40 km ar kājām. Bija žēl, ka dzīvoja badā.”
  • “Man bija žēl Līnas, jo viņai bija tikai 6 gadiņi, kad izsūtīja. Viņi brauca lopu vagonā ar mazu, restotu lodziņu, pa kuru meta laukā zīmītes saviem radiniekiem… Beigās Līna saprata, ka cilvēki var būt drausmīgāki un sliktāki nekā dzīvnieki.”

https://www.facebook.com/hashtag/skolassoma

Varētu arī interesēt...