Lāčplēša dienas Lāpu gājiens

Valsts svētku nedēļa Stalbes pamatskolā tika atklāta ar tradicionālo Lāčplēša dienas lāpu gājienu no skolas ēkas līdz Vīlandes skolnieku rotas karavīriem veltītajam piemiņas akmenim. 11. novembra rītā dziesmotā gājienā vienojās kā skolēni, tā skolotāji un pašvaldības pārstāvji. Gājiens vainagojās ar Pārgaujas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Imanta Kalniņa runu un kopīgu piemiņas brīdi, noliekot pie pieminekļa ziedus, svecītes un lāpas.

Valsts svētku nedēļas ietvaros jebkuram Stalbes pamatskolas skolēnam un skolas darbiniekam bija iespēja piedalīties Skolēnu domes organizētajā akcijā “Samīļosim Latviju!” un pie skolēnu sagatavota plakāta Latvijas kontūrā ielīmēt sevis izrotātu sirsniņu, šādi veidojot kopīgu mākslas objektu, kas simbolizē Latvijas tautas vienotību un mīlestību pret dzimteni.

Stalbes pamatskolas izglītības metodiķe Nora Ķibilda-Kinna

Varētu arī interesēt...