2019./2020. m.g. semestru un brīvlaiku laiki

2019./2020. mācību gads sākas 2019. gada 2. septembrī.

Brīvdienas:
Rudens brīvdienas
: no 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim;
Ziemas brīvdienas: no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;
Pavasara brīvdienas: 1.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam.
Vasaras brīvdienas: 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Mācību gada beigas
1.–8. klašu  skolēniem mācību gads beigsies 2019. gada 29. maijā.
Mācību gadu veido divi semestri
Pirmais semestris: no 2019. gada 2. septembra līdz 2019. gada 20. decembrim;
Otrais semestris:
1.–8. klases  – no 2020.gada 6.janvāra līdz 2020.gada 29.maijam.

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

 /Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 729 “Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”./

Varētu arī interesēt...