Pasaules Mežu diena, Pasaules ūdens diena

Visā pasaulē aizvien aktuālāki paliek jautājumi par tīru ūdeni un par mežu saglabāšanu, kas ir lielākais skābekļa avots uz Zemes. Regulāri bioloģijas un ģeogrāfijas stundās par to tiek runāts, bet Pasaules mežu un ūdens dienu ietvaros,šī tēma vēl vairāk tika aktualizēta. Pēc teorētiskās ievirzes, diskusijām, 5.klases skolēni klases stundā un 9.klases skolēni ģeogrāfijas stundā veidoja kolāžas par savu izpratni šajā jautājumā. Pēc tam šīs kolāžas tika prezentētas.

Varētu arī interesēt...