Drošai vasarai

Ir pienācis mācību gada noslēgums un skolēniem sāksies vasaras brīvlaiks.

Domājot par to, lai skolēni vasaras brīvlaikā atpūstos pēc iespējas drošāk, SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs) ir sagatavojis materiālu “Drošai vasarai”, kurā koncentrētā veidā ir apkopoti svarīgākie ieteikumi bērnu traumatisma profilaksei. 

Materiālā ietverti jautājumi par dažādām situācijām, kurās skolēniem jāizvērtē, vai attiecīgā rīcība atbilst drošības ieteikumiem, kā arī krustvārdu mīkla zināšanu nostiprināšanai.

Varētu arī interesēt...