Zinību diena 2019

2019./2020. māc. gadā mācību gaitas 1. klasē uzsāk 14 skolēni.

Varētu arī interesēt...