Veselību veicinoša skola

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Veselību veicinošo skolu tīkla padome 2016.gada 30.septembrī izskatot Stalbes vidusskolas ikgadējās veselību veicinošās aktivitātes un novērtējot to atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pieņēma lēmumu piešķirt Stalbes vidusskolai “Veselību veicinošas izglītības iestādes” statusu. Skola darbojas Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā vienu mācību gadu un ir sasniegusi visus Pamata kritērijus.

2021./2022. mācību gads

10. oktobris. Pasaules psihiskās veselības diena 2021

Katru gadu 10.oktobrī tiek atzīmēta Pasaules psihiskās veselības diena.  

Psihiskā veselība ir raksturojama kā tāds labklājības stāvoklis, kurā indivīds realizē savas spējas, tiek galā ar dažādām dzīves situācijām, var strādāt produktīvi un spēj dot ieguldījumu sabiedrībai. Lai uzturētu labu psihisko veselību, par to ir jārūpējas, līdzīgi kā rūpējamies par fizisko veselību. Rūpes par psihisko veselību ļauj justies labāk, dzīvot mierīgāk un sasniegt savus mērķus, kā arī tās mazina risku attīstīties dažādām psihiskām saslimšanām, kā depresija, trauksme u.tml..           

Izglītības iestāde lielākoties ir tā vide, kurā izglītojamie var saskarties ar dažāda veida izaicinājumiem, kas var negatīvi ietekmēt psihisko veselību – attiecības ar vienaudžiem, mācību slodze, ņirgāšanās, savstarpējā konkurence,konflikti u.tml. Tādēļ jo īpaši izglītības iestādē jācenšas veidot psihisko veselību veicinoša vide, kurā izglītojamie jūtas labi un veiksmīgi tiek galā ar dažādiem pārbaudījumiem. Tāpēc, lai aktualizētu šo tēmu un palīdzētu Jums šādas vides veidošanā, esam izstrādājuši ieteikumus un aktivitāšu piemērus. 

Pielikumā:  

 • aktivitāšu piemēri izglītības iestādēm;  
 • materiāls “Ieteikumi, kā veidot psihisko veselību veicinošu skolas vidi”. 

14. oktobris. Pasaules redzes diena

Ik gadu oktobra otrajā ceturtdienā tiek atzīmēta Pasaules redzes diena. Šogad Pasaules redzes diena tiks atzīmēta 14. oktobrī ar mērķi veicināt acu veselību, redzes saglabāšanu, redzes pasliktināšanās novēršanu, kā arī vairot iecietību un sapratni pret cilvēkiem, kuri saskārušies ar redzes traucējumiem. 

Aicinām Jūs Pasaules redzes dienas ietvaros izmantot Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātos informatīvos materiālus par redzi, savās izglītības iestādēs aktualizējot redzes saglabāšanas nozīmību: 

 • Infografika “Acu veselība”;
 • Sociālo tīklu materiāli par Pasaules redzes dienu, ieteikumiem redzes saglabāšanai un uzturu acu veselībai; 
 • Eksperiments skolēniem.

4. – 13. oktobris. Personīgās higiēnas nodarbības

Veselību veicinošo skolu tīkla ietvaros Stalbes pamatskolā  laikā no 4. līdz 13.oktobrim notiks Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) vadītas Personīgās higiēnas nodarbības 6., 7.klašu skolēniem.

2020./2021. mācību gads

Informatīvais materiāls vecākiem par bērnu drošību vasarā.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 speciālisti ir sagatavojuši jaunu informatīvo materiālu vecākiem “Nosargāt! Ieteikumi bērnu drošībai vasaras mēnešos”.

2019./2020. mācību gads

29. maijs. Drošai vasarai

Ir pienācis mācību gada noslēgums un skolēniem sāksies vasaras brīvlaiks.

Domājot par to, lai skolēni vasaras brīvlaikā atpūstos pēc iespējas drošāk, SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs) ir sagatavojis materiālu “Drošai vasarai”, kurā koncentrētā veidā ir apkopoti svarīgākie ieteikumi bērnu traumatisma profilaksei. 

Materiālā ietverti jautājumi par dažādām situācijām, kurās skolēniem jāizvērtē, vai attiecīgā rīcība atbilst drošības ieteikumiem, kā arī krustvārdu mīkla zināšanu nostiprināšanai.

31.maijs – Pasaules diena bez tabakas

PUBLISHED 14.05.2020 

Slimību profilakses un kontroles centrs.

Katru gadu 31. maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules diena bez tabakas (World No Tobacco day).

Šogad uzsvars tiek likts uz tabakas industrijas īstenoto manipulāciju ar jauniešiem kā potenciālajiem tabakas produktu patērētājiem.

2020.gada Pasaules dienas bez tabakas mērķis ir kliedēt mītus un sniegt zināšanas jauniešiem par tabakas un nikotīna saturošu produktu lietošanas kaitīgo ietekmi.

Pēdējo gadu laikā strauji aug pieprasījums pēc “veselīgākiem” nikotīnu saturošiem izstrādājumiem, kā rezultātā ir pieejamas jaunas smēķēšanas ierīces, kuras ir populāras jauniešu vidū sava ērtā izmēra, neuzkrītošā izskata un kārdinošo aromatizētāju dēļ. Tomēr, kā liecina pētījumi, šīs ierīces ir kaitīgas, jo īpaši jauniešiem, kuru organisms vēl attīstās.

Izglītības iestādēm ir būtiska loma smēķēšanas profilaksē jauniešiem. Svarīgi, lai pedagogs ir zinošs par jaunajām smēķēšanas ierīcēm un to ietekmi uz jauniešu veselību, lai veicinātu audzēkņu spēju atteikties un neuzsākt šo kaitīgo ieradumu, kā arī veidot no smēķēšanas brīvu mācību vidi.

Lai aktualizētu šo tēmu un stiprinātu skolēnu spējas atteikties no smēķēšanas, aicinām 8.-9. lases skolēnus piedalīties video konkursā “Proti pateikt “Nē” smēķēšanai”!

Konkursa “Proti pateikt “Nē” smēķēšanai!” nolikumu skatīt šeit.

Aicinām iepazīties ar informatīvajiem materiāliem:

___________________________________________________________________

27. novembris

Slimības profilakses un kontroles centrs (SPKC) viesojās skolā, lai vadītu nodarbības par traumatismu 4. un 5. klases skolēniem.

10. septembris

Slimības profilakses un kontroles centrs (SPKC) viesojās skolā, lai vadītu nodarbības 5.-7. gad. un 1. klases skolēniem par tēmu “HIGIĒNA” .

Veselības diena, 5. septembris

Izglītojošo pasākumu kopums „Veselības  grupa” Pārgaujas novadā, Stalbes pamatskolā (slimību profilakses pasākumu ESF 9.2.4.2. projekts)

05.09.2019. plkst.10:00.

Slimību profilakses un kontroles centrs ar Pārgaujas novada pašvaldības un Stalbes pamatskolas atbalstu, aicina Stalbes pamatskolas skolēnus, pedagoģisko un administratīvo personālu, kā arī skolēnu vecākus u.c. interesentus apmeklēt slimību profilakses pasākumu 5.septembrī plkst. 10.00 Stalbes pamatskolā, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Pasākumu kopuma mērķis ir caur dažādām aktivitātēm ikvienam interesentam sniegt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus padomus veselības paradumu maiņai un uzlabošanai – veicot dažādus mērījumus un skaidrojot iegūto mērījumu rezultātu sasaisti ar veselības aprūpes sistēmā pieņemtajiem cilvēka vispārējā veselības stāvokļa vērtēšanas kritērijiem, kā arī kā tos var uzlabot.

Pasākumu kopuma ietvaros skolēniem būs iespēja:

 • noteikt augumu un svaru;
 • izmērīt pulsu pirms un pēc fiziskās slodzes;
 • uzzināt ārsta skaidrojumus par mērījumu rezultātiem;
 • piedalīties „Eksperiments ārsta kabinetā…” – apskatīt dažādu medicīnas ierīču darbību, ar kuru palīdzību nosaka sirds un asinsvadu slimību riska faktorus, saņemt izzinošu informāciju par pulsu, asinspiedienu, sirdsdarbību, elpošanu utt.;
 • piedalīties aktivitātē «Tavas sirds veselība!» un viktorīnā «Esi vesels!»;
 • iegūt balvas un diplomus par dalību pasākumā.

Pasākumu kopuma ietvaros pieaugušajiem būs iespēja:

 • izmērīt asinsspiedienu un pulsu, noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs;
 • noteikt ķermeņa masas indeksu;
 • konsultēties ar speciālista par mērījumu rezultātiem un saņemt vispārējas veselības veicināšanas rekomendācijas veselības paradumu maiņai;
 • saņemt praktiskus vispārējus veselības veicināšanas padomus veselības paradumu maiņai un sirds un asinsvadu slimību riska faktoru reducēšanai;
 • iegūt balvas un diplomus par dalību pasākumā.

Pasākumu vadīs LNMAA ārstniecības personas.

2018./2019. mācību gads

25. – 29. marts. Dzīvojam veselīgi!

Nevienam nav noslēpums, ka bērzu sulas lieliski attīra organismu, apgādā mūsu organismu ar nepieciešamo šķidruma daudzumu un arī minerālvielām.

Tieši tāpēc no 25. -29. martam Stalbes vidusskolas sākumskolā bija sulu tecināšanas nedēļa, kuras laikā skolēni iepazina sulu tecināšanas procesu, izjautāja savus vecākus par viņu pieredzi sulu tecināšanā un katru dienu dzēra svaigas bērzu sulas.

24. marts. Veselību veicinoša skola.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par tuberkulozi un tās profilaksi, katru gadu 24.martā tiek atzīmēta Pasaules Tuberkulozes diena.Šīs dienas ietvaros 9.klases skolēni bioloģijas stundās iepazinās ar plašāku informāciju par šo slimību, kā atpazīt simptomus, kas jādara, lai nesaslimtu. Tika pārrunāti gadījumi, kā var inficēties un saslimt. Kā arī, kādi ir piesardzības pasākumi, ja blakus ir cilvēki, kuri jau slimo ar tuberkulozi. Skolēni klausījās skolotājas stāstījumā, vēroja prezentāciju. Pirms tam, mācoties par elpošanas orgānu sistēmas slimībām, paši skolēni jau bija veidojuši prezentācijas par slimībām, tajā skaitā arī par tuberkulozi. Runājot par asinsriti, skolēni mācījās atpazīt insulta un infarkta simptomus, kā rīkoties, ja ir aizdomas par šīm slimībām. Mācoties par ādu, tika runāts par ādas nozīmi, par to, kā saglabāt ādas dabiskās īpašības, kā to pareizi kopt. Tuvojoties sauļošanās sezonai, tika akcentēta starojuma ietekme uz veselību, kā atrasties svaigā gaisā, nekaitējot organismam. Nodarbību noslēgumā skolēni veidoja kolāžas par veselīgu dzīvesveidu.

Bioloģijas skolotāja Ilze Rēķe

20. – 21. decembris, 2018. 

ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” ietvaros decembra mēnesī Stalbes vidusskolā 9. klasē norisināsies pasākumu kopums par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās profilaksei.

19. oktobris 

Skolā viesojās Cēsu iecirkņa Nepilngadīgo lietu inspektore Evita Kalniņa ar lekciju “Nē apreibinošām vielām”. Lekciju apmeklēja 7. – 9. klases skolēni.

Oktobris ir mēnesis, kad skolā sākas akcijas SKOLAS PIENS un SKOLAS AUGLIS. Šo akciju mērķis ir aicināt skolēnus pievērsties veselīgam dzīvesveidam, dodot iespēju cienāties ar pienu un augļiem vai dārzeņiem 3 reizes nedēļā. Kā ik gadu, akciju uzsākot, arī šogad 1.-4. klases skolēni piedalījās nodarbībā. Nodarbības laikā skolēni varēja uzzināt, kas ir šīs akcijas, kādēļ un kādās valstīs tās tiek organizētas, kas ir Latvijas skolas augļa grozā. Praktiskajā daļā skolēni dalījās grupās un veica dažādus uzdevumus, un vēlāk prezentēja paveikto.

18. septembris 

Slimības profilakses un kontroles centrs (SPKC) viesojās skolā, lai vadītu nodarbības 1. klasei par tēmu “HIGIĒNA” un 2., 3. klases skolēniem – par tēmu “TRAUMATISMS”.

 2017./2018. mācību gads

17. maijā Pārgaujas novada pašvaldībā Eiropas Sociālā fonda projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei  pašvaldībās” ietvaros norisināsies veselīga uztura pamatprincipu olimpiāde skolēniem

 26. februārī, 6., 8. un 9. martā

Stalbes vidusskolā Eiropas Sociālā fonda projekta “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” ietvaros norisināsies rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem bērniem (5-6gad.,1.-2.kl.) un nodarbības skolēniem par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem.

Veselību veicinoša skola.      

Veselību veicinošas skolas nodarbību ietvaros skolēni apgūst zināšanas un pamatprasmes, kā atpazīt dažādas slimības, kā palīdzēt slimniekiem, kas jādara, lai paši nesaslimtu.

Bioloģijas stundās skolēni daudz uzzina par to, kādus augus drīkst lietot uzturā, no kuriem labāk izvairīties (7.klasē). Astotajā klasē skolēni mācās par dažādām parazītisko tārpu un vienšūņu izraisītajām slimībām, kā arī par to, kā dzīvniekus var izmantot veselības uzlabošanā (hirudoterapija, reitterapija u.c.). Devītajā klasē, mācoties par cilvēka uzbūvi, daudz laika veltam tam, lai zinātu dažādu slimību pazīmes, kā arī profilaktiskos paņēmienus, lai izsargātos no saslimšanas. Oktobrī runājām par HIV ,AIDS, STI. Skatījāmies filmu sižetus, kuros vienaudži dalās domās par mīlestību, par seksuālajām attiecībām, kā mācēt pateikt: “Nē”. Decembrī un janvārī, mācoties par asinsriti un elpošanu, iedziļinājāmies problēmās, kas saistītas ar infarktu, insultu un citām asinsrites- elpošanas orgānu sistēmu slimībām. Tika demonstrētas filmas par insultu un infarktu, kā to atpazīt, ko darīt, ja ir aizdomas par šīm slimībām. Temata noslēgumā skolēni veidoja kolāžas par šīm slimībām, par veselīgu dzīves veidu. Turpinoties mācību procesam, tiks apgūti temati, kā saglabāt pareizu stāju, runāsim par pareizas ēšanas principiem, kā arī par to, kā mūsdienu straujajā ritmā saglabāt mieru, kā relaksēties, lai pārāk daudz neciestu mūsu nervu sistēma.

Bioloģijas skolotāja Ilze Rēķe

No 9. janvāra līdz 27. februārim 

SPKC Eiropas Sociālā fonda projekta “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” ietvaros organizē Stalbes vidusskolā bezmaksas nodarbības fiziskās sagatavotības stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei 1. un 2.klases skolēniem otrdienās no 9.janvāra līdz 27.februārim. Nodarbības vadīs sertificēta fizioterapeite Annija Vēvere.

4. un 5. decembris   

SPKC sadarbībā ar zinātnes un mācību centru “Cilvēks un visums” organizē 7.klases skolēniem nodarbību ciklu “Izzini sevi- saproti citus!” cieņpilnas attieksmes un komunikācijas kultūras veicināšanai skolā. Tās ir nodarbības bērniem un pusaudžiem par pozitīvo savstarpējo komunikāciju un konfliktu risināšanu. Nodarbības vada izglītības psiholoģe Judīte Iliško un izaugsmes treneris Arstarulsmirus Arsujumfus Tarus (ex.Gustavs Butelis).

9. novembris            

Aicinām Jūs un Jūsu audzēkņus iesaistīties kampaņā- ” Mīli savu sirdi! Atpazīsti un rīkojies!”, kuras mērķis ir iemācīties atpazīt un pievērst uzmanību miokarda infarkta un insulta simptomiem, lai pēc iespējas ātri izsauktu neatliekamo medicīnisko palīdzību, tādējādi glābjot cilvēka dzīvību!

Tieši jaunieši ir tie, kam būtu jāzina, kā palīdzēt saviem tuviniekiem, ja notiek kaut kas negaidīts!

Tāpēc Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Latvijas Kardiologu biedrību un Latvijas Neirologu biedrību ir sagatavojuši informatīvos materiālus, kas palīdz saprast, kādiem simptomiem jāpievērš uzmanība, kā jārīkojas, ja kaut kas notiek. Kļūstot visiem zinošākiem, mēs noteikti samazināsim to gadījumu skaitu, kad tuvinieki vai līdzcilvēki neatpazīst simptomus un nezina, ko darīt, tādējādi zaudējot vērtīgo laiku, kad patiešām var palīdzēt glābt dzīvību.Aicinām klasēs ar jauniešiem izskatīt materiālus un piedalīties konkursā!Sagatavotā informācija:Video sižeti:

Pielikumā:“Mīli savu sirdi! Atpazīsti un rīkojies!” prezentācija, ko var izmantot stundā, runājot par miokarda infarkta un insulta problēmām.Papildus informācija Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā: www.spkc.gov.lv

 

11. oktobris            

Slimības profilakses un kontroles centrs (SPKC) viesojas skolā, lai vadītu nodarbības 1.,2.klasei par tēmu “HIGIĒNA UN DROŠĪBA”.

SPKC informatīvie materiāli:  

• “Ieteikumi izglītības iestāžu pedagogiem darbam ar mācību filmām “Katrīna” un “Roberts” emocionālās labklājības veicināšanai un ņirgāšanās mazināšanai skolā un interneta vidē”: https://www.spkc.gov.lv/upload/Bukleti/ieteikumi_katrinaroberts.pdf 
• “Ieteikumi pedagogiem darbam ar mācību filmu “Par Janča punci un tīrām rokām” par roku higiēnas ievērošanu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem”: https://www.spkc.gov.lv/upload/Bukleti/ieteikumi_jancu_puncis.pdf 
• “Veselību veicinoša skola” par veselību veicinošo skolu tīklu Latvijā: https://www.spkc.gov.lv/upload/Bukleti/buklets_veselibu_veicinosa_skola.pdf
• “Gripa” infografika https://www.spkc.gov.lv/upload/Infografikas/infografika_gripa_2016.pdf 
• “Difterija – dzīvībai bīstama” infografika https://www.spkc.gov.lv/upload/Infografikas/infografika_difterija.pdf
• “Veselīgs miegs – guli labi – jūties labi!” infografika https://www.spkc.gov.lv/upload/Infografikas/infografika_veseligs_miegs.pdf
Izglītojoši video par fizisko aktivitāšu veicināšanu:
• “Tava bērna veselība ir kustībā!” par piemērotākajām fiziskajām aktivitātēm 1-2 gadus veciem bērniem:https://www.youtube.com/watch?v=MvK8E9iF1a4 
• “Tava bērna veselība ir kustībā!” par piemērotākajām fiziskajām aktivitātēm 3-5 gadus veciem bērniem:https://www.youtube.com/watch?v=2uNKxfe8dGk 
• “Tava bērna veselība ir kustībā!” par piemērotākajām fiziskajām aktivitātēm pusaudžiem:https://www.youtube.com/watch?v=QLF5BZgnr0Q 
• “Tava veselība ir kustībā!” par fizisko aktivitāšu iekļaušanu savā ikdienā sēdoša darba veicējiem:https://www.youtube.com/watch?v=h8tpJUGAxzw 
Par traumatisma profilaksi bērniem:
• „Lielais noslēpums”: https://www.youtube.com/watch?v=PhGsQycbBMg 
• „Bērnu laukuma detektīvs”: https://www.youtube.com/watch?v=Za_oEPY_oj0 
• „Jampadracis”: https://www.youtube.com/watch?v=AuBPeB16yI4 

Šie un citi video pieejami SPKC Youtube.com kontā: https://www.youtube.com/channel/UCLlpko1BWp2KklFQgzC-icw 

 2016./2017. mācību gads 

Nodarbības bioloģijas stundās.

Devītās klases skolēnu bioloģijas mācību priekšmeta temati saistīti ar cilvēka uzbūvi, ar orgānu un visa organisma darbības fizioloģiju. Apgūstot katru tematu, runājam, diskutējam par to, kas ietekmē dotos orgānus, kas jādara, lai saglabātu veselību.

Novembra mēnesī bija nodarbības, kas saistītas ar jautājumiem par dzimumorgānu sistēmu. Skolēniem interesēja kādas pazīmes iedzimst, kādas iegūst dzīves laikā. Katrs papētīja, kādas pazīmes viņam ir no mammas, kādas no tēva, bet kādam bija arī vectētiņam un vecmāmiņai piemītošās īpašības.

Daudz runājām par seksuālajām attiecībām, kad jaunietis ir gatavs tās uzsāk, kad jāmāk pateikt “nē”, ja nav vēl tām gatavi. Skatījāmies filmas no cikla “Attiecības un veselība- mana atbildība”. Skolēni ar interesi klausījās, ko citi jaunieši domā par šo tēmu un izteica arī savu viedokli. Apspriedām tematu “Nevēlama grūtniecība. Aborts”, vai savā vecumā viņi būtu gatavi kļūt par vecākiem…..

Atsevišķas nodarbības tika veltītas STI, AIDS. Skolēnus izbrīnīja fakti par HIV infekcijas skartajiem cilvēkiem Latvijā, salīdzinot ar Eiropu. Stundu laikā teorētiski iepazināmies ar STI, ar to pazīmēm, kā var inficēties, kā var izsargāties. Grupu darba laikā , skolēni apsprieda tēzes par to, kā var inficēties ar HIV, kas ir AIDS.

Skolēni veidoja kolāžas par veselīgu dzīves veidu, veidoja radošos darbus par dzimumorgānu sistēmu ar to saistītajiem jautājumiem.

Domāju, ka šis temats skolēniem ir viens no interesantākajiem, ja izdodas viņus uzaicināt uz sarunu, tad nodarbības ir izdevušās un dod ieguldījumu viņu psiholoģiskajā un fiziskajā attīstībā.

Bioloģijas skolotāja Ilze Rēķe

06.12.2016. pasākums skolēnu vecākiem.  Tēma “Lai būtu skaidrs. Izglītojošs pasākums pusaudžu vecākiem par pusaudžu un jauniešu atkarību jautājumiem. Pasākuma mērķis ir sniegt vecākiem zināšanas un veicināt par atkarību (alkohols, tabaka, narkotikas, procesu atkarība) izplatību un risku pusaudžiem, lai savlaicīgi atpazītu, novērstu atkarību vielu lietošanu un lietošanas uzsākšanu pusaudžu vidū, kā arī veidot vecākiem prasmes un sniegt praktiskus padomus, kā par šiem jautājumiem runāt ar savu pusaudzi. Aktivitāti vadīs psiholoģe ar pieredzi atkarību jautājumos Zinaida Brauna. 

02.12.2016. notika seminārs Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla Veselību veicinošo skolu koordinatoriem. Seminārā skolas direktore un koordinatore  J.Dzene saņem apliecinājumu “Stalbes vidusskola ir ieguvusi statusu Veselību veicinoša izglītības iestāde”. Paldies skolas skolēniem, skolotājiem un vecākiem par aktīvu dalību veselību veicinošo aktivitāšu īstenošanā 2015./2016.m.g. 

01.12.2016. plkst.8.15 seminārs 1.un 2.klases skolēniem “Personīgā higiēna”, lektore Annija Vēvere. Semināra mērķis izglītot bērnus par personīgās higiēnas nozīmi – zobu, nagu, ādas, matu kopšanu un tās pamatprincipiem, padziļinātā veidā izklāstīt par roku mazgāšanas tehniku, raisīt bērnos interesi turpmāk pastiprinātāk sekot līdzi personīgai higiēnai, kā arī nostiprināt vai veidot jaunus, pozitīvus ieradumus. 

01.12.2016. atzīmē Pasaules AIDS dienu. Dienas mērķis ir aktualizēt HIV / AIDS tematiku un mazināt sabiedrībā valdošos aizspriedumus un stigmu pret HIV inficētiem cilvēkiem un AIDS pacientiem. Informatīvi pasākumi skolēniem sociālo zinību, bioloģijas un veselības mācības stundu ietvaros.

No 17.-21. oktobrim  norisinājās SALĀTU NEDĒĻA sākumskolā. Ik dienas kādai no klasēm bija iespēja parādīt savas spējas un zināšanas salātu gatavošanas mākslā. tas tika darīts ar ļoti lielu azartu un atbildības sajūtu. Ar katru klasi meistarība aizvien auga un mazajiem skolēniem izdevās pārsteigt gan vienam otru, gan skolotājus. Aktivitāte “Veselīgs uzturs”.

17. oktobra rītā skolā viesojās Valsts policijas Vidzemes reģiona Cēsu iecirkņa, kārtības policijas nodaļas inspektore Evita Kalniņa ar lekciju “LIKUMS UN ATBILDĪBA” 7.-12.klašu skolēniem. Aktivitāte “Skolēnu uzvedība un savstarpējās attiecības”.

SIA “Ģimenes zobārstniecība” Stalbes vidusskolas skolēniem (ar vecāku piekrišanu) veic profesionālu zobu higiēnu. Atbilstoši spēkā esošajiem veselības aprūpes finansēšanas noteikumiem, bērniem no 2 līdz 18 gadiem zobu higiēnista apmeklējums 1 x gadā, bet 7, 11 un 12 gadu veciem bērniem 2 x gadā apmaksā valsts. Vecākiem tiek sniegta informācija par bērna mutes dobuma veselības stāvokli.