Skolas psihologs

Izglītības un skolu psihologa profesionālās darbības apraksts

Psihologs skolā mācību un audzināšanas procesā:

  • veicina bērnu pozitīvu pašizaugsmi;
  • sniedz psiholoģisko palīdzību bērnu emocionālo, kognitīvo, uzvedības, saskarsmes grūtību mazināšanā, bērniem, vecākiem un skolotājiem, izmantojot profesionālās zināšanas un zinātniski pamatotas metodes.

Psihologa darbības veidi:

  • psiholoģiskā izpēte individuāli un grupās;
  • atzinuma par psiholoģisko izpēti sagatavošana;
  • sadarbības pārskatu sagatavošana;
  • rekomendāciju izstrāde;
  • konsultēšana individuāli vai grupās saistībā ar bērnu un jauniešu problēmu risināšanu;
  • preventīvo un izglītojošo nodarbību vadīšana;
  • sadarbība ar citiem izglītības vides speciālistiem atbalsta komandas darbā, bērnu un jauniešu konsultēšana mācību un audzināšanas jautājumos.

Konsultējot bērnus līdz 14 gadu vecumam, izņemot pirmreizējo konsultāciju, kad bērns pats vērsies pie psihologa, izglītības psihologs  skolēnu konsultē tikai ar izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja atļauju (psihologa likuma 18. Pants).