2016./2017. m.g.

2016./2017. mācību gads

Mēs lepojamies!

Stalbes vidusskolas skolēnu sasniegumi un dalība starpnovadu (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu)  olimpiādēs  2016./2017.m.g.

Bioloģijas olimpiādē 9.klasei Roberts Laudiņš ieguva 3.vietu, piedalījās Toms Kristiāns Robītis (skolotājaI.Rēķe)

Latviešu valodas olimpiādē 12.klasei piedalījās Inga Buša (skolotāja I.Kozlovska)

Vēstures olimpiādē 9.klasei piedalījās Mārtiņš Jēkabs Ausmanis, Toms Kristiāns Robītis un Juta Mocāne(skolotāja E.Pumpuriņa)

Latviešu valodas olimpiādē  piedalījās  Samanta Zariņa (8.kl.) un Roberts Laudiņš (9.kl.) (skolotājaS.Freiberga)

Matemātikas olimpiādē 9.klasei   Roberts Laudiņš ieguva atzinību (sk.M.Buša)

Ķīmijas olimpiādē 9.klasei piedalījās Roberts Laudiņš (sk. R.Zālīte)

Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 8.-9.klasei Roberts Laudiņš ieguva atzinību (sk. J.Mičulis).

Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 6.-7.klasei piedalījās Gatis Tumulis (sk. J.Mičulis).

Matemātikas olimpiādē Marta Kristiāna Antonova (5.kl.) ieguva 3.vietu un Armands Ričards Robītis (6.kl.) ieguva atzinību, piedalījās Sabīne Strazdiņa (skolot. I.Paegle).

Matemātikas olimpiādē piedalījās Oskars Lasmanis (7.kl.) un Deivids Bušs (8.kl.) (sk.M.Buša)

Sākumskolas olimpiādē latviešu valodā 4.klasei Santa Solovjova ieguva 2.vietu (sk.S.Zaļaiskalna)

Sākumskolas olimpiādē 4.klasei (matemātika/daba) piedalījās Emīls Dārziņš (sk. S.Zaļaiskalna)

Sākumskolas olimpiādē latviešu valodā 3.klasei piedalījās Letīcija Rozīte (sk. J.Palsa)

VI Latvijas Mūzikas olimpiādes “Muzicē un saceri” II kārtā (B grupā) 6.klases skolniece Tīna Marija Zaļaiskalnaieguva 1.vietu un 6.klases skolēns Armands Ričards Robītis – 2.vietu (sk. A.Tomsone)

Informātikas olimpiādē  Mārtiņš Jēkabs Ausmanis ieguva 2.vietu un Roberts Laudiņš – 3.vietu (8.-9.kl.) , Elva Pužule (6.kl.) ieguva atzinību, piedalījās Armands Ričards Robītis (6.kl.) un Emīls Dakša (7.kl.)(sk.R.Sviķe).

Angļu valodas olimpiādē 6.klasei Tīna Marija Zaļaiskalna ieguva atzinību (sk. S.Auziņa)

Starpnovadu sākumskolas skolēnu mazajā pētniecības konferencītē “Mazs cinītis gāž lielu vezumu” atzinībasieguva 3.klases skolniece Amēlija Brauna, 3.klases skolniece Letīcija Rozīte (sk. J.Palsa), 2.klases skolniecesElizabete Dārziņa un Agnese Ādamsone (sk.A.Sarapova) un 1.klases kolektīvs (sk. I.Lapsiņa).

Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē meitenēm 9.klasei Anete Dzene ieguva atzinību, piedalījās Marta Kristiāna Antonova (5.kl.), Evita Gūtmane un Sabīne Strazdiņa (6.kl.) (sk. S.Jonāse).

Sākumskolas olimpiādē matemātikā 2.klasei Agnese Ādamsone ieguva 3.vietu, sākumskolas olimpiādē 2.klasei latviešu valodā piedalījās Elizabete Dārziņa (sk. A.Sarapova), sākumskolas olimpiādē 1.klasei piedalījās Sabīne Fjodorova (sk. I.Lapsiņa)

Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2016./2017.m.g.

2016./2017.m.g.noslēgumā  par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti(2.-3.klasē) vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles (4.-12.klasē)) pateicības saņēma 27 skolēni:

2.klasē: Agnese Ādamsone, Elizabete Dārziņa, Brendons Breds Dūdens, Katrīna Kārkliņa 

4.klasē: Emīls Dārziņš, Daniels Dāvis Grabis, Līga Laudiņa, Roberts Mednis, Rolands Reiziņš,  Santa Solovjova, Markuss Raivo Tauriņš

5.klasē: Marta Kristiāna Antonova, Karlīna Gaspersone, Roberts Gūtmanis, Dairis Mocāns, Alise Elīna Petkeviča, Veronika Ruska

6.klasē: Loreta Lapsiņa,  Sabīne Strazdiņa, Tīna Marija Zaļaiskalna

7.klasē: Emīls Dakša

8.klasē: Paula Dzene

9.klasē: Mārtiņš Jēkabs Ausmanis, Anete Dzene,  Juta Mocāne, Toms Kristiāns Robītis

12.klasē: Inga Buša

Pateicības par labām  sekmēm mācībās (visos mācību priekšmetos iegūtas vismaz 6 balles, 2.-3.klasē labi apgūti  visi mācību priekšmeti) 2016./2017.m.g. noslēgumā  saņēma 34 skolēni:

2.klasē: Matīss Krujelis, Renārs Ozoliņš, Ričards Rudaks, Mikus Tauriņš, Kenets Strēlnieks

3.klasē: Amēlija Brauna,  Liāna Podziņa, Amanda Priedīte, Sandis Miks Rainskis, Letīcija Rozīte, Samanta Egle

4.klasē: Kevins Briedis, Edmunds Eglītis,  Kristaps Imants Liepiņš, Tomass Zaļais

5.klasē: Kristī Ozola, Mārcis Rutkovskis, Roberts Šūmanis, Markuss Vimba, Nikola Zaķe

6.klase: Haralds Mednis,Evita Mieriņa, Armands Ričards Robītis, Elva Pužule

7.klase: Madara Dakša

8.klase: Evija Gūtmane, Edgars Šūmanis

9.klase: Roberts Laudiņš, Santa Jogita Emse

12.klase: Diāna Kļaviņa

1.semestrī par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti(2.-3.klasē) vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles (4.-12.klasē)) pateicības saņēma 27 skolēni:

2.klasē: Agnese Ādamsone, Elizabete Dārziņa, Brendons Breds Dūdens, Katrīna Kārkliņa, Kenets Strēlnieks

4.klasē: Emīls Dārziņš, Daniels Dāvis Grabis, Līga Laudiņa, Roberts Mednis, Santa Solovjova

5.klasē: Marta Kristiāna Antonova, Karlīna Gaspersone, Roberts Gūtmanis, Alise Elīna Petkeviča, Veronika Ruska

6.klasē: Loreta Lapsiņa, Elva Pužule, Sabīne Strazdiņa, Tīna Marija Zaļaiskalna

7.klasē: Emīls Dakša

8.klasē: Paula Dzene

9.klasē: Mārtiņš Jēkabs Ausmanis, Anete Dzene, Roberts Laudiņš, Juta Mocāne, Toms Kristiāns Robītis

12.klasē: Inga Buša

Pateicības par labām  sekmēm mācībās (visos mācību priekšmetos iegūtas vismaz 6 balles, 2.-3.klasē labi apgūti  visi mācību priekšmeti) 1.semestrī saņēma 27 skolēni:

2.klasē: Rebeka Ekerte, Matīss Krujelis, Renārs Ozoliņš, Ričards Rudaks, Mikus Tauriņš

3.klasē: Amēlija Brauna, Karolīna Sonora Brūdere, Liāna Podziņa, Amanda Priedīte, Sandis Miks Rainskis, Letīcija Rozīte

4.klasē: Kevins Briedis, Rolands Reiziņš, Markuss Raivo Tauriņš, Tomass Zaļais

5.klasē: Dairis Mocāns, Kristī Ozola, Mārcis Rutkovskis, Roberts Šūmanis, Markuss Vimba, Nikola Zaķe

6.klase: Haralds Mednis, Armands Ričards Robītis

7.klase: Kristīne Vallija Ruble

8.klase: Evija Gūtmane, Edgars Šūmanis

9.klase: Keita Kalniņa

“Labākie mācību priekšmetos”

2016./2017.m.g.

Vizuālajā mākslā:  M.K.Antonova, T.M.Zaļaiskalna, Evita Gūtmane, K.Leitāne;

Mājturībā un tehnoloģijās: M.K.Antonova, A.E.Petkeviča,  R.Gūtmanis,  Evita Gūtmane, S.Strazdiņa, E.Dakša, P.Dzene, A.Dzene , R.Laudiņš

Mūzikā: E.Dārziņš, S.Solovjova, R. Gūtmanis, A.R.Robītis, E.Dakša,  P.Dzene;

Matemātikā:  K.Strēlnieks, A.Ādamsone,  R.Mednis, E. Dārziņš,  M.K.Antonova, U.Baumanis, E.Dakša, S.Zariņa,  R.Laudiņš, M.J.Ausmanis

Datorikā un informātikā: S.Solovjova, R.Gūtmanis, E.Pužule, Emīls Dakša;

Fizikā: P.Dzene, R.Laudiņš;

 Ķīmijā: E.Gūtmane, R.Laudiņš, I.Buša;

Veselības mācībā: I.Buša

 Sociālajās zinībās:  L.Laudiņa, K.Ozola, K.Neimane, M.Dakša, S.Zariņa;

Dabaszinībās: K.Gaspersone, S.Strazdiņa

Ģeogrāfijā: D.Kļaviņš, E.Gūtmane, T.K.Robītis;

Bioloģijā: E.Dakša,  S.Zariņa, R.Laudiņš;

Latvijas un pasaules vēsturē: I.Buša,

 Latvijas vēsturē: S.Strazdiņa, E.Dakša, P.Dzene

Pasaules vēsturē: D.Kļaviņš, J.Mocāne

Kulturoloģijā: I.Buša

 Latviešu valodā: E.Dārziņa, L.Laudiņa, S.Solovjova,  R.Gūtmanis, S.Strazdiņa ,  E.Dakša, S.Zariņa

Literatūrā:  T. M. Zaļaiskalna, E.Gūtmane,  P.Dzene, S.J.Emse

Angļu valodā: A.Ādamsone, A.Brauna, J.Antonovs,  M.Vimba, T.M.Zaļaiskalna, M.J.Ausmanis;

Sportā (titula “Gada sportists” ieguvēji): K.Kārkliņa,  J.Gūtmanis , A. E. Petkeviča , R. Gūtmanis , S.Strazdiņa, H.Mednis , S.Zariņa, K. Krujelis

 2016./2017.m.g. I semestrī

Vizuālajā mākslā:  K.Ozola, T.M.Zaļaiskalna, M.Dakša,P.Dzene,  A.Dzene, K.Briedis;

Mājturībā un tehnoloģijās : M.K.Antonova, N.Zaķe, R.Gūtmanis,  E.Gūtmane, E.Mieriņa, S.Strazdiņa, T.Zaļaiskalna, E.Dakša, P.Dzene, A.Dzene , R.Laudiņš

Matemātikā:  M.S.Rainskis, R.Mednis, E. Dārziņš,  M.K.Antonova, U.Baumanis, M.Dakša, P.Dzene,  R.Laudiņš, I.Buša

Datorikā un informātikā: S.Solovjova, R.Gūtmanis, A.R.Robītis, Emīls Dakša;

Fizikā: P.Dzene, M.J.Ausmanis, R.Laudiņš;

 Ķīmijā: P.Dzene, R.Laudiņš, I.Buša;

Veselības mācībā: I.Buša

 Sociālajās zinībās:  S.M.Pērkone, L.Laudiņa, V.Ruska, T.M.Zaļaiskalna, E.Dakša, P.Dzene,  A.Dzene;

Dabaszinībās: V.Ruska, T.M.Zaļaiskalna

Ģeogrāfijā: D.Kļaviņš, E.Gūtmane, A.Dzene;

Bioloģijā: E.Dakša,  P.Dzene, R.Laudiņš;

Latvijas un pasaules vēsturē: S.Strazdiņa;

Latvijas vēsturē: E.Dakša

Pasaules vēsturē: P.Dzene

Kulturoloģijā: I.Buša

 Latviešu valodā: E.Dārziņa, L.Laudiņa, S.Solovjova,  T. M. Zaļaiskalna,  S.Zariņa, R.Laudiņš, T.K.Robītis 

Literatūrā:  E. Dakša, P.Dzene, A.Dzene;

Angļu valodā: A.Ādamsone, A.Brauna, J.Antonovs,  M.K.Antonova, T.M.Zaļaiskalna, Emīls Dakša, M.J.Ausmanis, T.K.Robītis;

Sportā: M.Rutkovskis, R.Gūtmanis, S.Strazdiņa, E.Dakša, E.Gūtmane, G.Bērziņš

Skolas olimpiāžu rezultāti 2016./2017.m.g.

Skolas matemātikas olimpiādes uzvarētāji:

5.klase (sk.I.Paegle)

 • 1.v. Marta Kristiāna Antonova
 • 2.v.Dairis Mocāns
 • 3.v. Roberts Gūtmanis

6.klase (sk.I.Paegle)

 • 1.v. Armands Ričards Robītis
 • 2.v. Loreta Lapsiņa
 • 3.v. Sabīne Strazdiņa

7.klase (sk.M.Buša)

 • 1.v. Oskars Lasmanis
 • 2.v. Rihards Irklis
 • 3.v. Emīls Dakša

8.klase (sk.M.Buša)

 • 1.v.Evija Gūtmane
 • 2.v. Paula Dzene
 • 3.v.Deivids Bušs

9.klase (sk.M.Buša)

 • 1.v. Roberts Laudiņš
 • 2.v. Anete Dzene
 • 3.v. Gabriela Biteniece

Pateicība: Sandis Frīdenšteins

Skolas latviešu valodas olimpiādes uzvarētāji:

5.klase (sk. I.Kozlovska)

 • 1.v.Nikola Zaķe
 • 2.v.Roberts Gūtmanis
 • 3.v. Veronika Ruska

6.klase (sk. I.Kozlovska)

 • 1.v. Sabīne Strazdiņa
 • 2.v. Tīna Marija Zaļaiskalna
 • 3.v. Haralds Mednis

7.klase (sk. S.Freiberga)

 • 1.v. Madara Dakša
 • 2.v. Emīls Dakša
 • 3.v. Kristīne Vallija Ruble, Oskars Lasmanis

8.kl. (sk. S.Freiberga)

 • 1.v. Samanta Zariņa
 • 2.v. Kristaps Krujelis
 • 3.v. Paula Dzene

9.kl. ( sk. S.Freiberga)

 • 1.v. Mārtiņš Jēkabs Ausmanis
 • 2.v. Juta Mocāne
 • 3.v. Roberts Laudiņš

Skolas vēstures olimpiādes uzvarētāji:

9.klase (sk. E.Pumpuriņa)

 • 1.v. Juta Mocāne
 • 2.v. Mārtiņš Jēkabs Ausmanis
 • 3.v. Toms Kristiāns Robītis

Pateicība: Markuss Armands Mikševičs

Skolas kombinētās sākumskolas olimpiādes 2.klasei ( sk. A.Sarapova) uzvarētāji:

 • 1.v. Elizabete Dārziņa, Kenets Strēlnieks,
 • 2.v. Agnese Ādamsone
 • 3.v. Katrīna Kārkliņa

Skolas kombinētās sākumskolas olimpiādes 1.klasei ( sk.I.Lapsiņa) uzvarētāji:

 • 1.v. Sanija Maiga Pērkone
 • 2.v. Sabīne Fjodorova
 • 3.v. Samanta Seikstule

Skolas mūzikas olimpiādes 5.-9.klasei uzvarētāji (sk. A.Tomsone):

 • 1.v. Elva Pužule, Armands Ričards Robītis
 • 2.v. Anete Dzene
 • 3.v. Tīna Marija Zaļaiskalna, Juta Mocāne

Atzinība: Roberts Gūtmanis, Sabīne Strazdiņa

Skolas angļu valodas olimpiādes uzvarētāji (sk.S.Auziņa)

5.klasē

 • 1.v. Markuss Vimba
 • 2.v. Roberts Gūtmanis
 • 3.v. Dairis Mocāns, Kristī Ozola, Veronika Ruska, Alise Elīna Petkeviča, Gustavs Riekstiņš

6.klasē

 • 1.v. Tīna Marija Zaļaiskalna
 • 2.v. Elva Pužule, Armands Ričards Robītis
 • 3.v. Evita Mieriņa

8.klasē

 • 1.v. Edgars Šūmanis
 • 2.v. Kristaps Krujelis
 • 3.v. Emīls Paļčevskis

9.klasē

 • 1.v. Mārtiņš Jēkabs Ausmanis
 • 2.v. Keita Kalniņa, Toms Kristiāns Robītis
 • 3.v. Markuss Armands Mikševičs, Juta Mocāne