Ekoskolas aktivitātes

Starptautiskais Zaļais Karogs 2019./2020. mācību gadam piešķirts arī Stalbes vidusskolai un tas atkal plīvos pie […]

Rudens pārgājiens “Ceļš”

6. septembrī  pirmā mācību nedēļa jaunajā mācību gadā noslēdzās ar tradicionālo pasākumu bijušajā Rozulas skolas teritorijā. […]

Veselības diena 5. septembrī

Izglītojošo pasākumu kopums „Veselības  grupa” Pārgaujas novadā, Stalbes pamatskolā (slimību profilakses pasākumu ESF 9.2.4.2. projekts) […]

Zinību diena 2019

2019./2020. māc. gadā mācību gaitas 1. klasē uzsāk 14 skolēni.

Atzinība skolai no Uzdevumi.lv

Skolotāju un skolēnu aktivitātes rezultātā Stalbes vidusskola ir kļuvusi par vienu no aktīvākajām skolām portālā […]