Rīcības dienas

Rīcību dienu ietvaros Stalbes pamatskolas Ekopadomes skolēni izveidoja informatīvu plakātu par izplūdes gāzēm. Skolēni uzsver, ka izplūdes gāzes nodara kaitējumu videi.
Tāpēc izslēdz mašīnas dzinēju ! Plakāts ir novietots skolas mašīnu stāvlaukumā.

Stalbes pamatskolas Ekopadome

Varētu arī interesēt...