Svarīgi ievērot, atsākot mācības klātienē!

No 12. aprīļa 1.-6. klase mācās klātienē, 7.-9. klases skolēni klātienē rotācijas kārtībā mācās 2 dienas un 3 dienas – attālināti. Mācību stundas visām klasēm notiek pēc e-klasē aktualizētā stundu saraksta.

Varētu arī interesēt...