Notikumu hronika 2016./2017.

Notikumu hronika 2015./2016.

 

2015./2016. mācību gads. 

11. jūnijā 9. un 12. klašu izlaidums. (FOTO)

30.05. Apstiprināts nākošajam mācību gadam Nordplus Junior klašu apmaiņas projekts

"Through family and national history we get to know each other" ar Vester Skerninge Friskole Dānijā
 
30.maijā Stalbes vidusskolā bija Pēdējās skolas dienas pasākums, kurā sākumskolas klašu koris un pamatskolas tautisko deju kolektīva pārstāvji priecēja skatītājus ar dziesmām un dejām, teātra pulciņa dalībnieki izspēlēja 2 interesantus skečus, un gan skolēni, gan skolotāji un skolas darbinieki saņēma pateicības un apbalvojumus par panākumiem ikdienas darbā un sasniegumiem starpnovadu līmenī, kā arī dažādās ārpusstundu aktivitātēs. Par to, kā  skolēniem veicies šajā mācību gadā, sīkāka informācija sadaļā "Mācību sasniegumi". 5.-12.klases skolēni tradicionāli katru gadu piedalās klašu liecību konkursā, kur šogad godpilnā 1.vieta - 5.klasei, 2.vieta - 6.klasei, 3.vieta - 8.klasei, bet īpaša balva tika pasniegta 12.klases skolniecei K.Jānelsiņai, kura arī šogad, saglabājot augstu vidējo vērtējumu, ļāva 12.klasei pretendēt uz 3.vietu. Pasākuma noslēgumā visi kopā ar fotogrāfiju palīdzību kavējāmies atmiņās par tik dažādiem notikumiem bagāto 2015./2016.mācību gadu. Jaukas vasaras brīvdienas! (FOTO)

27. maijā koris piedalījās sadziedāšanās svētkos Dilli Villi Rāmuļu pamatskolas estrādē. (FOTO)

27.maijā skolēniem bija iespēja apliecināt mācību gada laikā apgūtās visdažādākās prasmes Sporta dienā. (FOTO)

19.maijā Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga maiņas pasākums Smiltenes ģimnāzijā. Skolas komanda D.Kļaviņa, K.L.Mieriņa, D.Kļaviņš, R.Armfelds, M.A.Miksevičs, direktore J.Dzene, direktores vietniece A.Šūmane, jaunsargu skolotājs G.Norbuts. (FOTO)  (video)

18.maijā "Mārkulīčos" ekoskolu gada noslēguma pasākums. Pasākumā piedalās Kocēnu, Straupes pamatskolas, Cēsu Pastariņa sākumskola. Skolas komandā startē K. Neimane, R. Liepiņš ( 5. klase) D. Bušs ( 7. klase) R. Laudiņš, A. Dzene un M. Veinbergs ( 8.klase). Pie skolēniem viesosies Māris Olte, bioloģiskās saimniecības īpašniece Lāsma Kopmane. (FOTO)

14. maijā skolas komanda piedalījās LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA rīkotajās pirmās palīdzības sacensībās un  ieguva 3. vietu. Komandā darbojās R. Laudiņš, A. Dzene, P. Dzene, A. S. Kursīte, B.Reiziņa, M.Dakša.  Skolēnus sagatavoja skolas medmāsa S.Laudiņa. (FOTO)

13. maijā 5. klases kolektīvs kopā ar audzinātāju M. Bušu un sk. I. Rajecku piedalījās Priekuļu novada domes un LVM organizētajā pasākumā "Nāc līdzi, ejam mežā"

13. maijā  tika svinēts Pēdējais zvans 9. un 12. klasei. (FOTO) Pēcpusdienā  norisinājās 5./6. gadīgo bērnu Mātes dienas koncerts  "Kā mārīte māmiņu meklēja" (FOTO)

 6. maijā Stalbes Tautas namā norisinājās Ģimenes dienas koncerts "MAZĀ BILŽU RĀMĪTĪ MAN IR BILDE TAVA...", (FOTO) 2.stāva zālē varēja apskatīt skolēnu darbu izstādi. (FOTO)

5. maijā notika ZAAO projekta "Cilvēks vidē" noslēguma pasākums. Apsveicam 8. klases komandu ( A. Dzene, R. Laudiņš, G. Bērziņš, L. Ūkina, M. Veinbergs, S.J. Emse, K. Briedis) par izcīnīto 2. vietu video konkursā " Es piedalos "Bez atkritumu kustībā""( balvā - dāvanu karti 100 eiro vērtībā atpūtas centrā " Rāmkalni") ( skol. M. Buša) Apsveicam čaklāko PET pudeļu vācēju D. Bušu ( 7. klase)  (FOTO)

2.maijā skolā viesojas SIA " Otrā dzimšanas diena" pārstāvji un vadīja nodarbības čaklākajiem džinsu vācējiem -  piecgadnieku, sešgadnieku grupām un 1. klases skolniecēm A. Ādamsonei, K. Kārkliņai un R. Ekertei. Skolēni gatavoja aplikāciju no džinsiem. (FOTO)

28. aprīlī pasākumā "Koku diena Dzimtmisā" skolu pārstāvēja H. Mednis ( 5. klase) E. Dakša ( 6. klase) E. Gūtmane ( 7. klase) S.J. Emse( 8. klase), E. Dzalbs (9. klase) ( skol. M. Buša) Pasākuma devīze "Zaļi domājam, zaļi dzīvojam". (FOTO)

Tautas deju skatē 3.-4.klases un 5.-7.klases deju kolektīvi ieguva I. pākāpes. (skolotāja G.Berķe)

26.aprīlī skolā viesojās iluzionistu apvienība ABRAKADABRA, lai priecētu un pārsteigtu bērnus ar šovu kurā dominēja maģija, prieks un jautrība.

23. aprīlī arī mūsu skolas skolēni kopā ar skolotājiem talkoja sakopjot bijušās Rozulas skolas teritoriju. Paldies visiem čaklajiem dalībniekiem. (FOTO)

Mēs lepojamies! 21. aprīlī D grupas florbola sacensībās veiksmīgi startēja 3.-5.klases skolēni,  cīnoties 4.-5. klašu konkurencē un iegūstot 3. vietu. Komandas sastāvs: R.Gūtmanis, R.Šūmanis, R.R.Dūdens, M.Rutkovskis, D.Mocāns, E.Dārziņš, K.Briedis, E.Eglītis, U. Baumanis (skolotāji O.Urbāns, R.Hmeļņicka)

Mēs lepojamies! 20.aprīlī starpnovadu sākumskolas kombinētajā olimpiādē 1.klasei Agnese Ādamsone ieguva 2.vietu (skolotāja A.Sarapova), sākumskolas olimpiādē latviešu valodā 2.klasei piedalījās Letīcija Rozīte un matemātikā 2.klasei - Juris Antonovs (skolotāja J.Palsa)

20.aprīlī pirmajā Latvijas skolu Orientēšanās kausa izcīņā zelta medaļu savā vecuma grupā ieguva Edijs Dzalbs, skolu pārstāvēja arī B.Reiziņa, S.Strazdiņa, E.Pužule, R.Gūtmanis (trenere A.Alksne).

19. aprīlī Stalbes vidusskolā kārtējās nodarbības vadīja Zinātnes centra Z(in)oo darbinieki. Šoreiz 5-6 gadīgie bērni pagatavoja paši savu koka auto, sākumskolas skolēni - gudrā plastilīna nodarbībā nevis rotaļājās ar plastilīnu, bet paši ieguva plastilīna masa, bet pamatskolas audzēkņi daudz uzzināja par lidaparātu vēsturi un paši izgatavoja izpletni ar visu ''lidotāju''. (FOTO)

 Mēs Lepojamies! 9. aprīlī C grupas florbola sacensībās veiksmīgi startēja 4.-7.klases Stalbes vidusskolas komanda, izcīnot 3.vietu. Komandas sastāvs: K.Krujelis, D.Bušs, R.E.Paļčevskis, G.Tumulis, O.Lasmanis, R.Irklis, A.Ivanovs, M.Rutkovskis, R.Šūmanis, R.Gūtmanis.(skolotājs O.Urbāns)

18. aprīlī norisinājās starpnovadu skolu sacensības florbolā B grupai (8.-9.klase), kurās piedalījās arī Stalbes vidusskolas komanda, izcīnot 5.vietu. Stalbes vidusskolu pārstāvēja M.Muižnieks, M.Mežvietis, E.Dzalbs, Z.Eglītis, E.Dakša, G.Bērziņš, K.Krujelis, G.Tumulis, R.Gūtmanis.(skolotājs O.Urbāns)

No 11. līdz 15. aprīlim Stalbes vidusskolas skolēni un skolotājas M. Buša un S. Auziņa projekta NORDPLUS ietvaros viesojās Šauļu "Romuvos" proģimnāzijā (Foto un video) .

Mēs lepojamies!  14. aprīlī Stalbes vidusskolas 1.-2. klases deju kolektīvs ieguva I. pakāpi Cēsu aprinķa tautas deju kolektīva skatē. (skolotāja  G.Berķe(FOTO)

Mēs lepojamies! 24.martā Stalbes vidusskolas skolēni (2.-11.klase) piedalījās Starptautiskā matemātikas konkursā "Ķengurs 2016", kurā Mārtiņš Jēkabs Ausmanis (8.klase) ieguva augsto 4.vietu Latvijā 1597 dalībnieku konkurencē. (skolotāja M.Buša)

Mēs lepojamies! 8.aprīlī starpnovadu olimpiādē mājturībā un tehnoloģijās  meitenēm Beatrise Reiziņa (6.kl.) ieguva atzinību 7.klašu konkurencē, piedalījās arī Madara Dakša (6.kl.), Evita Gūtmane un Sabīne Strazdiņa (5.kl.). (skolotāja S.Jonāse)

Mēs lepojamies! 7.aprīlī  starpnovadu lietišķās informātikas olimpiādē 5.klašu grupā Elva Pužule ieguva 3.vietu, bet Uģis Baumanis tikai par nepilnu punktu atpalika no atzinību ieguvušajiem vienaudžiem. (sk. R.Sviķe)

Mēs lepojamies! ZAAO konkursā "Es iesaistos "Bez atkritumiem" kustībā" laureātu vidū  8. klases video.(sk. M. Buša)

Mēs  lepojamies! 7.aprīlī 2.-4. klases koris ieguva I pakāpi Apvienoto novadu vispārizglītojošo skolu 2.-4.klašu koru konkursā, iegūstot 42,60 punktus. (skolotāja A.Tomsone(FOTO)

5. aprīlī konkursa " Latvijai Zaļai būt" skolā viesojās LNT ziņu moderatore Kristīne Garklāva.( e-avīze) (FOTO)

5.aprīlī skolā viesojās 2.Cēsu pulka skolnieku rotas ceļojošā piemiņas karoga tradīciju saglabāšanas komisija, lai iepazītos ar paveikto patriotisma audzināšanas jomā. Par paveikto Skolēnu padomē, novadpētniecībā un jaunsargu apmācībā informēja 8.klases skolnieces A.Dzene, K.Kalniņa un 11.klases skolniece D.Kļaviņa. Par novadpētniecības darbu ziņoja vēstures skolotāja E.Pumpuriņa, par pilsoniskās audzināšanas jautājumiem jaunsargu skolotājs G.Norbuts. (FOTO)

Skola piedalās Lielās talkas konkursā "Latvijai Zaļai būt" video konkursā piedalās 7. klases video, pagasta teritorijā tiek izstādīti skolēnu darbi "Latvijai Zaļai būt" , radošo darbu konkursā piedalās 2. klases skolnieces K.S.Brūdere, L. Rozīte, A. Brauna un 3. klases skolniece L. Laudiņa.( e- avīze)

1. aprīlī uz sadraudzības pasākumu "Matemātiķu nakts" Priekuļu vidusskolā devās 5- 12. klašu skolēni (skolotāji M. Buša un I. Paegle) Pasākumā, kurš notika 15. reizi, piedalījās Priekuļu, Jaunpiebalgas un Stalbes vidusskolas skolēni. (FOTO)

1.aprīlī Straupē norisinājās sadraudzības turnīrs volejbolā starp Straupes pamatskolas un Stalbes vidusskolas 4.-9.klašu meitenēm un zēniem. Savā starpā sacentās 5.-6. klašu meitenes un zēni, kā arī 7. - 9. klašu meitenes, zēni un jauktā komanda (3 meitenes + 3 zēni). Šis turnīrs izrādījās īpaši veiksmīgs, jo Stalbes vidusskola uzvarēja visās spēlēs. (Skolotāji 0.Urbāns, R.Hmeļņicka(e-avīze)

24.martā Stalbes vidusskolā skolu koru koncerts "Tauriņus gaidot" . Koncertu sniedza Valmieras Pārgaujas sākumskolas 2.- 3.klases, 4.-5.klases koris (diriģente I.Gruntmane),  Valmieras Pārgaujas sākumskolas zēnu koris un Stalbes vidusskolas 1.-5.klases koris (diriģente A.Tomsone), Straupes pamatskolas 1.-4.klases koris (diriģente E.Tomsone). Koncerta idejas autore - mūzikas skolotāja Anda Tomsone(FOTO)

No 19.-20. martam 1.-11. klases jaunsargi devās pārgājienā "Pretī pavasarim". (skolotājs G.Norbuts(FOTO)

Mēs lepojamies! 

10.martā ģeogrāfijas olimpiādē 8.klasei Mārtiņš Jēkabs Ausmanis ieguva atzinību (skolotāja I.Rēķe)

 9.martā sākumskolas olimpiādē (matemātika/daba 4.klasei) Roberts Gūtmanis ieguva 3.vietu , pavisam nedaudz no godalgotajām vietām atpalika  Nikola Zaķe (latviešu valodā 4.klasei) (skolotāja  I.Lapsiņa), kā arī Līga Laudiņa (latviešu val. 3.klasei) un Roberts Mednis (matemātika 3.klasei) (skolotāja S.Zaļaiskalna).  

Roberts Gūtmanis (4.kl.) tika uzaicināts uz Vidzemes novada 3.,4.klašu skolēnu konkursa "Hei, matemātiķi!" klātienes konkursu 5.martā un ieguva atzinību (skolotāja I.Lapsiņa)

Mēs lepojamies! 3.martā mājturības un tehnoloģiju (tehniskās grafikas) olimpiādē atzinību ieguva Emīls Dakša (6.kl.) un Roberts Laudiņš (8.kl.), piedalījās Paula Dzene (7.kl.) (skolotājs J.Mičulis)

Stalbes vidusskolas skolotāja Māra Buša un 11. klases skolniece Inga Buša guvušas  panākumus konkursos matemātikas un informācijas tehnoloģiju  jomā. (e-avīze)

27. februāra rītā 8.-11. klases jaunsargi  devās uz ziemas izdzīvošanas nometni URĀLPŪCE. Nometnē piedalījās R.Armfelds, D.Kļaviņš un D.Kļaviņa (skolotājs G.Norbuts)

26.februārī 1.-4. klases jaunsargi piedalījās JAUNSARGU NAKTS PIEDZĪVOJUMĀ skolā. Dažādas aktivitātes organizēja kapteinis  G. Norbuts . (FOTO)

Janvārī un februārī skolēnu padome organizēja netradicionālās sporta spēles pirmsskolā un sākumskolā. Skolēniem bija iespēja sevi pierādīt dažādās neikdienišķās aktivitātēs, kā arī pilnveidot savas prasmes komandas sadarbībā. (FOTO)

No 15. līdz19. februārim skolā norisinājās projektu nedēļa. (FOTO) (e-avīze)

18. februārī CBJC norisinājās latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "Lakstīgala 2016 " Vidzemē. Mūsu skolas 1.-4. un 5.-9. klases ansambļi  ieguva 1. pakāpes diplomus.  (skolotāja A.Tomsone(FOTO)

Skolas bibliotekā nosrisinājās pasākums "Lasīt nav kauns, uzzini kas jauns". Ar spēlēm un citām aktivitātēm skolā viesojās novadniece un skolas absolvente Guna Eglīte. (sk. Z.Krūmiņa un I.Rajecka(FOTO)  (e-avīze)

 16. februārī Stalbes vidusskolā viesojās Zinātnes centrs Z(in)oo ar eksperimentu izrādi "Zili brīnumi", ko ar interesi noskatījās visi skolēni, sākot ar piecgadniekiem un beidzot ar vidusskolēniem.

 12. februārī starpnovadu olimpiādē matemātikā  5. kl. skolēns Armands Ričards Robītis ieguva atzinību ( sk. Ilze  Paegle). Olimpiādē piedalījās Uģis Baumanis ( 5. kl.) Beatrise Reiziņa ( 6. kl. ) Deivids  Bušs ( 7. kl. ) Roberts  Laudiņš ( 8. kl.), Mārtiņš Jēkabs Ausmanis ( 8. kl.) ( sk. Ilze Paegle un Māra Buša)

11. februārī visā Eiropas Savienībā tiek atzīmēta 112 diena. Šajā dienā skolā viesojās Cēsu iecirkņa VUGD inspektors I.Briedis , lai izglītotu skolēnus ar lekciju "Ārkārtas numurs -112".

4.-8. kases skolēni piedalījās CBJC rīkotajās Cēsu vēsturiskā rajona novadu Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās "LAKSTĪGALA 2016". 4. kl. un 5.-8. kl. komanda ieguva 2. vietu un tiesības piedalīties nākamajā kārtā, kas paredzēta 18. februārī. Skolu pārstāvēja V. Ruska, A.E.Petkeviča, R.Gūtmanis, R.Šūmanis, D.Mocāns, M.Vimba, L.Lapsiņa, S.J.Emse, S.Vilciņa, E.Gūtmane. (skolotāja A.Tomsone) (FOTO)

9.februārī Skolēnu padome un pārstāvji no trešās klases devās ciemos uz Cēsu dzīvnieku patversmi LĀCĪŠI, lai nodotu dzīvnieciņiem saziedotos gardumus un citas mantas. (skolotāja A.Šūmane). (FOTO) (e-avīze)

Mēs lepojamies! 5. februārī starpnovadu matemātikas olimpiādē piedalījās Beāte Zālīte, Megija Strazdiņa( 9. klase) un Inga Buša ( skolotāja Māra Buša)

Stalbes vidusskolas pirmsskolas mūsdienu deju dejotāji un 1.-2, 3.-4., 4.-7.klases tautisko deju dejotāji sniedza SVEČU DIENAS koncertu Stalbes Tautas namā. Dzeju lasīja S.J.Emse.(skolotājas G.Berķe, I.Kozlovska) (FOTO)

4. februārī piedalījāmies CBJC radošajā dienā "Stilīgās mežģīnes".  Skolu pārstāvēja S.J.Emse, S.Strazdiņa, M.Dakša, B.Reiziņa". (skolotāja S. Jonāse).

1.februārī starpnovadu olimpiādē latviešu valodā piedalījās 8.klases skolēni Roberts Laudiņš un Toms Kristiāns Robītis (skolotāja Solvita Freiberga).

29.janvārī starpnovadu olimpiādē krievu valodā piedalījās 8.klases skolnieces Anete Dzene un Samanta Vilciņa (skolotāja Renāte Hmeļņicka).

Mēs lepojamies! 28.janvārī starpnovadu olimpiādē mājturībā un tehnoloģijās (koka tehnoloģijas) 9.klašu grupā Rihards Armfelds ieguva 2.vietuEdijs Dzalbs - atzinību, 7.klašu grupā Dāvis Neimanis ieguva atzinību (skolotājs Jānis Mičulis).

29. janvārī skolā viesojās Pārgaujas novada skolu skolēni, lai dalītos savos radošajos lasījumos. Skatītāju simpātiju balvas ieguva Megija Strazdiņa( Stalbes vidusskola), Aija Vanaga (Straupes pamatskola), un Jolanta Rubene (Raiskuma speciālā internātpamatskola rehabilitācijas centrs). (FOTO)

28.janvārī, lai popularizētu sacensības "Eiro skrējiens" un palīdzētu skolēniem veiksmīgi atbildēt uz spēles jautājumiem, Stalbes vidusskolā (piedaloties arī Straupes pamatskolas 5. un 6. klasei) sociālo zinību stundās Latvijas Bankas pārstāvis kopā ar Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēniem un skolotāju vadīja izglītojošas izbraukuma nodarbības 3.-6. klašu skolēniem. (skolotāja I.Paegle) (FOTO) (e-avīze)

Eiropas Centrālā banka un Eirosistēmas valstu centrālās bankas aicina: no 2015. gada 25. novembra līdz 2016. gada 25. februārim piedalīties datorspēles "Eiro skrējiens" jeb Euro Run tiešsaistes sacensībās 9-12 gadus veciem skolēniem,  tas palīdzēs interesantā veidā apgūt zināšanas par eiro banknotēm un monētām. 

26. janvārī skolā norisinājās Ābecīšu svētki. Pirmklasniekus sveikt ieradās arī citi sākumskolas un pirmsskolas skolēni ar dāvaniņām un priekšnesumiem. (FOTO)

20. janvārī skolas aktu zālē norisinājās Barikāžu atceres dienas pasākums. Atmiņās par notikumiem dalījās Jaunsargu skolotājs kapteinis Guntars Norbuts un viens no Latvijas Tautas frontes dibinātājiem  un Trīszvaigžņu ordeņa kavalieris, novadnieks Jānis Rukšāns. (FOTO)

Cēsīs norisinājās starpnovadu skolu sacensības volejbolā meitenēm B grupai ( 8.-9.klase), kurā otro gadu pēc kārtas piedalījās Stalbes vidusskolas komanda. Meitenes nostartēja atzīstami, cīnoties līdzvērtīgi ar visām komandām. Stalbes vidusskolu pārstāvēja M.Strazdiņa, K.L.Mieriņa, A.S.Kursīte, J.Mocāne, S.J.Emse, K.Kalniņa, E.Gūtmane, B.Reiziņa.

Mēs lepojamies! 18.janvārī Starpnovadu olimpiādē latviešu valodā un literatūrā 12.klasei K.Jānelsiņa ieguva 2.vietu (skolotāja I.Kozlovska)

14.janvārī Starpnovadu olimpiādē vēsturē 9.klasei piedalījās Z.Eglītis un E.Dakša (skolotāja E.Pumpuriņa)

11. janvāra rītā skolas aktu zālē pulcējās skolēnu padomes rīkotās aktivitātes IZAICINĀJUMS dalībnieki, lai noskatītos iesniegtos video.  Izaicinājumā piedalījās 4., 7., un 8.klase. Uzvaras laurus plūca 4. klase ar izaicinājumu apēst citronus.

Pēcpusdienā skolā norisinājās veselīga uztura nodarbība pirmsskolai un 1.-4. klasei "Domā, ēd, darbojies veselīgi". (FOTO)

5. janvārī skolā viesojās Leļļu teātris TIMS ar koncertuzvedumu "ŠIS UN TAS PAR VILCIENIŅU"

Mēs lepojamies! 52 skolēni (46% skolēnu) (2.-12.klase) 1.semestrī nevienā mācību priekšmetā nav ieguvuši par 6 ballēm zemāku vērtējumu. 24 no šiem skolēniem saņēma pateicību par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (visi vērtējumi ir vismaz 8 balles (2.-3.klasē) vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles (4.-12.klasē), bet pārējie 28 - par labām un teicamām sekmēm.

Lai veicinātu skolēnu atbildības sajūtu un rakstu darbu kultūru, šogad skolā norisinās dienasgrāmatu konkurss. Pirmajā semestrī kārtīgākās un korektāk aizpildītās dienasgrāmatas bija E.Dārziņai (1.kl.), A.Braunai (2.kl.), D.D.Grabim (3.kl.), R.R.Dūdenam (4.kl.), E.Mieriņai (5.kl.), M.Dakšai (6.kl.), L.Dakšai (7.kl.), A.Dzenei (8.kl.), A.S.Kursītei (9.kl.)

21.decemnbrī latviešu tautasdziesmu konkursa "Lakstīgala" dalībnieki mūzikas skolotājas A.Tomsones vadībā sagaidīja Ziemas saulgriežus latviskās tradīcijās - cepot piparkūkas, ejot budēļos, velkot bluķi un labi pavadot laiku kopā. (FOTO)

18.decembrī Stalbes vidusskolas skolēni un skolotāji uz Ziemassvētku koncertuzvedumu "Dāvana" Stalbes Tautas namā aicināja vecākus, vecvecākus un citus interesentus. (FOTO) Gatavojoties svētkiem, skolas foajē tika izveidota skolēnu darbu izstāde (tā apskatāma joprojām). (FOTO)

10.-11.decembrī Stalbes vidusskolā viesojās 4 cilvēku delegācija no jauniešu kultūras centra CLAB -STAHNSDORF Vācijā, lai apspriestu nākotnes sadarbības iespējas. (FOTO)

11.decembrī projekta SPORTO VISA KLASE ietvaros 3.klases skolēni vingroja kopā ar savu olimpisko audzinātāju  - lodes grūdēju Māri Urtānu.

10.decembrī visiem 1.-9.klašu skolēniem bija iespēja darboties Bērnu Zinātnes centra Z(in)oo organizētajās nodarbībās. 1.-4.klašu skolēni šoreiz tuvāk iepazina skaņu pasauli, bet vecāko klašu skolēni citādi paskatījās uz to, kas elektrība. (FOTO)

9.decembrī  sākumā mūsu skolas 4. klases skolēniem bija iespēja piedalīties LNB Bērnu literatūras centra un apgāda “Zvaigzne ABC” rīkotajā “Grega festivālā” Rīgā Gaismas pilī. (FOTO)

7.decembra rītā skolas sporta zālē norisinājās florbola spēle, kurā 7. klases skolēni izaicināja skolotājus un skolas darbiniekus. Cīņa patiešām bija sīva, bet skolotāji pierādīja, ka cīņas spars nav zudis. Spēles rezultāts - neizšķirts(4:4). (FOTO)

4.decembrī skolēnu padomes dalībnieki viesojās sadraudzības pasākumā Kocēnu pamatskolā un piedalījās Kocēnu skolas skolēnu padomes organizētajā popielā "IZKLAUSIES REDZĒTS". Mūsu skolas priekšnesums-  Rikardiona "Odiņš"-  ieguva 3. vietu 13 priekšnesumu konkurencē. (FOTO)

 1. decembris- Pasaules AIDS diena. Tās ietvaros 9.-12.klasēm notiek dažādas aktivitātes- izzinošu filmu skatīšanās, testu pildīšana, kolāžu veidošana. Skolēni pie krūtīm sprauž nozīmītes-lentītes, kā pierādījumu tam , ka esam vienoti ar visu pasauli, šīs gadsimta problēmas risināšanā. Nodarbības vada skolotāja Ilze Rēķe. (FOTO)

9.klases skolēni šodien piedalījās Papardes  zieda organizētajā videokonferencē.

Novembrī Erasmus+ projekta ietvaros savu profesionālās zināšanas papildināja angļu valodas skolotāja D. Gaile Lielbritānijā, matemātikas skolotāja M. Buša Kiprā un vēstures un sociālo zinību skolotāja E. Pumpuriņa Spānijā. 

30.novembris. Adventes svecītes iedegšanas pasākums. Adventes laiks saistās ar mieru , klusumu un pārdomām. Šajā laikā no egļu zariem pītā adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā. Mēs šo sveci aizdedzām šodien, un lūdzām to darīt šā brīža veiksmīgākajam skolēnam ar  augstāko vidējo atzīmi-Roberta Laudiņam. No šodienas arī sākam pildīt Ziemassvētku adventes  kalendāra apņemšanās. (FOTO)

25.novembris. Sadraudzības turnīrs basketbolā Stalbes vidusskola-Straupes pamatskola.

 Novada starpskolu daiļrunas konkurss "Nenogrimt mazajos  darbos un ikdienā nezaudēt zvaigznes..."

Ieguvām godalgotās vietas  1.-3.klašu grupā Līga Laudiņa-3.vieta;

4.-6.klašu grupā Elva Pužule -1.vieta un Skatītāju simpātiju balva:

7.-9.klašu grupā Santa Jogita Emse-2.vieta un Skatītāju simpātiju balva.

(FOTO)

17. novembris -Latvijas Republikas proklamēšanas diena. (Foto pirmssk.) (FOTO)

 11. novembris-Lāčplēša diena-kritušo varoņu piemiņas diena. Plkst. 8.15. devāmies lāpu gājienā nolikt ziedus pie Vīlandes skolēnu rotas piemiņas akmens. Tam sekoja kapteiņa Guntara Norbuta vēsturiska lekcija par patriotismu, notikumiem Pirmā pasaules kara laikā un Latvijas valsts dzimšanas dienu. Pēcpusdienā piedalījāmies tradicionālajā skrējienā apkārt Rozulai.

10.novembris- Mārtiņdiena. Mārtiņdienas tirdziņā tirgojās gan lieli, gan mazi. Skolēniem un pieaugušajiem bija iespēja iegādāties ne tikai pašu gatavotus  gardumus, bet arī piedalīties atrakcijās. (FOTO)  (Foto pirmssk.)

6.novenbrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konference "Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā". Konferencē piedalās 7.klases skolēni P.Dzene, E.Šūmanis, skolas direktore J.Dzene.

Skolēnu padomes pārstāvji viesojās pirmsskolā ar aktivitāti "Laika apstākļiem atbilstošs apģērbs(FOTO)

5.novembrī 5.-12.kasei Valodu dienas ietvaros notika radošās darbnīcas latviešu, krievu, angļu, vācu un franču valodā.

 3.novembrī Stalbes viduskolas 4.-5.klašu skolēni piedalījās sacensībās rotaļā "Tautas bumba". Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad piedalījāmies lielo skolu grupas sacensībās.  Stalbes vidusskolas komandu pārstāvēja R.Gūtmanis, M.Rutkovskis, R.Šūmanis, K.Gaspersone, A.Šimkuse, A.E.Petkeviča, A.R.Robītis, S.Strazdiņa, E.Gūtmane, K.Neimane, M.Vilciņš.

3.novembrī notika skolas vecāku sanāksme par veselīga uztura jautājumiem. Uz  jautājumiem atbildēja uztura speciālists dr. Andis Brēmanis un skolēnu ēdināšanas uzņēmuma Z/S“Anuļi”  vadītāji Helmuts un Anita Zvejnieki.

2. novembra rītā skolas aktu zālē, piedaloties Pārgaujas novada pašvaldības un laikraksta Druva pārstāvjiem, norisinājās "SPORTO VISA KLASE" atklāšanas pasākums. (FOTO)

30.oktobrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) svinīgi piešķīra statusu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015" un pasniedza apliecinājuma plāksnes 9 izglītības iestādēm, tostarp Stalbes vidusskolai. (FOTO)

22. oktobrī  4. klases skolēni piedalījās  CBJC  rīkotajā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas radošajā dienā "VISS MANĀ GROZIŅĀ...." Skolu pārstāvēja Roberts Šūmanis, Alise Elīna Petkeviča, Marta Kristiāna Antonova, Nikola Zaķe. (FOTO)

20. oktobrī čaklākie 1.-4. klases grāmatu lasītāji tikās ar grāmatu ilustratori Agiju Staku. Skolēni tika iepazīstināti, kā rodas skaistās bildes grāmatās, kā arī tikšanās laikā darbojās praktiski. (FOTO)

16.oktobrī skolā uzņēmām viesus no LIZDA, jo skola piedalās arodbiedrības organizētajā konkursā "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015"

14.oktobrī skolēnu radošo darbnīcu plāna ietvaros skolā viesojās Bērnu Zinātnes centra "Z(in)oo" pārstāvji ar interesantām nodarbībām  - šoreiz skolēni uzzināja, kas ir raķetes, kā tās darbojas un tiek palaistas gaisā, kā arī paši pagatavoja katrs savu raķeti. Visvairāk skolēniem patika raķetes palaišana gaisā - gan sākumskolas skolēni, kas raķeti palaida ar gaisa palīdzību, gan pamatskolas skolēni, kas to darīja ar ūdens palīdzību, bija pārsteigti par to, cik augstu pašgatavotās raķetes spēj u zlidot. (FOTO)

No 9.līdz 11.oktobrim skolas jaunsargi piedalījās jaunsargu nometnē "Lūša taka" (FOTO)

No 5. līdz 9. oktobrim Stalbes vidusskolā Nordplus projekta "Neighbouring Experience Developing Cultural, Linguistic and Key Competences" ietvaros viesojas  lietuviešu delegācija no Šauļu proģimnāzijas Romuvos. Gan skolā, gan ārpus tās katru dienu notiek dažādas kopīgas aktivitātes,bet vakaros lietuviešu skolēni tiek viesmīlīgi uzņemti mūsu skolēnu ģimenēs.

6. oktobris. Rudens kross Cēsu pils parkā. Edijs Dzalbs izcīnīja 1. vietu B grupā (1000m.) (FOTO)

29.septembrī notika Pasaules sirds diena "Es mīlu savu sirdi" (nodarbības vadīja skolotāja I.Paegle) (Foto) 

29.septembrī 5.klase devās ekskursijā uz ugunsdzēsēju depo Cēsīs un uz mazo "Brīnumzemi" . (FOTO) 

28. septembra rītā skolā sportiskā garā norisinājās Skolotāju diena un, turpinoties sportiskajām aktivitātēm, arī  Olimpiskā diena. (FOTO)

25. septembrī mūsu skolēni un skolotāja M.Buša piedalījās ekoskolu pasākumā Rīgā. (FOTO).

Jaunums šajā mācību gadā ir jaunsargu apmācības 1.-4.klasē. Pirmajās nodarbībās pulcējās liels dalībnieku skaits, tostarp meitenes. (FOTO)

4.septembrī jaunsargi devās rudens  ekskursijā uz Salacu-Kapteiņa ostu. (FOTO)

 4.septembris. Pārgājienu diena "Pretī zelta rudenim" (FOTO)

1. septembris - Zinību diena. Mācību gaitas pirmajā klasē uzsāk 17 skolēni, kopā skolā-142. (FOTO) . Ziedu svētki. (FOTO)      

Notikumu hronika 2014./2015.mācību gads

Notikumu hronika 2013./2014.

Notikumu hronika 2014./2015.mācību gads

Notikumu hronika 2013./2014.