e-avīze 2016./2017.

e-avīze 2016./2017.

 

            Erasmus + seminārs Līdsā Lielbritānijā.

Māra Buša- Stalbes vidusskolas skolotāja

        Pirmsjāņu nedēļā man bija iespēja piedalīties starptautiskajā seminārā „Re-engaging People with Educational Barriers in Non-Formal and Formal Learning” (Jauniešu ar izglītības grūtībām iesaistīšana formālajā un neformālajā izglītībā) Līdsā Lielbritānijā. Semināram bija divi  mērķi: 1) iepazīties ar Jorkšīras pieredzi un dalīties savā pieredzē un 2) atrast sadarbības partnerus un veidot nākamo projektu uzmetumus Erasmus + ietvaros.  Pasākumā piedalījās skolotāji  un jaunatnes darba organizatori no 12 ES valstīm un partnervalstīm. Man piedalīšanos pasākumā atbalstīja un finansēja Latvijas  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. 

         Pasākuma sākumā iepazīstinājām ar sevi, savu pārstāvošo organizāciju. Dalījāmies pieredzē, kā katrs no mums strādā ar jauniešiem gan formālajā, gan neformālajā izglītībā un, protams, izteicām savas vēlmes, ko mēs gribētu iegūt pēc šī semināra.  Šoreiz vairāk uzsvars tika likts uz neformālo izglītību.  Tas saistīts ar to, ka aizvien vairāk ES valstīs ienāk dažādu tautību imigrantu jaunieši ar dažādu zināšanu līmeni un motivāciju apgūt tās un, lai kaut kādā veidā viņiem palīdzētu, liels darbs ir neformālajai izglītībai- centri, pulciņi, ielu nodarbības, dažādi projekti.

      Ar formālās izglītības metodēm mūs iepazīstināja Līdsas universitātes pasniedzēji, kas parādīja, kā jēgpilni izmantot mācību vielas apguvē jaunās, jauniešiem tik ļoti iecienītās tehnoloģijas- skārienjūtīgos telefonus un interneta iespējas, konkrēti, Google lietotņu  izmantošanu.

       Līdsā ļoti daudz domā par dažādām iespējām iedzīvotāju vispusīgai sevis pilnveidošanai, īpaši dzīves „pabērniem”. Viena no tādām ir Rietumjorkšīras „Playhouse”, kur šie cilvēki var doties un dažādi izpausties. Mums bija iespēja noskatīties 2 stundu garu teātra izrādi „Oda Līdsai”, kurā spēlē 5 dažādu tautību jaunieši vecumā no 15- 17 gadiem - latīņamerikāniete, nigērietis, arābiete, anglis un mulats. Katrs no viņiem runāja „savā” angļu valodā.  Viņi visi ir jaunie dzejnieki ar lielu vēlēšanos nonākt prestižākajā starptautiskajā dzejas konkursā Ņujorkā.  Izrādē ir gan mīlestība, gan sāpes, un, lai gan pirms fināla notiek traģēdija un viena no dzejniecēm aiziet bojā,  jaunieši atrod sevī spēku un  dodas uz Ņujorku.  Pirms izrādes mēs tikāmies ar centra vadību un viņi pastāstīja savu pieredzi.

       Viens mērķis bija sasniegts, tagad pienāca kārta otrajam. Katrs no mums piedāvāja kādā no Erasmus+ projekta sadaļām savu  ideju. Iepazinušies ar piedāvājumiem, izvēlējāmies, kuri būs tie projekti, kas saista vairākus dalībniekus. Mēs kopā ar Slovākijas, Maltas, Dānijas, Rumānijas, Turcijas pārstāvjiem izvēlējāmies Dānijas pārstāves piedāvājumu „Friendship School” ( Skolu draudzība) Esam izveidojuši šī projekta „skeletu”, kurš vēl būs “jāapaudzē”, lai 2018. gada sākumā varētu iesniegt  finansējuma saņemšanai. Koordinatora lomu uzņēmās Rumānijas pārstāve, un projekts būs kā stratēģiskās partnerības projekts Erasmus+ KA2 .

         Trīs kopā pavadītās dienas pagāja nemanot, bet ieguvumi   no šī semināra turpināsies, ne tikai kā kopīgs projekts, bet izveidojušies kontakti  nākotnē var pārvērsiesties par sadarbības partneriem.

 

 

 

 

 

Vasaras brīvlaika ieskaņā latviešu un vācu jaunieši tiekas Stalbē 

Evija Pumpuriņa un Māra Buša – Stalbes vidusskolas skolotājas 

Skolā sācies vasaras brīvlaiks, bet daļai 7. un 8. klases skolēnu vasaras brīvlaiks sākās neparasti – sadarbības projektā  ar vācu jauniešiem. 12. jūnijā Stalbes vidusskolā tika sagaidīti 9 jaunieši no jauniešu centra „CLAB” Štānsdorfas pilsētā Vācijā un viņu skolotāji Berbela un Markuss, lai pavadītu kopā nedēļu ar mūsu skolas skolēniem. Lai piedalītos šajā projektā, skolēni rakstīja motivācijas vēstuli, kurā katrs izteica savas domas, ko vēlas iegūt no šī projekta, kāds varētu būt paša ieguldījums. Lai tas izdotos, skolēniem bija jāizvērtē savas stiprās puses. Kā atzina paši skolēni, nemaz nebija tik viegli izvērtēt sevi. 

Sadarbība ar Štānsdorfas jauniešu centru „CLAB” Stalbes vidusskolai izveidojās 2015. gada nogalē, kad centra pārstāvji ieradās Stalbē iepazīšanās vizītē. Sadarbība turpinājās 2016. gada vasarā, kad septiņi mūsu skolas jaunieši piedalījās starptautiskajā “Youthrope” jauniešu festivālā Štānsdorfā. Šā gada jūnija tikšanās tēma Stalbē bija „Mana identitāte jeb kas es esmu?”.

Jauniešu kopīgais darbs tika organizēts dažādās aktīvās darbnīcās-pieturās.

1. darbnīcā-pieturā „Mana bērnība” katram jaunietim bija līdzi bērnudienu fotogrāfija. Fotogrāfijās jaunieši centās atpazīt viens otru. Kad tas bija izdarīts, katrs jaunietis pastāstīja par savas fotogrāfijas rašanās vēsturi. Vācu jauniešiem bija ļoti interesanti uzzināt, ka mūsu bērnudārzos iespējams fotografēties ar dzīvniekiem, ka 1. septembrī mums ir svētku diena, savukārt, mūsu jaunieši uzzināja, kāda ir bērnība Vācijā, ka, uzsākot skolas gaitas, skolēniem dāvina saldumu tūtas, kancelejas piederumus.

2. darbnīcā-pieturā „Mana tagadne” jaunieši vispirms domāja, kas viņus ir veidojis par tādiem cilvēkiem, kādi viņi ir, un kā to parādīt vizuāli. Ar izvēlētajām zīmēm un simboliem jaunieši pēc tam apgleznoja T-kreklus. Varēja redzēt dažādus elementus – mūzikas grupas, ģimeni, sporta elkus, savu vārdu. Paldies skolotājai S. Jonāsei un brīvprātīgajai palīdzei A. Dzenei par šīs darbnīcas vadīšanu.

3. darbnīcā-pieturā „Mana nākotne” jaunieši ar dažādiem spēļu elementiem izspēlēja, kāda varētu būt viņu nākotne.

Jaunieši ne tikai piedalījās projekta aktivitātēs, bet arī dzīvoja kopā atpūtas bāzē „Ķecis” Ungura ezera krastā. Jaunieši paši bija atbildīgi par grupas brokastīm un vakariņām. Tās gatavoja dienas dežurantu grupa, kurā ietilpa abu valstu jaunieši. 

            Līdzās projekta aktivitātēm jauniešiem bija iespēja iepazīt Pārgaujas novadu, Cēsis un Rīgu, kā arī atpūsties visiem kopā. Projekta dalībnieki apmeklēja Pārgaujas novada domi, kur domes izpilddirektore M. Drubiņa iepazīstināja viesus ar Pārgaujas novadu un piemiņai dāvināja novada suvenīrus. Sajūsmu jauniešiem sagādāja pārgājiens uz „Vējiņu” pazemes ezeriem. Paldies „Vējiņu” saimniecei S. Krujelei par atsaucību! Iepazīstot Cēsis, jaunieši apmeklēja Livonijas pili, izmēģināja viduslaiku bērnu spēles, daža meitene pielaikoja vidusslaiku bruņinieku bruņas.  

Savus spēkus jaunieši varēja pārbaudīt laivu braucienā pa Gauju no Ozolkalna kempinga līdz Līgatnes pārceltuvei, pēc instruktora teiktā apmēram 13 km, bet droši vien bija vairāk, jo laiva ne vienmēr gāja taisni. Šeit svarīgs bija kopīgs darbs airējot, kas ne vienmēr bija viegli. Visvairāk jauniešiem patika Ķūķu krāces, kur laivu nedaudz pamētāja.

Nedēļas otrajā pusē devāmies uz Rīgu, kur jauktās grupās notika fotoorientēšanās. Jaunieši lasīja karti, meklējot dažādus apskates objektus – Brīvības pieminekli, Rīgas pili, Doma laukumu. Katrā no objektiem grupai bija jāizpilda kāds uzdevums.

Nedēļa pagāja ātri. Sestdienas vakarā notika noslēguma pasākums, kurā ar jauniešu veikumu iepazinās mūsu skolēnu vecāki. Vācu viesi cienāja klātesošos ar desiņām, kas uz Stalbi bija atceļojušas no Vācijas. Un svētdienas rītā jau atvadīšanās, jo vācu jauniešiem jādodas mājup. Tomēr šķiršanās nav uz ilgu laiku: rudens brīvlaikā Stalbes vidusskolas jaunieši dosies uz Štānsdorfu atbildes vizītē.

 

 

Paldies par radošo un interesanto mācību gadu Stalbes vidusskolā!

Kā grezns garnējums uz mācību gada kūkas tikko izdziedāts un izdejots 9.un 12.klases izlaidums – paldies par šo skaisto mirkli lieliskajiem un atraktīvajiem absolventiem un viņu vecākiem, audzinātājām un visiem atbalstītājiem!

Kāds tad bijis šis mācību gads? Raibs un bagāts. Par mūsu skolēnu sasniegumiem olimpiādēs un konkursos jau rakstīts iepriekš, par citām aktivitātēm regulāri var lasīt skolas mājas lapā www.stalbe.edu.lv un www.facebook.com/stalbesvidusskola , tāpēc šoreiz sīkāk par sasniegumiem ikdienas mācību darbā. Savienot mācību darbu ar daudzajām ārpusstundu aktivitātēm ne skolēniem, ne skolotājiem nemaz nav viegli, tāpēc mēs varam lepoties ar labiem rezultātiem - kopumā 55% skolēnu ieguvuši tikai optimālus un augstus vērtējumus (6-10 balles), bet vidējais vērtējums skolā 6,9 balles. Šiem ir stabili augoša tendence, pat neskatoties uz to, ka mūsu skolas skolēnu skaitu šogad papildina Pusaudžu rehabilitācijas kolektīva “Saulrīti” audzēkņi, kuri, kopumā arī mācoties ar pozitīvu izaugsmi, tomēr nav sasnieguši tik labus rezultātus, kā tas vidēji ir mūsu klasēs.

Mācību gada noslēgumā par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi mācību darbā (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti 2.-3.klasē vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles 4.-12.klasē) pateicības saņēma 27 skolēni: Agnese Ādamsone, Elizabete Dārziņa, Brendons Breds Dūdens, Katrīna Kārkliņa (2.kl.); Emīls Dārziņš, Daniels Dāvis Grabis, Līga Laudiņa, Roberts Mednis, Rolands Reiziņš, Santa Solovjova, Markuss Raivo Tauriņš (4.kl.); Marta Kristiāna Antonova, Karlīna Gaspersone, Roberts Gūtmanis, Dairis Mocāns, Alise Elīna Petkeviča, Veronika Ruska (5.kl.); Loreta Lapsiņa, Sabīne Strazdiņa, Tīna Marija Zaļaiskalna (6.kl.); Emīls Dakša (7.kl.); Paula Dzene (8.kl.); Mārtiņš Jēkabs Ausmanis, Anete Dzene, Juta Mocāne, Toms Kristiāns Robītis (9.kl.); Inga Buša (12.kl.).

Pateicības par labām sekmēm mācībās (visos mācību priekšmetos iegūtas vismaz 6 balles un 2.-3.klasē labi apgūti visi mācību priekšmeti) saņēma 34 skolēni: Matīss Krujelis, Renārs Ozoliņš, Ričards Rudaks, Mikus Tauriņš, Kenets Strēlnieks (2.kl.); Amēlija Brauna, Liāna Podziņa, Amanda Priedīte, Sandis Miks Rainskis, Letīcija Rozīte, Samanta Egle (3.kl.); Kevins Briedis, Edmunds Eglītis, Kristaps Imants Liepiņš, Tomass Zaļais (4.kl.); Kristī Ozola, Mārcis Rutkovskis, Roberts Šūmanis, Markuss Vimba, Nikola Zaķe (5.kl.); Haralds Mednis, Evita Mieriņa, Elva Pužule, Armands Ričards Robītis (6.kl.); Madara Dakša (7.kl.); Evija Gūtmane, Edgars Šūmanis (8.kl.); Roberts Laudiņš, Santa Jogita Emse (9.kl.); Diāna Kļaviņa (12.kl.).

2.semestrī turpinājās arī skolas mācību priekšmetu olimpiādes, kas ir iespēja skolēniem savas prasmes pielietot netradicionālos uzdevumos, kā arī gatavoties starpnovadu olimpiādēm. Skolas latviešu valodas olimpiādes uzvarētāji (sk.S.Freiberga): 1.v. M. Dakša, 2.v. E. Dakša, 3.v. K. V. Ruble, O. Lasmanis (7.kl.); 1.v. S.Zariņa, 2.v. K. Krujelis, 3.v. P. Dzene (8.kl.); 1.v. M. J. Ausmanis, 2.v. J.Mocāne, 3.v. R. Laudiņš (9.kl.). Skolas kombinētās sākumskolas olimpiādes 2.klasei (sk. A.Sarapova) uzvarētāji: 1.v. E. Dārziņa, K. Strēlnieks, 2.v. A. Ādamsone, 3.v. K. Kārkliņa. Skolas kombinētās sākumskolas olimpiādes 1.klasei (sk.I.Lapsiņa) uzvarētāji: 1.v. S.M.Pērkone, 2.v. S. Fjodorova, 3.v. S.Seikstule. Skolas mūzikas olimpiādes 5.-9.klasei uzvarētāji (sk. A.Tomsone): 1.v. E. Pužule, A.R.Robītis (6.kl.), 2.v. A. Dzene (9.kl.), 3.v. T. M. Zaļaiskalna (6.kl.), J. Mocāne (9.kl.), atzinība: R. Gūtmanis (5.kl.), S. Strazdiņa (6.kl.). Skolas angļu valodas olimpiādes uzvarētāji (sk.S.Auziņa): 1.v. M.Vimba, 2.v. R.Gūtmanis, 3.v. D. Mocāns, K. Ozola, V. Ruska, A. E. Petkeviča, G.Riekstiņš (5.kl.), 1.v. T. M. Zaļaiskalna, 2.v. E. Pužule, A. R. Robītis, 3.v. E Mieriņa (6.kl.), 1.v. E. Šūmanis, 2.v. K. Krujelis, 3.v. E. Paļčevskis (8.kl.), 1.v. M.J Ausmanis, 2.v. K. Kalniņa, T. K. Robītis, 3.v. M. A. Mikševičs, J.Mocāne (9kl.).

Jau otro gadu skolā tiek noteikti labākie skolēni atsevišķos mācību priekšmetos, lai dotu iespēju būt pamanītiem arī tiem skolēniem, kam vienādi labi nepadodas visi mācību priekšmeti, bet ir talants kādā jomā. Šoreiz tie ir: vizuālajā mākslā - M.K.Antonova, T.M.Zaļaiskalna, Evita Gūtmane, K.Leitāne; mājturībā un tehnoloģijās - M.K.Antonova, A.E.Petkeviča, Evita Gūtmane, S.Strazdiņa, A.Dzene (sk. S.Jonāse), A.R.Robītis, E.Dakša, P.Dzene (sk.J.Mičulis); mūzikā – E.Dārziņš, S.Solovjova, R. Gūtmanis, A.R.Robītis, E.Dakša, P.Dzene; matemātikā - K.Strēlnieks, A.Ādamsone, R.Mednis, E.Dārziņš, M.K.Antonova, U.Baumanis, E.Dakša, S.Zariņa, R.Laudiņš, M.J.Ausmanis ; datorikā un informātikā - S.Solovjova, R.Gūtmanis, E.Pužule, Emīls Dakša; fizikā - P.Dzene, R.Laudiņš; ķīmijā - E.Gūtmane, R.Laudiņš, I.Buša; veselības mācībā - I.Buša; sociālajās zinībās - L.Laudiņa, K.Ozola, K.Neimane, M.Dakša, S.Zariņa; dabaszinībās - K.Gaspersone, S.Strazdiņa; ģeogrāfijā - D.Kļaviņš, Evija Gūtmane, T.K.Robītis; bioloģijā - E.Dakša, S.Zariņa, R.Laudiņš; Latvijas un pasaules vēsturē - I.Buša; Latvijas vēsturē - S.Strazdiņa, E.Dakša, P.Dzene; pasaules vēsturē - D.Kļaviņš, J.Mocāne; kulturoloģijā - I.Buša; latviešu valodā - E.Dārziņa, L.Laudiņa, S.Solovjova, R.Gūtmanis, S.Strazdiņa , E.Dakša, S.Zariņa; literatūrā - T.M.Zaļaiskalna, E.Gūtmane, P.Dzene, S.J.Emse ; angļu valodā - A.Ādamsone, A.Brauna, J.Antonovs, M.Vimba, T.M.Zaļaiskalna, M.J.Ausmanis.

Jaunums šogad bija titula “Gada sportists/e” izcīņa, visa mācību gada garumā krājot punktus par dažādām sporta aktivitātēm. Šoreiz titulu savās vecuma grupās ieguva K.Kārkliņa un J.Gūtmanis (1.-3.kl.), A. E. Petkeviča un R. Gūtmanis (4.-5.kl.), S.Strazdiņa un H.Mednis (6.-7.kl.), S. Zariņa un K. Krujelis (8.-9.kl.), 2.un 3.vietas attiecīgi ieguva E.Dārziņa, A. Ādamsone, M. Krujelis, A. Gūtmanis, M. Rutkovskis , K.Ozola, A. A. Penka, E. Eglītis, L.Lapsiņa, K. V. Ruble, G. Tumulis, U. Baumanis, Evija Gūtmane, J. Mocāne, G. Bērziņš, M.J.Ausmanis. Pēc skolēnu sasniegtajiem rezultātiem tika noteikta arī sportiskākā klase – šoreiz tās ir 2., 5.un 8.klase.

Mēs īpaši varam lepoties ar skolas 4.-5.kleses florbolistiem, kuri, iegūstot 1.vietu Starpnovadu skolu sacensībās, ieguva tiesības startēt Latvijas Skolēnu 70. Spartakiādē florbolā un ieguva augsto 2.vietu, fināla spēlē piekāpjoties vienīgi Ķekavas vidusskolas komandai. Komandā spēlēja: R.Šūmanis, R.Gūtmanis, M.Rutkovskis (5.kl.), D.Mocāns, E.Eglītis, E.Dārziņš, K.Briedis, R.Mednis, R.Reiziņš, T.Zaļais(4.kl.), J.Gūtmanis(3.kl.).

Ir jūnijs, bet skolā joprojām ir rosība, jo 12.-17.jūnijā kārtējā sadarbības projekta ietvaros pie mums viesojas jaunieši no Stahnsdorfas Vācijā (sk. E.Pumpuriņa, M.Buša, piedalās 7.-8.kl.skolēni).

Noslēgumā gribu teikt lielu paldies katram skolotājam un skolēnam par ieguldīto darbu, kā arī vēcākiem un ikvienam, kas tā vai citādi skolu atbalstījis, jo tikai kopā mēs esam spēks! Jauku vasaru visiem!

Inese Lunte, direktores vietniece mācību darbā

 

 

Gada sportists(e) Stalbes vidusskolā

30.maijā mācību gada noslēguma pasākumā tika apbalvoti arī konkursa „Gada sportists(e)” Stalbes vidusskolā aktīvākie sportotāji. Visu mācību gadu tika vērtēti skolēnu panākumi, sasniegumi sportā gan individuālajos, gan komandu sporta veidos. Konkursam līdzi sekot varēja skolas mājaslapā stalbe.edu.lv

Punktus skolēni varēja saņemt par skolas sacensībām, Pārgaujas novada sacensībām, Cēsu starpnovadu skolu sporta sacensībām, Latvijas mēroga sacensībām un Starptautiska mēroga sporta sacensībām. Konkursā piedalījās un tika vērtēti skolēni šādās vecuma grupās: 1.-3.kl., 4.-5.kl.,6.-7.kl., 8.-9.(12.kl.meitenes) zēni, meitenes.

1.vietu ieguvēji balvās saņēma t-kreklu ar uzrakstu Gada sportists(e), 2.un 3.vietu ieguvēji saņēma sporta atribūtiku, visi medaļnieki tika arī pie medaļām un saldumiem. Paldies Pārgaujas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu.

Rezultāti:

1.-3.klase

Zēni                                                                            Meitenes

 1. Jānis Gūtmanis                                                      1. Katrīna Kārkliņa
 2. Matīss Krujelis                                                       2. Elizabete Dārziņa
 3. Atis Gūtmanis                                                        3. Agnese Ādamsone

4.-5.klase

 1. Roberts Gūtmanis                                                 1. Alise Elīna Petkeviča
 2. Mārcis Rutkovskis                                                 2. Kristī Ozola
 3. Edmunds Eglītis                                                     3. Amanda Anda Penka

6.-7.klase

 1. Haralds Mednis                                                      1. Sabīne Strazdiņa
 2. Gatis Tumulis                                                          2. Loreta Lapsiņa
 3. Uģis Baumanis                                                        3. Kristīne Vallija Ruble

8.-9.klase

 1. Kristaps Krujelis                                                             1. Samanta Zariņa
 2. Gustavs Bērziņš                                                             2. Evija Gūtmane
 3. Mārtiņš Jēkabs Ausmanis                                            3. Juta Mocāne

 Pēc skolēnu sasniegtajiem rezultātiem tika noteikta arī sportiskākā klase.

1.-3. klašu grupā:  2.klase

4.-6. klašu grupā : 5.klase

7.-9. klašu grupā : 8.klase

 Secinājumi: konkursa rezultāti parādīja, ka Stalbes vidusskolā ir ļoti sportiski skolēni, kuri sporto ne tikai skolā, bet arī ārpus tās, kas ir tikai atzīstami. Uzskatu ka pirmais gads konkursam ir izdevies un ceru, ka Gada sportista(es) noteikšana Stalbes vidusskolā izveidosies par tradīciju.

Turpmāk: turpināt konkursu arī nākamajā mācību gadā, uzlabot un papildināt vērtēšanas kritērijus.

 Sporta skolotājs:  O.Urbāns

 

 

„Matemātika- tā ir māksla nosaukt dažādas lietas vienā vārdā”
                                                            / Puankare/

          Tuvojas noslēgumam 2016./17. māc.g.,  un drīz skolēni dosies vasaras brīvlaikā, lai uzkrātu spēkus nākošajam cēlienam.  Šis mācību gads bijis aktīvs un  radošs, jauniešiem piedaloties ar matemātiku saistītās aktivitātēs.  Neliels ieskats, ko esam darijuši.  

           Daudz aktivitāšu matemātikā piedāvā LU Neklātienes matemātikas skola:

-          Jauno matemātiķu konkursā 5. -7. klasēm spēkus pārbaudīja 6. klases skolēni E. Pužule un H. Mednis.

-          Neklātienes nodarbībās vidusskolēniem savas zināšanas pilnveidoja 9. klases skolēns Roberts Laudiņš, 1. kārtā iegūstot atzinību.

-          Regulāri mūsu skolas skolēni apmeklē Mazo matemātikas universitāti un šajā mācību gadā  R. Laudiņš  gan 1., gan 2. nodarbības pārbaudes darbā uzrādīja labākos rezultātus 9. klašu grupā.

-          Aprīlī 5.,6. un 9. klašu skolēni pārbaudīja savus spēkus Atklātajā matemātikas olimpiādē.

         Pirmo reizi skolēnu komandas piedalījās olimpiādē „ Atvērtā kopa”. 7. klases komandā „OME” startēja: O. Lasmanis, M. Dakša, E. Dakša un 9. Klases komandā „Pārgauja kvadrātā” startēja: R. Laudiņš, K. Kalniņa, J. Mocāne, T.K. Robītis un G. Biteniece.

           Savukārt martā visi skolēni piedalījās starptautiskajā spēlē- konkursā „Ķengurs” , kur bija jāatbild uz 30 ar matemātisko  loģiku saistītiem jautājumiem.  Šis mums bija otrais starts konkursā. Pavisam šajā konkursā piedalījās 23 885 skolēni no visas valsts. Labākie rezultāti bija: 4. klasē R. Mednim 30. vieta valstī  no 3568 skolēniem,  5. klasē M. K. Antonovai 20. vieta valstī no 2840  skolēniem,  8. klasē D. Bušam 30. vieta no 1745  skolēniem.

         Čaklākie jaunie matemātiķi pirms došanās pavasara brīvdienās devās uz Priekuļu vidusskolu, uz tradicionālo matemātikas sadraudzības vakaru. 16. reizi kopā risināja, pētīja un atpūtās skolēni no Priekuļu, Jaunnpiebalgas un Stalbes vidusskolām.  Par pasākuma ilggadību jāsaka paldies Priekuļu skolas matemātikas  skolotājai Ingai Ruskulei un viņas skolēniem. Priekuļu pasākums ir kā pateicība skolēniem par aktīvu dalību dažādās ar matemātiku saistītās aktivitātēs.  Pasākums turpināsies arī nākamajā mācību gadā.

         Vēlos pateikt paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās dažādās ar matemātiku saistītās aktivitātēs, paldies viņu vecākiem par atbalstu un sapratni , jo lielākā daļa aktivitāšu notika sestdienās vai svētdienās,  paldies kolēģiem par atbalstu un sapratni.   

         Lai visiem jaukas vasaras brīvdienas,  un tiekamies rudenī matemātiskās aktivitātēs!

 Māra Buša, matemātikas skolotāja.

 

Latvijas Skolēnu 70. Spartakiāde florbolā.

12.maijā Stalbes vidusskolas D grupas (4.-5.kl.) sportisti piedalījās Latvijas Skolēnu 70.Spartakiādē florbolā, šajās sacensībās izdevās nokļūt, pateicoties veiksmīgi aizvadītām Cēsu starpnovadu skolu sacensībām florbolā, kurās tieši šī vecuma zēni izcīnīja 1.vietu. Sacensības norisinājās Ķekavas novadā, Baložos.

Labāko skolu finālā piedalījās 7 komandas, kuras tika sadalītas 2 apakšgrupās. A grupa (Rīgas Pļavnieku pamatskola, Stalbes vidusskola, Ķekavas vidusskola, Kuldīgas centra vsk.) un B grupa (Rīgas V.Zālīša sākumskola, Baložu vidusskola, Preiļu pamatskola).

Rezultāti pēc grupu spēlēm:

Stalbes vsk. - Kuldīgas centra vsk. 6:0 (M.Rutkovskis 3, R.Gūtmanis 3)

Stalbes vsk. - Ķekavas vidusskola 3:1 (R.Gūtmanis 2, M.Rutkovskis)

Stalbes vsk. - Rīgas Pļavnieku pamatskola 3:6 (M.Rutkovskis 2, R.Gūtmanis)

Pēc grupu spēlēm Stalbes vidusskola izcīnīja 2.vietu un nodrošināja iespēju cīnīties par medaļām. Pusfinālā jāspēlē pret vēl vienu Rīgas skolu - Rīgas V.Zālīša sākumskolu. Spēles sākumā ļoti līdzīga cīņa, taču Stalbes vidusskolas florbolisti spēja lauzt spēles gaitu ar diviem ātriem vārtiem pēc kārtas spēles vidū un galarezultātā uzvara ar 5:2 (M.Rutkovskis 3, R.Šūmanis, R.Gūtmanis) un iespēja cīnīties par 1.vietu. Finālā jāspēlē pret Ķekavas vidusskolu, kuru izdevās uzvarēt grupu turnīrā. Fināls neizdevās tik veiksmīgs un nācās piedzīvot zaudējumu ar 0:3, bet sasniegta 2.vieta, kas ir ļoti liels sasniegums Stalbes vidusskolai.

Komandā spēlēja: R.Šūmanis, R.Gūtmanis, M.Rutkovskis, D.Mocāns, E.Eglītis, E.Dārziņš, K.Briedis, R.Mednis, R.Reiziņš, T.Zaļais, J.Gūtmanis. 

Sporta skolotājs: O.Urbāns

 

Stalbes vidusskolas skolēni  pēta ievērojamus dabas objektus novadā un apmeklē LNB Virtakas klasi

   Šogad marta sākumā skolas bibliotēka saņēma piedāvājumu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas ( LNB ) skolēnu grupām apmeklēt nodarbības un radošās darbnīcas LNB Virtakas klasē.

   Radās jautājums- kāpēc šī nodarbību telpa nosaukta Virtakas ieža vārdā, jo zinājām, ka šis dabas objekts atrodas mūsu pusē- Gaujas upes baseinā.

   Virtakas iezis ir Gaujas svītas smilšakmens atsegums, atrodas  Braslas labajā krastā Straupes apkaimē. Tā ir izcila Latvijas zīmju klints ar vairāk kā 400 senajām zīmēm.  Joprojām turpinās šo zīmju izpēte un tās ir liela kultūrvēsturiska vērtība, tādēļ šo zīmju kopija iekļauta LNB interjerā Virtakas klasē. Seno rakstu un dzimtu piederības zīmju iegrebumus Virtakas iezī atklāja dabas pētnieks un publicists Guntis Eniņš 1986.gadā.

  Kopā ar 2.-6.klašu zinātkārajiem skolēniem meklējām informāciju par ievērojamiem dabas objektiem pie Braslas upes, kā arī par to, kāds vēstījums tika nodots šajās senajās klinšu rakstu zīmēs. Bērni gan patstāvīgi, gan kopā ar vecākiem veidoja prezentācijas, plakātus un bukletus par piedāvātajām tēmām. Gandrīz 30 skolēni iesaistījās šajā pētījumā. Liels paldies zinātkārajiem un viņu atsaucīgajiem vecākiem. Īpaši rūpīgus darbus bija sagatavojuši :

ü  Agnese Ādamsone, Rebeka Ekerte, Matīss Krujelis, Katrīna Kārkliņa, Kenets Strēlnieks no 2.klases,

ü  Amēlija Brauna un Karolīna Sonora Brūdere no 3.klases,

ü  Markuss Raivo Tauriņš, Santa Solovjova, Līga Laudiņa no 4.klases,

ü  Elīna Alise Petkeviča, Veronika Ruska, Nikola Zaķe no 5.klases,

ü  Elva Pužule, Sabīne Strazdiņa no 6.klases.

   28.martā skolas bibliotēkā notika atrastās informācijas prezentācija, bet 29. martā jaunāko klašu skolēnu grupa devās uz Gaismas pili Rīgā, kur piedalījās radošajā nodarbībā LNB Virtakas klasē.

   “Šī bija lieliska iespēja redzēt Nacionālo bibliotēku, kura mani pārsteidza ar savu plašumu. Man bija interesanti piedalīties radošajā nodarbībā un gatavot savas ģimenes piederības zīmi,” pēc brauciena atklāja Markuss Raivo Tauriņš ( 4.klase).

   “Man patika Virtakas klasē, jo tur mēs gatavojām logā iekaramu savas ģimenes piederības zīmi. Vēl man patika pati Gaismas pils - liela, interesanta, skaista un apbrīnojama,” teica 2.klases skolēns Kenets Strēlnieks.

   “Man Rīgā vislabāk patika LNB Virtakas klase, jo tur bija interesants sienas noformējums ar senajām zīmēm. Man patika arī veidot savas ģimenes piederības zīmi. Protams, man patika arī pati bibliotēka un izstādes, kuras varējām tur aplūkot. Patika, ka ceļā uz mājām skolotāja stāstīja daudz par iežiem pie Braslas un arī par Virtakas iezi,” atsauksmēs rakstīja Santa Solovjova ( 4.klase).

   Paldies visiem zinātkārajiem- gan bērniem, gan vecākiem! Tiem, kuri būs ļoti ieinteresēti turpināt pētījumus arī dabā, organizēsim pārgājienu, lai izzinātu vairāk sava novada ievērojamos dabas objektus un kultūrvēsturisko mantojumu.

Skolas bibliotekāre Inta Rajecka

 

 

Starpnovadu skolu sacensības florbolā

13. aprīlī norisinājās B grupas (8.-9.klases) florbola sacensības, kurās piedalījās arī Stalbes vidusskolas zēnu komanda. Pavisam piedalījās 8 komandas, kuras tika sadalītas divās apakšgrupās (A un B). Katras grupas divas spēcīgākās komandas pēc rezultātiem cīnījās par 1.-4.vietu. Grupu 3. un 4. vietu ieguvējas izspēlēja spēles par 5.-8.vietu. Stalbes vidusskola startēja A apakšgrupā, kurā bez mūsu komandas vēl bija Cēsu Pilsētas vidusskola, Cēsu 2.pamatskola un Zaubes pamatskola. Pēc grupu spēlēm Stalbes vsk. ierindojās 4.vietā, un tas nozīmēja, ka būs jācīnās par 5.-8. vietu, galarezultātā tika izcīnīta 5.vieta.

Rezultāti pēc grupu spēlēm:

Stalbes vsk. – Cēsu 2. p-sk.   0:6

Stalbes vsk. – Zaubes psk. 1:2(pēcspēles metienos) (M.Rutkovskis)

Stalbes vsk. – CPV  3:4(pagarinājumā) (G.Tumulis,K.Krujelis,M.Rutkovskis)

Rezultāti par 5./8.vietu spēlēm:

Stalbes vsk. – Liepas vsk. 4:0 (K.Krujelis 2, E.R.Paļčevskis, D.Bušs)

Stalbes vsk. – DACVĢ 4:0 (K.Krujelis 2, M.Rutkovskis, D.Bušs)

Stalbes komandu pārstāvēja E.Dakša, G.Bērziņš, K.Krujelis, G.Tumulis, R.Gūtmanis, M.Rutkovskis, D.Bušs, R.Irklis, R.E.Paļčevskis. 

18. aprīlī savā starpā sacentās D grupas (4.-5.klases) starpnovadu skolu florbolisti. Šoreiz piedalījās 8 komandas, kuras sadalītas A un B apakšgrupā, katras grupas pirmās divas vietas spēlēja par 1.-4.vietu, kamēr grupu 3. un 4. vietas sadalīja 5.-8.vietu. Stalbes vidusskolai apakšgrupu turnīrs bija jāspēlē ar šādām skolām - Cēsu 2.p-sk., Cēsu 1.p-sk., un Rāmuļu p-sk. Grupu turnīrā izcīnītas pārliecinošas uzvaras, tas nozīmēja, ka nāksies spēlēt par 1.-4.vietu. Pusfinālā spēle pret Cēsu Pastariņa s-sk., sākums ļoti grūts, bet galarezultātā 7:1 Stalbes vidusskolas labā. Finālā jāspēlē pret Cēsu 2.p-sk., ko jau pārspējām grupu turnīrā, protams, finālā jau daudz grūtāk, bet uzvaram ar rezultātu 2:0 un izcīnām gan 1.vietu, gan iespēju piedalīties Latvijas 70. Spartakiādē florbolā. 

Rezultāti pēc grupu spēlēm:

Stalbes vsk. – Cēsu 1.psk. 7:1 (R.Gūtmanis 4, M.Rutkovskis 3)

Stalbes vsk. – Rāmuļu psk. 6:0 (M.Rutkovskis 3, R.Gūtmanis 2, K.Briedis)

Stalbes vsk. – Cēsu 2.p-sk.  4:0 (M.Rutkovskis 2, D.Mocāns, R.Gūtmanis)

Pusfināls:

Stalbes vsk. - Cēsu Pastariņa s-sk. 7:1 (M.Rutkovskis 3, R.Gūtmanis, K.Briedis, E.Dārziņš, E.Eglītis)

Fināls:

Stalbes vsk. – Cēsu 2.p-sk.  2:0 (M.Rutkovskis 2)

Komandā spēlēja: R.Šūmanis, R.Gūtmanis, M.Rutkovskis, D.Mocāns, E.Eglītis, E.Dārziņš, K.Briedis, R.Mednis, R.Reiziņš, T.Zaļais, J.Gūtmanis. 

Secinājumi: Stalbes vsk. skolēni ļoti veiksmīgi startēja abās vecuma grupās, līdzvērtīgi tika aizvadītas visas spēles ar citu skolu komandām, mazliet pietrūka, lai būtu labāks rezultāts B grupas puišiem, kuri divas grupu spēles zaudēja pēc pamatlaika.

Turpmāk: turpināt piedalīties Cēsu starpnovadu skolu sacensībās florbolā. 

                                                                             Sporta skolotājs:     O.Urbāns

 

Gandrīz ideāla skola 2017

                           NEKAD, NEKAD, NEKAD, NEKAD NEPADODIES

Pavara brīvlaikā konferencē Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pedagogiem kopā pulcējās 300 interesentu. Šoreiz konferences moto: Nekad, nekad, nekad, nekad nepadodies! Jo, ja reiz esi padevies – jau esi zaudējis.

Reizēm arī pedagogiem nākas sastapties ar sajūtu, kad sāk pietrūkt uzņēmības, spara un enerģijas, jo nemitīgi esam pārmaiņu priekšā. Pašlaik izglītībā esam sākuši īstenot pakāpenisku pāreju uz kompetenču pieeju, kas prasa jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes no visiem pārmaiņās iesaistītajiem. Apzinoties, ka sekmīgas pārmaiņas prasa savlaicīgu, secīgu un līdzatbildīgu darbu, kā arī pašu skolotāju profesionālo pilnveidi, šoreiz konferencei piesaistītie lektori mudināja skolotājus izprast metodes, veidus, ceļus, kā motivēt 21.gs. skolēnus mācību darbam, kā to saistīt ar reālo dzīvi. Kā nodrošināt, ka ceļā uz izglītības standartā noteikto, mērķtiecīgi tiek attīstītas skolēna prasmes, iemaņas, attieksmes, ko šobrīd dēvējam vienā vārdā ,,kompetences”.

Tika runāts, diskutēts, gūtas jaunas idejas gan par skolas organizācijas kultūru, gan skolēnu lasītprasmes pilnveidošanu, gan to, kas tad īsti ir kompetencēs balstīts mācību saturs, gan to, cik svarīgi skolotājam uzdrošināties būt inovatīvam un netradicionālam, vienmēr labi izskatīties un prast pārliecinoši uzstāties publikas priekšā. Tika runāts arī par veselīgu un sabalansētu uzturu, prasmi atrast laiku un vēlmi, lai sevi palutinātu, māku relaksēties, ieklausoties un izjūtot pašam sevi.

Par to, kas notiek vai nenotiek Latvijā, pedagogi iesaistījās diskusijā ar Saeimas deputāti, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāju Ilzi Viņķeli, kura rosināja pedagogus audzināt jaunus un spēcīgus līderus, kuriem nav sveša sirdsgudrība un emocionālā inteliģence un kuri ir gatavi nepadoties, sastopoties ar pirmajām grūtībām.

Prasmi būt pozitīviem un atjautīgiem jebkurā dzīves situācijā pedagogi varēja mācīties no darbošanās kopā ar aktieri Rihardu Leperu. Pedagoģijas doktores Karine Oganisjanas vadībā skolotāji darbojās grupās, cenšoties izprast efektīvākos veidus, kā motivēt skolēnus mācīties un kā veiksmīgāk attīstīt viņu īpašos talantus, jo viena un tā pati recepte nekad nederēs visiem. Savukārt, psihoterapeits Aivis Dombrovskis skolotājus mudināja  ieraudzīt pašiem sevi ,,no otras puses”, jo tikai, izprotot sevi, varam izprast un pieņemt citus.

Pārdomājot konferencē dzirdēto, redzēto, gūto, vēl reizi pārliecinājāmies, ka 21. gadsimtā izglītība ir pakalpojums, nevis misija, tādēļ milzīga ir skolu vadības komandu un ikviena skolotāja atbildība par sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Taču arī skolotājiem ir kas nepieciešams.. Ir vajadzīgs kāds, kurš viņus iedvesmo, ir viņu enerģijas avots.. un ikdienā to paveikt var tikai skolēni un viņu ģimenes. Reizi gadā arī konference ,,Gandrīz ideāla skola” cenšas kļūt par skolotāju iedvesmas avotu un apliecinājumu pedagogu darba novērtējumam.

Konference tiek rīkota ar Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pašvaldību finansiālu atbalstu.

Pasākuma noslēgumā pedagogi ar smaidu, laba vēlējumiem un apņēmības pilni šķīrās, lai arī turpmāk stāvētu pāri visiem šķēršļiem, kas gadās ceļā, koncentrējoties uz savu vēstījumu. Jo pasaule pieder drosmīgajiem. Un, vai nu mēs beigu beigās uzvaram vai ne, mēs tik un tā būsim ieviesuši pārmaiņas. Nekad, nekad, nekad, nekad nepadosimies! 

Diāna Briede, Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe. 20.03.2017.

 

Projektu dienas sākumskolā

“Viena maza turku pupa

Ceļoja uz Angliju,

Anglija bij` aizslēgta,

Atslēga bij` nolauzta!”

Skolā februāra un marta mēnesī notika projektu dienas,  kuru tēma bija „Spēle”. Mērķis bija popularizēt spēles nozīmi, bērnu iztēles, radošuma un zinātkāres veicināšanā. Katra klase projektu dienu gaitā iepazinās, izzināja un izspēlēja citu klašu veidotās un apgūtās spēles.

1.klase veidoja spēles brīvajiem brīžiem no vairākkārt izmantotiem materiāliem (PET, korķīši, kartona kastes). Šo spēļu uzdevumi attīsta veiklību, precizitāti un māca sadarboties.

2.klase iepazinās ar šaha spēles vēsturi un apguva pamatprasmes tā spēlēšanā. Skolēni individuāli šīs prasmes nodeva tālāk 3.klases bērniem. Skolēni pievērsās arī dambretes spēlei un secināja, ka šaha spēle ir daudz aizraujošāka. Bērni bija pagatavojuši jautājumu spēles, kas prasīja zināšanas par dažādām tēmām.

3.klase iepazinās ar dambretes spēles vēsturi un veidoja paši savu dambreti no PET korķīšiem un kartona. Skolēni izveidoja spēles(„Lielais piedzīvojums”, „Alfabēts”), kas attīsta matemātiskās un valodas prasmes.

4.klase veidoja spēli „Alias” ar bērnu izdomātiem jautājumiem, kas deva iespēju  skolēniem parādīt savas zināšanas.

Projektu dienu noslēgumā klases izspēlēja izveidotās spēles, gūstot gandarījumu par paveikto darbu un savstarpējo sadarbību.

Secinājām, ka spēles ir ne tikai interesants laika kavēklis, bet tās dod zināšanas un asina mūsu prātu, attīsta loģisko domāšanu.

Sākumskolas skolotājas

 

 

 

“Jo pārliecinošāk domāsi un strādāsi mērķa labā, jo ātrāk to sasniegsi.”  /Braiens Treisijs/

Ilze Rēķe, Stalbes vidusskolas bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja.

Cilvēkbērns ir kā māla trauks, kuru veido, apglezno, pieslīpē…… mēs, skolotāji, tieši to darām ar skolēniem, kuri pie mums atnāk kā pie audzinātājiem, kā pie priekšmetu skolotājiem. Atskatoties uz saviem skolā nostrādātajiem 30 gadiem,  pārņem prieks par ļoti daudziem skolēniem, kurus esmu audzinājusi un mācījusi, kuri ir atraduši savu vietu dzīvē. Vienalga, vai absolvents kļuvis par juristu, ārstu, skolotāju, ekonomistu  vai vada savu firmu, strādā kādā  no vietējiem uzņēmumiem, strādā un dzīvo ārzemēs, galvenais, ka ir labi cilvēki un apzinīgi veic savu darbu. Es lepojos ar katru no viņiem! Katrs no viņiem ir mācījies cienīt un mīlēt cilvēkus, savu ģimeni, savu pagastu, novadu. Esmu mācījusi cienīt un mīlēt savu valsti- Latviju!

Ar prieku konstatēju, ka pēdējos gados ir pieaugusi  interese par tādiem dabaszinātņu priekšmetiem, kā bioloģija
un ģeogrāfija. To apliecina labi panākumi starpnovadu olimpiādēs, kā arī tas,  ka šogad uz Latvijas universitātes Jauno biologu skolu brauc deviņi skolēni no 9. un 12.klases. LU modernās laboratorijas un kabineti sniedz vairāk iespēju iepazīt to, kas mums ir apkārt. Skolēni ir apmierināti ar šiem braucieniem, jo iegūst daudz interesantas informācijas, kas noder mācībās un ikdienas dzīvē. Domāju, ka vairāki no šiem skolēniem izvēlēsies arī kārtot eksāmenu bioloģijā, kurš ir vajadzīgs, lai pēc vidusskolas iestātos augstskolās, kur apgūst medicīnas darbinieku, psihologu, ar sportu saistītu darbinieku profesijas, vai vienkārši tāpēc, ka patīk un padodas šis mācību priekšmets.

Pa šiem gadiem daudzi absolventi ir izvēlējušies profesijas, kuras prasa pamatīgas zināšanas, prasmes un iemaņas. Prieks  par tiem, kuri iestājušies augstskolās, koledžās, turpina sekmīgi mācīties un pabeidz tās. Praktiski visās vadošajās Latvijas augstskolās ir Stalbes vidusskolas absolventi, arī mani bijušie audzēkņi. Īpaši atzīmēt gribētu pagājušā mācību gada absolventi Kristiānu Jānelsiņu, kura iestājās Rīgas Stradiņa universitātē, tiekot budžeta grupā. Kristiāna izturēja vienu no lielākajiem konkursiem stājoties augstskolā, sekmīgi pabeidza pirmo semestri un kārto pirmo sesiju. Dažus gadus iepriekš Sigita Dīcmane, Agita Bērziņa un Jeļena Pomjalova sekmīgi kārtoja eksāmenus bioloģijā, ķīmijā (sk.Helēna Lūsiņa), jo bija izvēlējušās savu dzīvi saistīt ar medicīnu. Prieks, ka Sigita Dīcmane, apguvusi  fizioterapiju Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā, nav aizmirsusi savu novadu, ir fizioterapeite  Pārgaujas florbolistiem. Pamatdarbs Sigitai ir Rīgā, kā arī viņa turpina studijas maģistratūrā.  Negaidīti, bet ne mazāk  iepriecinoši tas, ka manas klases skolēns Jānis Ikers, pēc vidusskolas absolvēšanas arī izvēlējās profesiju, kura cieši saistīta ar bioloģiju. Jānis sekmīgi mācījās un pabeidza Buldurus, kur ieguva prasmes un zināšanas kā ierīkot parkus un dārzus, plānot apstādījumus. Arī šogad 12.klases skolniece Inga Buša kārtos eksāmenu bioloģijā, kurš ir vajadzīgs, lai sekmīgi varētu apgūt savu nākotnes profesiju.

Noslēgumā gribu teikt paldies katram skolēnam, kuru esmu mācījusi, mācu, mācīšu,  jo katrs kaut ko man iemāca, no katras klases kaut ko esmu ieguvusi un noglabājusi savā sirdī. Gribētu norādīt uz to, ka Stalbes vidusskolas absolventi ir konkurētspējīgi gan iestājoties augstskolās, koledžās un citās mācību iestādēs, kā arī ir konkurētspējīgi darba tirgū. To pierāda fakti. Pirms dodamies pasaulē laimi meklēt, padomāsim, lai mums kā Sprīdītim nebūtu jāviļas,  lai mēs saprastu, ka Laimes zeme ir tepat, mums apkārt, un ne viss, kas spīd tālumā, ir zelts. Diemžēl,  gandrīz katru gadu tas jādzird no vairākiem skolēniem, kuri izvēlējušies mācīties citur. Pēc pāris mēnešiem saprot, ka tomēr Stalbes vidusskolā bija labāk, bet laiks ir pagājis, apstākļi mainījušies.

Novēlu visiem novada cilvēkiem lepoties ar savu novadu, pagastu. Leposimies ar saviem sasniegumiem, savu kultūras dzīvi, savām skolām, ar saviem cilvēkiem! 

 

Ābecītes svētki.

“Burti, burti burtiņi 

Tās ir burvju durtiņas,   

Pa kurām ieiet var grāmatā!”   


Tradicionāli Stalbes vidusskolā katru gadu janvārī sākumskolā notiek Ābecītes svētki, jo pirmklasnieki  vēruši durvis uz brīnumaino grāmatu pasauli.

1.klases skolēnus uz Ābecītes svētkiem aicināja šī mācību gada varoņi Vinnijs Pūks un viņa draugi. Dienas gaviļnieki – Sabīne Fjodorova, Sanija Maiga Pērkone, Patrīcija Riekstiņa, Keita Rudoviča, Samanta Seikstule, Ralfs Strazdiņš, Daniels Mārtiņš Zurģis-  pastāstīja par sevi, izmantojot I. Zanderes grāmatu “Diega burti”.

1.klases audzinātāja I.Lapsiņa pārliecinājās, cik labi sākumskolas bērni pazīst pimklasniekus.

Viesi -2., 3., 4.klases skolēni - izspēlēja fragmentu “Pūka pirmā skolas diena”. Sākumskolas skolēni sveica mazos gaviļniekus ar pašu sarūpētām dāvaniņām un Vinnija Pūka draudzene Gudrā pūce bija atsūtījusi sertifikātus un saldo pārsteigumu.

Sākumskolas skolotājas

Puse darba padarīta jeb 1.semestris Stalbes vidusskolā.

                Ar krāšņu koncertuzvedumu “Balle ledus pilī” un labi padarīta darba sajūtu noslēdzās 1.semestris Stalbes vidusskolā. Skolēni ne tikai, kā jau ierasts, dziedāja, spēlēja teātri, dejoja gan tautiskos, gan mūsdienīgos ritmos, bet arī rādīja burvju trikus, demonstrēja  mūzikas skolās apgūto instrumentspēli  un pat sastindzināja visu zāli “manekenu izaicinājumā”. Ne mazāk par daudzveidīgajiem priekšnesumiem priecēja kuplais to skolēnu skaits, kuri veiksmīgi un ar labiem panākumiem mācījušies. Mēs varam lepoties ar saviem skolēniem! Par to, kā mums veicies dažādos ārpusstundu pasākumos, varat izlasīt un apskatīt skolas mājaslapā www.stalbe.edu.lv, kā arī sekot līdzi facebook.com, bet šoreiz pakavēsimies pie panākumiem  mācību darbā.

                 Pateicības par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi mācību darbā 1.semestrī (2.-3.klasē vērtējumi vismaz  8 balles un teicami apgūti visi mācību priekšmeti, 4.-12.klasē vērtējumi vismaz 7 balles un vidējais vērtējums 7,8 balles) saņēma 27 skolēni: A.Ādamsone, E. Dārziņa, B. B. Dūdens, K. Kārkliņa, K. Strēlnieks (2.klase), E. Dārziņš, D.D. Grabis, L.Laudiņa, R. Mednis, S. Solovjova (4.klase), M. K. Antonova, K. Gaspersone, R. Gūtmanis, A.E.Petkeviča, V. Ruska (5.klasē), L. Lapsiņa, E. Pužule, S. Strazdiņa, T. M. Zaļaiskalna (6.klase), E. Dakša (7.klase), P. Dzene (8.klase), M. J. Ausmanis, A. Dzene, R. Laudiņš, J. Mocāne, T.K.Robītis (9.klase), I. Buša (12.klase). Deviņi no šiem skolēniem pretendē uz Pārgaujas novada pašvaldības piešķirtajām stipendijām un veicināšanas stipendiju.

                Vēl 27 skolēniem teicām paldies par labām sekmēm mācībās (vismaz 6 balles un 2.-3.klasē labi apgūti visi mācību priekšmeti): R. Ekerte, M.Krujelis, R. Ozoliņš, R. Rudaks, M.Tauriņš (2.klase), A. Brauna, K. S. Brūdere, L. Podziņa, A. Priedīte, S. M. Rainskis, L. Rozīte (3.klase), K. Briedis, R. Reiziņš, M. R. Tauriņš, T. Zaļais (4.klase), D. Mocāns, K. Ozola, M.Rutkovskis, R. Šūmanis, M. Vimba, N. Zaķe (5.klasē), H. Mednis, A. R. Robītis (6.klase), K.V.Ruble (7.klase), E. Gūtmane, E. Šūmanis (8.klase), K. Kalniņa (9.klase). Vēl 11 skolēniem līdz šim slieksnim pietrūka viena augstāka vērtējuma.  Prieks, ka daudziem skolēniem ir izdevies savus mācību sasniegumus būtiski uzlabot, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, vislielākais kāpums (0,7-0,8 balles)  - D.Kļaviņam, K.Briedim, J.Mocānei, K.Kalniņai. Ievērojami savu sniegumu uzlabojušas arī 12.klases skolnieces I.Buša un D.Kļaviņa.

                Īstais starpnovadu un valsts līmeņa olimpiāžu laiks sāksies tikai 2.semestrī, taču pirmie panākumi jau ir: starpnovadu bioloģijas olimpiādē, kas norisinājās novembrī, 9.klases skolēns R.Laudiņš ieguva 3.vietu (sk.I.Rēķe). Savukārt skolas 4.-6.klases komanda starpnovadu sacensībās Tautas bumbā D grupā palika nepārspēta un ieguva 1.vietu.

                Iespēja parādīt savas spējas un prasmes skolēniem tiek dota arī skolas olimpiādēs. Skolas matemātikas olimpiādes uzvarētāji: 1.v. M. K. Antonova, 2.v.D. Mocāns, 3.v. R.Gūtmanis (5.klase, sk.I.Paegle); 1.v. A.R.Robītis, 2.v. L.Lapsiņa, 3.v. S.Strazdiņa (6.klase,sk.I.Paegle); 1.v. O.Lasmanis, 2.v. R.Irklis, 3.v. E.Dakša (7.klase, sk.M.Buša); 1.v.E.Gūtmane; 2.v. P. Dzene; 3.v.D. Bušs (8.klase, sk.M.Buša); 1.v. R. Laudiņš; 2.v. A. Dzene; 3.v. G. Biteniece, pateicība S.Frīdenšteinam (9.klase, sk.M.Buša).

                Skolas latviešu valodas olimpiādes uzvarētāji: 1.v.N. Zaķe, 2.v.R. Gūtmanis, 3.v. V.Ruska (5.kl.), 1.v. S. Strazdiņa, 2.v. T. M. Zaļaiskalna, 3.v. H. Mednis (6.klase, sk. I.Kozlovska).

                Skolas vēstures olimpiādes uzvarētāji: 1.v. J. Mocāne, 2.v. M. J. Ausmanis, 3.v. T.K.Robītis, pateicība M. A. Mikševičam (9.klase, sk. E.Pumpuriņa).

                Skolas sākumskolas kombinētās olimpiādes 2.klasei (sk.A.Sarapova) uzvarētāji: 1.v. E.Dārziņa, K.Strēlnieks, 2.v. A.Ādamsone, 3.v. K.Kārkliņa

 

                Lai veicinātu talantīgo skolēnu izaugsmi un novērtētu tos skolēnus, kas apzinīgi un mērķtiecīgi strādā kādā konkrētā mācību priekšmetā, divas reizes gadā nosakām labākos skolēnus atsevišķos mācību priekšmetos. Interesanti, ka šie skolēni katrā pusgadā nav vieni un tie paši un starp viņiem ir arī skolēni, kas nesaņēma pateicības par labām un teicamām sekmēm. Šoreiz tie ir: vizuālajā mākslā:  K.Ozola, T.M.Zaļaiskalna, M.Dakša, P.Dzene,  A.Dzene, K.Briedis; mājturībā un tehnoloģijās : M.K.Antonova, N.Zaķe, R.Gūtmanis,  Evita Gūtmane, E.Mieriņa, S.Strazdiņa, T.Zaļaiskalna, E.Dakša, P.Dzene, A.Dzene , R.Laudiņš; matemātikā:  M.S.Rainskis, R.Mednis, E. Dārziņš,  M.K.Antonova, U.Baumanis, M.Dakša, P.Dzene,  R.Laudiņš, I.Buša; datorikā un informātikā: S.Solovjova, R.Gūtmanis, A.R.Robītis, E.Dakša; fizikā: P.Dzene, M.J.Ausmanis, R.Laudiņš; ķīmijā: P.Dzene, R.Laudiņš, I.Buša; veselības mācībā: I.Buša; sociālajās zinībās:  S.M.Pērkone, L.Laudiņa, V.Ruska, T.M.Zaļaiskalna, E.Dakša, P.Dzene,  A.Dzene; dabaszinībās: V.Ruska, T.M.Zaļaiskalna; ģeogrāfijā: D.Kļaviņš, Evija Gūtmane, A.Dzene; bioloģijā: E.Dakša,  P.Dzene, R.Laudiņš; Latvijas vēsturē un pasaules vēsturē: S.Strazdiņa; Latvijas vēsturē: E.Dakša; pasaules vēsturē: P.Dzene; kulturoloģijā: I.Buša; latviešu valodā: E.Dārziņa, L.Laudiņa, S.Solovjova,  T.M.Zaļaiskalna,  S.Zariņa, R.Laudiņš, T.K.Robītis; literatūrā: E. Dakša, P.Dzene, A.Dzene; angļu valodā: A.Ādamsone, A.Brauna, J.Antonovs,  M.K.Antonova, T.M.Zaļaiskalna, Emīls Dakša, M.J.Ausmanis, T.K.Robītis; sportā: M.Rutkovskis, R.Gūtmanis, S.Strazdiņa, E.Dakša, Evija Gūtmane, G.Bērziņš.

                Lepoties mēs varam arī par izaugsmi skolā kopumā – vidējais vērtējums 7 balles, 55% skolēnu ieguvuši tikai optimālus un augstus (6-10 balles) vērtējumus. Un tas ir mūsu visu nopelns, tāpēc liels paldies katram skolotājam, kas ikdienas darbā daudz laika un pūļu velta tam, lai spētu pielāgot mācību procesu ikviena skolēna spējām un vajadzībām. Paldies vecākiem, kas atbalsta un uzmundrina savus skolēnus gan veiksmēs, gan neveiksmēs, jo, protams, ir arī tādas. Bet panākumu atslēga ir veiksmīga sadarbība, tādēļ gribas novēlēt mums visiem ticību saviem (un citu) spēkiem un  izaugsmes iespējām, prasmi atbalstīt, uzmundrināt citam citu un kopīgi meklēt atbilstošākos risinājumus. Veiksmīgu un panākumiem bagātu 2.semestri un 2017.gadu!

Inese Lunte, direktores vietniece mācību darbā

 

Bērnu žūrijas” radošais pasākums

Stalbes vidusskolas bibliotēka jau 11 gadus piedalās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”. Programmas mērķis ir bērnu un jauniešu lasītprasmju paaugstināšana un dialoga veidošana par jaunākajām grāmatām. Čaklākie lasītāji un grāmatu vērtētāji ir sākumskolas vecuma bērni, mazāk grāmatas lasa pusaudži, jau divus gadus programmā iesaistās arī skolēnu vecāki.

Laika posmā no septembra līdz janvārim skolēniem jāizlasa sešas ieteiktās grāmatas un jāizsaka vērtējums par tām.

Šogad piedāvātajā kolekcijā bija grāmata ‘Vieni paši mājās”, kuras saturs atspoguļots tikai ar ilustrācijām un jautājumiem par tām. Tas mūs rosināja rīkot konkursu 1.-2. klašu skolēniem, kurā bērniem kopā ar vecākiem bija jāgatavo grāmatas par tēmu, ko mājās dara rotaļlietas vai mājdzīvnieki, kad paliek vieni. Skolēniem bija jāņem vērā, kā grāmatas tiek noformētas, norādot uz vāka nosaukumu, grāmatas autoru, izdošanas gadu, ilustrāciju autoru. Bērni ar lielu aizrautību veica šo darbu gan patstāvīgi, gan kopā ar vecākiem. Saņemot bērnu radošos darbus, bijām patīkami pārsteigtas- grāmatiņas bija košas, saturs interesants un pārdomāts. Tagad mūsu bibliotēkā ir 15 jaunas brošūras, par kurām izrāda interesi arī citi bibliotēkas apmeklētāji.

Neiespējami bija noteikt vienu labāko grāmatas autoru, tāpēc visi bērni tika apbalvoti ar ekskursiju uz Cēsu centrālo bibliotēku, kur mūs laipni uzņēma Bērnu nodaļas vadītāja Inese Majore. Tad devāmies uz Cēsu pils muzeju, kur bērniem bija iespēja piedalīties programmā “Pirmklasnieks muzejā”. Skolēni, atraktīvi veicot dažādus uzdevumus, uzzināja, kā uzvesties muzejā, kas ir vitrīnas un ko tajās novieto, kas apdzīvoja Cēsu pili viduslaikos un citus interesantus faktus.

Muzeja apmeklējuma laikā bērni izteica dažādas atziņas, piemēram:  

 • Lai tiktu muzejā, ir vajadzīga nauda.

 • Muzejā nedrīkst ēst, jo var uzkrist uz kleitām un kroņiem.

 • Ekspozīcija ir tad, kad visam jābūt mierīgi.

 • Akmens cirvis izskatās pēc knābja.

 • Cēsu pilī viduslaikos dzīvoja spoki, bruņinieki, brāļi kalpotāji un brāļi rīdzinieki (domāts- garīdznieki).

Liels paldies čaklajiem, radošajiem konkursa dalībniekiem un viņu vecākiem. Stalbes vidusskolas skolēni un bērnu vecāki, iesaistieties aktīvi šajā programmā, jo

Bērnu žūrija –tava brīvbiļete piedzīvojumu pasaulē!”

Rakstu sagatavoja Stalbes vidusskolas

bibliotekāres Inta Rajecka, Zanda Krūmiņa

 

Skolas vecāku sanāksme 6.decembrī plkst.17.00 (skolas aktu zālē)

Tēma "Lai būtu skaidrs"

Izglītojošs pasākums pusaudžu vecākiem par pusaudžu un jauniešu    atkarību jautājumiem. Pasākuma mērķis ir sniegt vecākiem zināšanas un veicināt izpratni par atkarību (alkohols, tabaka, narkotikas, procesu atkarība) izplatību un risku pusaudžiem, lai savlaicīgi atpazītu, novērstu atkarību vielu lietošanu un lietošanas uzsākšanu pusaudžu vidū, kā arī veidot vecākiem prasmes un sniegt praktiskus padomus, kā par šiem jautājumiem runāt ar savu pusaudzi.

Aktivitāti vadīs psiholoģes ar pieredzi atkarību jautājumos Sanita Jakuševa, Kristiāna Lapiņa, Zinaida Brauna

Aicināti ne tikai pusaudžu un jauniešu, bet arī jaunāku bērnu  vecāki! 

Stalbes vidusskolas administrācija

 

Stalbes vidusskolas audzēkņu mākslas darbu izstāde “Rudens noskaņās” 

No 08.11.2016. līdz 22.11.2016. skolas pirmajā stāvā bija apskatāma mūsu skolēnu radošo darbu rudens izstāde “Rudens noskaņās”. Izstādē piedalījās floristikas, keramikas un vizuālās mākslas pulciņu audzēkņi, kā arī čaklākie amatmācības skolēni. Izstādē kopumā piedalījās ap 50 mūsu skolas skolēni. Vairums dalībnieku bija 1. – 4. klases skolēni, bet netrūka arī 5. – 9. klases dalībnieku.

Skolēni bija čakli strādājuši un izveidojuši plašu krāšņu ekspozīciju. Floristikas pulciņa bērni bija pagatavojuši dažādu rudens velšu un lapu kompozīcijas, salmu lelles, kā arī filcētas figūras. Keramikas pulciņa dalībnieki bija sarūpējuši daudzveidīgas vāzes un asprātīgas figūras - zīmuļu turētājus. Vizuālās mākslas pulciņa audzēkņi izstādīja portretus Helovīnu noskaņās un sapņainus melnbaltās grafikas darbus. Īpaši izcēlās amatmācības skolotāja audzēkņu veidotā darbu grupa “Spogulīt, spogulīt…” Puiši bija izgatavojuši oriģinālu formu spoguļus koka ietvaros.

Izstādes apmeklētājiem bija iespēja izteikt savu viedokli par ekspozīciju un uzslavēt savus mīļākos darbiņus, atstājot ziņojumus “labo vārdu kastītē”. Kopumā “labo vārdu kastītē” bija atstāti 34 ziņojumi. Izstādes apmeklētāji atzina, ka visi izstādes darbi ir skaisti un oriģināli. Tomēr vairāki darbi izpelnījās īpašu publikas atzinību. Visvairāk izstādes apmeklētājiem patikuši floristikas darbi: “Zīļuks” un “Putns uz Mārtiņdienu”, atzinīgi novērtēta arī kolāža “Košums”, kā arī “Rudenīgā lietus skaņa” un “Dārza lukturis”. No keramikas darbiņiem iecienītākie bija Līgas Laudiņas “Bella”, kā arī Artas Ābelītes un Sanijas Ivanovas “Garā vāze” un Kevina Brieža “Mazā vāze”.

Keramikas pulciņa vadītāja Nora Ķibilda

 

11.11.2016 Lāčplēša dienas skrējiens Rozulā

Jau kārtējo gadu Rozulā norisinājās Lāčplēša dienas skrējiens. Salīdzinot ar citiem gadiem, šis gads zīmīgs ar to, ka skrējiens jāveic pa sniegu, tas protams bija iemesls, ka startēja mazāk dalībnieku, bet nebija šķērslis izturīgākajiem skrējējiem, kam šie nelabvēlīgie laikapstākļi netraucēja. Pavisam skrējienā piedalījās 87 dalībnieki, no kuriem 36 pārstāvēja Stalbes vidusskolu.  

Skrējiena rezultāti:

1,5 km distance, 1.-2.klases zēni(16 dalībniemi)                            

 1. Atis Gūtmanis
 2. Renārs Ozoliņš
 3. Roberts Frīdenšteins
 4. Jānis Gūtmanis
 5. Matīss Krujelis
 6. Eduards Ikers
 7. Brendons Breds Dūdens
 8. Rainers Balodis
 9. Ričards Rudaks
 10. Jēkabs Gulbis-Urbāns
 11. Viesturs Laudiņš

      1,5 km distance, 1.-2.klases meitenes(5 dalībnieces)

 1. Rebeka Ekerte 

      4,5 km distance, 4.-5.klases zēni(11 dalībnieki)         meitenes(6 dalībnieces)

1.v. Dairis Mocāns                                                                 2.v. Arta Ābelīte

3.v. Mārcis Rutkovskis                                                           3.v. Alise Elīna Petkeviča

5.v. Kevins Briedis                                                                 4.v. Sanija Ivanova

6.v. Kaspars Ozoliņš                                                               5.v. Līga Laudiņa

8.v. Roberts Gūtmanis

10.v. Rinalds Ralfs Dūdens

11.v. Roberts Mednis   

 

7 km distance, 6.-7.klases zēni(7 dalībnieki)         meitenes(4 dalībnieces)

6.v. Aleksis Ivanovs                                                               2.v. Evita Gūtmane

7.v. Uģis Baumanis                                                                3.v. Sabīne Strazdiņa

 

     7 km distance, 8.-9.klases zēni(11 dalībnieki)         meitenes(7 dalībnieces)

6.v. Kristaps Krujelis                                                          2.v. Anete Dzene

7.v. Roberts Laudiņš                                                          3.v. Evija Gūtmane

8.v. Gustavs Bērziņš                                                          5.v. Juta Mocāne

9.v. Markuss Armands Mikševičs                                      6.v. Līga Ūkina

10.v. Kristers Briedis

                                                               Sporta skolotājs:                                         /Oskars Urbāns/

 

01.11.2016 Starpnovadu skolu sacensības Tautas bumbā D gr.(mazās skolas)

                Stalbes vidusskolas 4.-6.klašu skolēni 1.novembrī piedalījās un veiksmīgi startēja sacensībās rotaļa „Tautas bumba” mazajām skolām, izcīnot 1.vietu. Pavisam piedalījās 6 komandas, kurām katrai ar katru bija jāizspēlē 2x5 minūšu gara spēle. Spēli uzsāk 8 spēlētāji (4 zēni un 4 meitenes).

Sacensību rezultāti:

pret Amatas pamatskolu 7:5

pret Rāmuļu pamatskolu 15:0

pret Straupes pamatskolu 8:0

pret Drustu pamatskolu 7:2

pret Taurenes pamatskolu 2:0 

Stalbes vidusskolu pārstāvēja Roberts Gūtmanis, Roberts Šūmanis, Mārcis Rutkovskis, Edmunds Eglītis, Tomass Zaļais, Alise Elīna Petkeviča, Kristī Ozola, Karlīna Gaspersone, Amanda Anda Penka, Sabīne Strazdiņa.

Sporta skolotājs O. Urbāns

 

6. klases skolēnu  ekskursija uz Ķeguma HES ar vilcienu.

    2016.gada 20.oktobrī mēs ar klasi devāmies ekskursijā uz Ķeguma HES.

      Mēs no skolas izbraucām 8:00 no rīta un devāmies uz Siguldas  staciju, lai ar vilcienu brauktu uz Rīgu. Rīgā mēs pārsēdāmies otrā vilcienā, lai dotos uz Ķegumu. Es, tāpat kā lielākā daļa klasesbiedru, pirmo reizi braucu ar vilcienu – sajūtas bija interesantas.

      Tad mēs izkāpām Ķegumā un devāmies uz Ķeguma HES muzeju. Tur mēs redzējām to, kādi un kur ir bijuši pirmie HES. Pats pirmais HES bija Smiltenes, kurš tika celts aptuveni 1901. gadā. Ir arī tādi HES kā Braslas HES, Ērgļu HES. Latvijas lielāko HES četrinieks: 1.Pļaviņu HES, 2. Ķeguma HES, 3. Rīgas HES un 4. Aiviekstes HES. Tad mēs noskatījāmies kinofilmu par to, kā tika celts Ķeguma HES, Pļaviņu HES un Rīgas HES. Pēc tam mēs devāmies ekskursijā uz Ķeguma HES, un tur tieši mainīja turbīnas, kas bija novecojušas. Pateicoties tam, mēs redzējām arī turbīnas apakšu. Mēs uzzinājām daudz ko jaunu, kā, piemēram, to, ka Pļaviņu HES ir celts Daugavas malā un Daugavas straume ir pavirzīta pret HES.

     Tāda bija mūsu ekskursija uz Ķeguma HES ar vilcienu. 

                                                  Elva Pužule 

Muzeobuss piestāj Stalbes vidusskolā 

Agrā 19. oktobra rītā Stalbes vidusskolas pagalmā iestūrēja dzeltens Ikarus autobuss. Kā uzzināja 6.-12. klases skolēni, šis nebija gluži parasts spēkrats, bet gan Barikāžu muzeja Muzeobuss. 40 minūšu nodarbības laikā skolēni ne tikai uzzināja, kas bija barikādes, bet arī izvērtēja dažu labu Latvijas sabiedrībā nostiprinājušos mītu par barikāžu notikumiem. Sarunā ar muzejpedagogu skolēni nonāca pie atziņas, ka cilvēki dalījās barikāžu pretiniekos un atbalstītājos nevis atkarībā no savas nacionālās piederības (krievi/latvieši), bet gan atkarībā no saviem politiskajiem uzskatiem.  

Lai arī pēc nodarbības vairāki skolēni atzina, ka daudzas lietas par barikādēm jau bija zināmas no vecāku un skolotāju stāstītā, nodarbības brīvā gaisotne un neordinārā norises vieta radīja pozitīvas emocijas un paliekošas atmiņas. Paldies Barikāžu muzejam par iespēju mācīties ar prieku!

                                                                                                                  Vēstures skolotāja Evija Pumpuriņa

 

 

 

Radošā darbnīca ar dāņu skolēniem 05.10.2016. 

2016. gada oktobra sākumā projekta "Through family and national history we get to know each other” ietvaros skolā viesojās 5. – 6. klases dāņu skolēni. 7. oktobrī projekta dalībniekiem tika organizētas radošās darbnīcas, tajā skaitā arī keramikas darbnīca.

Nodarbībā kopā piedalījās 34 dāņu un latviešu skolēni (3 grupas). Veidojām māla svilpauniekus, kurus dekorējām ar senajām latvju zīmēm. Sākumā iepazīstināju skolēnus ar latviešu tradicionālo svilpaunieku vienkāršāko veidošanas metodi. Izveidojām katrs savu svilpes formu. Tad iepazīstināju skolēnus ar populārākajām latvju zīmēm (jumis, saulīte, Māras krusts utt.), to simbolisko nozīmi. Katrs pēc saviem ieskatiem izvēlējāmies kādu rakstu zīmi, ar ko izdekorēt savu māla svilpi. Kā pēdējo darbu bijām atstājuši pašu piņķerīgāko daļu – “iemācīt” savu svilpaunieku dziedāt. Apguvām principu, kā veidot skaņas caurumus. Dažam tas padevās labāk, citam sliktāk, bet pēc skolotājas korekcijām visi putni ieguva balsi. Māla svilpes tiks apdedzinātas un vestas kā dāvana uz Dāniju, kad mūsu skolēni dosies projekta atbildes vizītē.

Keramikas pulciņa vadītāja Nora Ķibilda

 

04.10.2016 Rudens kross Cēsīs

Beigušās Starpnovadu skolu sacensības rudens krosā, kuras kopā pulcēja ievērojamu dalībnieku skaitu. Bija ieradušies dalībnieki no 20 skolām, 386 dalībnieki, salīdzinot ar pagājušo gadu 18 skolas, 371 dalībnieks, šīs sacensības pēdējos gados ir ar vislielāko dalībnieku un skolu skaitu. Stalbes vidusskolu pārstāvēja 24 skolēni. Visaugstāko rezultātu sasniedza Sabīne Strazdiņa, savā grupā izcīnot augsto 4.vietu, bet komandu kopvērtējumā 3.vietu starp visām skolām izcīnīja Stalbes vidusskolas 8.-9.klašu skolēni.

Rezultāti

D grupas meitenes (54 dalībnieces)

4.vieta – Sabīne Strazdiņa

36. vieta – Kristī Ozola

40. vieta – Arta Ābelīte

D grupas zēni (87 dalībnieki)

11. vieta – Gatis Kleinbergs

22. vieta – Edmunds Eglītis

28. vieta – Dairis Mocāns

36. vieta – Mārcis Rutkovskis

56. vieta – Kaspars Ozoliņš

69. vieta – Kevins Briedis

C grupas meitenes (48 dalībnieces)

25. vieta – Evita Gūtmane

31. vieta – Evita Mieriņa

39. vieta – Madara Dakša

41. vieta – Kristīne Vallija Ruble

C grupas zēni (59 dalībnieki)

25. vieta – Rihards Irklis

48. vieta – Oskars Lasmanis

B grupas meitenes (38 dalībnieces)

6. vieta – Anete Dzene

8. vieta – Evija Gūtmane

26. vieta – Juta Mocāne 

B grupas zēni (56 dalībnieki)

7. vieta – Gustavs Bērziņš

22. vieta – Markuss Armands Mikševics

26./27. vieta – Roberts Laudiņš

41. vieta – Kristaps Krujelis

53.vieta – Gvido Artis Opincāns

A grupas meitenes (18 dalībnieces)

7. vieta – Diāna Kļaviņa          

 Komandu kopvērtējums

Klašu grupa

Vieta

Skolu skaits

D grupa (4.-5.klase)

6.vieta

18

C grupa (6.-7.klase)

9.vieta

19

B grupa (8.-9.klase)

3.vieta

19

A grupa (10.-12.klase)

5.vieta

8

Sporta skolotājs O. Urbāns.

 

Olimpiskā diena Stalbes vidusskolā 23. septembrī 2016.gadā.

‘’Padod bumbu’’ –tāds ir šā gada sauklis olimpiskai dienai. Ļoti vēss rīts un vējaina visa pēcpusdiena, bet mēs to izturējām. Šā pasākuma pirmo daļu pavadījām kopā ar Straupes pamatskolu - vingrojām skolas priekšā un skrējām pretstafetes sporta stadionā, kā arī sarunājāmies ar olimpisko vēstnesi, orientieristi Sandru Grosbergu.

Šajā dienā no Latvijas Olimpiskās komitejas(LOK) saņēmām jaunu inventāru: skolas stadiona volejbola laukuma aprīkojumu, volejbola bumbas.

Olimpiskais vēstnesis  - mūsu pašu novada  sportiste no Straupes -  Sandra Grosberga.   Sandra startē Latvijas pieaugušo izlasē orientēšanās sportā, brauks uz Pasaules čempionātu orientēšanās sportā, darbojas Cēsu orientēšanās klubā “Meridiāns” un ir pašreizējā Latvijas čempione sprinta distancē.

Plkst. 10.00 no rīta abas skolas nostājās garās rindās uz vingrošanu, olimpiskā vēstnese pacēla karogu, visi kopā nodziedājām himnu un varējām sākt rīta vingrošanu, kuru izpildījām divas reizes. Plkst. 11.00 sākas  pretstafete. Piedalījās visas klases, kā arī skolotāji. Kopvērtējumā uzvarēja Stalbes vidusskolas skolēni un skolotāji.

Pēc pusdienām sākas konkurss ‘’trāpīt balvā’’. Šis konkurss skolēniem ļoti patika, jo varēja uzreiz tikt pie balvas. Pēc tam 4.-6. un 7.-9. klašu grupas savā starpā spēlēja futbolu, volejbolu un tautas bumbu. 1.-3.klašu grupa piedalījās stafetēs, ko rīkoja Anita  Šūmane.  Brīvajos brīžos  no spēlēm, norisinājās dažādi konkursi: teorētiskais konkurss par volejbolu un volejbolistiem, individuālās piespēles virs galvas un klašu piespēļu konkurss uz laiku. Kopvērtējumā 4.-6.klašu grupā uzvarēja 5.klase, bet 7.-9.klašu grupā uzvarēja 9.klase.  

Noslēgumā zvaigžņu spēle volejbolā nenotika, jo tam vairs nepietika laika. Ļoti pozitīvā noskaņā pagāja šī diena. Līdz nākošajam 2017. Gadam.

Pēc pasākuma visi tika apbalvoti ar diplomiem un saldām balvām, bet uz Olimpisko komiteju aizsūtījām labāko darbu zīmēšanā  (Roberts Gūtmanis no 5.klases) un bildi ( Markuss Armands Miškevičs no 9.kl.) par šo pasākumu.

26.09.2016                                                                         Sporta skolotāja : Renāte Hmeļņicka.

 

 

Nodarbība un ekskursija ZAAO poligonā “Daibe”.

21. septembrī 1. un 3. klases skolēni apmeklēja ZAAO poligonu “Daibe”, lai veidotu izpratni par cilvēka un vides mijiedarbību, vides piesārņojumu veidiem un atkritumu šķirošanas nepieciešamību. Poligonā klases tikās ar jauku un zinošu nodarbību un ekskursijas vadātāju un bijušo Stalbes vidusskolas skolnieci Ievu Freimani. Stāstītajā un redzētajā skolēnus pārsteidza atkritumu kalnu – šūnu lielums, sašķiroto atkritumu iepakošana un ūdens attīrīšanas process. Interesanti bija uzzināt, cik ilgā laika posmā dabā sadalās mūsu izmestie atkritumi, piemēram, košļājamā gumija, ābola serde, plastmasas pudele u.c.

 

Lielākā daļa skolēnu ir zinoši dabas piesārņojuma jautājumos un aktīvi atbalsta Stalbes vidusskolas akcijas, bet  tikai maza daļa skolēnu atzīst, ka viņu vecāki mājās šķiro atkritumus otrreizējai pārstrādei. Tāpēc skolēni pēc ekskursijas izdarīja secinājumu: “Cilvēkiem ir jāmācās dzīvot tā, lai dzīvotu saskaņā ar dabu un nekaitētu ne sev, ne dabai.”

I. Lapsiņa un J. Palsa (1. un 3. kl. skolotājas) 

 

 

01.09.2016 ZIEDU SVĒTKI

Floristikas pulciņa dalībnieku un interesentu veidoto dekoru izstāde Stalbes vidusskolas apstādījumu zonā ir kļuvusi par tradīciju. Šogad bija jubilejas gads - izstāde top jau desmito reizi.

Šogad tika izstādīti desmit dažādi dekori, kas atšķīrās ar kompozīciju, krāsu un materiālu dažādību.

Katrīna Kārkliņa un Santa Solovjova kopā ar savu mammu Ilzi un Gitu izstādīja no siena un ķērpjiem veidotu kaķi . Arī tika skaisti uzspodrināta skolas kādreizēja kaķa Mura māja. Kristiāna Neimane izveidoja pat divus darbus - skaistu taureni no rudens dzīvajiem ziediem, siena skudrulāci un palīdzēja veidot ziedu paklāju. Elva Pužule un Haralds Mednis veidoja kopdarbu - stilizētas puķes no dzīviem ziediem un celtniecības putām, beigās tās nopūšot ar krasām no flakoniņa. Roberta Gūtmaņa izpildījumā tapa no siena un lina diegiem uztīta stārķu ģimene. Roberts Šūmanis kopā ar mammu Anitu veidoja vides dekoru- Zinību dienas zupa. Diāna Opincāne pa vasaras brīvdienām izpildīja mājasdarbu -uz skolas izstādi nokļuva skaists ezītis ar graudu vārpu adatām uz muguras. Tīna Zaļaiskalna, Sabīne Strazdiņa un Loreta Lapsiņa veidoja kopdarbu Hugo.  Pirmskolas komandas dekora nosaukums-Aijā ,žūžū ,lāča bērns... Grieta Grosberga un Adrija Fusa zālienā klāja ziedu un ābolu paklāju -  Gadalaiki.

Mēs visi dalībnieki sakām paldies par ziediem Stalbes vidusskolas pensionētajām skolotājām Helēnai Lūsiņai un Līgai Tiltiņai, Laimai Porietei un mūsu jauno floristu mammām par ziedu audzēšanu.

 Floristikas pulciņa vadītāja A.Fusa.

 

Sācies jaunais mācību gads Stalbes vidusskolā

1.septembrī  Stalbes vidusskolas durvis vēra 118  skolēni  un   91    pirmsskolas vecuma bērns, tai skaitā Stalbes vidusskolas struktūrvienībā  Auciemā, kur šogad darbojas 4 pirmsskolas grupas. Lielus un mazus mācīties gribētājus  gaidīja  glīti izremontētas un skaisti noformētas telpas. Kā katru gadu skolas pagalmu 1.septembrī  rotāja ne tikai skolēnu  un  floristikas  skolotājas A.Fusas, bet arī citu novada  iedzīvotāju sarūpētās ziedu kompozīcijas. Bērniem atkalredzēšanās satraukumu kliedēja un prieku vairoja jaunais skolas simbols – rudais kaķis, kura vārda došanas svinības vēl priekšā.

Jaunajā mācību gadā apņēmības pilni ir gan skolotāji, gan skolēni. Iespējas izaugsmei un vispusīgai personības attīstībai Stalbes skolā ir ļoti lielas. Iepriekšējā mācību gadā aizsākām datorikas mācīšanu no 4.klases, šogad turpināsim 4.un 5.klasē. Tā kā par jauno projektu  skolēni ir ļoti ieinteresēti, šogad datoriku kā fakultatīvu nodarbību piedāvājam arī 1.klasei. Tāpat turpināsies arī projekts “Sporto visa klase”, šogad 5 reizes nedēļā  sportot turpinās 4.klase, bet iespēja doties uz peldbaseinu būs arī   1.-3.klašu skolēniem. No daudzpusīgā interešu izglītības piedāvājuma vislielākā interese skolēniem ir par keramikas un floristikas nodarbībām, tādēļ šogad tiek palielināts šo pulciņu piedāvājums. Iespēja darboties ar mālu šogad būs arī bērnudārza vecuma bērniem. Lai veicinātu skolēnu interesi un vēlmi darboties papildus jomās, kurās labāk veicas, turpināsim veidot stendu “Labākie mācību priekšmetos”. Lai rosinātu skolēnus būt vēl aktīvākiem sportā, šogad noteiksim gada sportistus klašu grupās.  Šajā mācību gadā 5.-6.klašu skolēni piedalīsies starptautiskā projektā ar Dāniju, jau oktobra sākumā uzņemot dāņu skolēnus savā skolā un ģimenēs, bet nākamā gada maijā dodoties uz Dāniju. Blakus šīm novitātēm, protams, mācīsimies un piedalīsimies daudzās un dažādās ikdienišķākās aktivitātēs.

Lai pietiek iedvesmas un izturības visa iecerētā realizēšanai gan skolēniem, gan skolotājiem, gan viņu vecākiem un tuviniekiem, bez kuru atbalsta ikdienā neiztikt!

Direktores vietniece mācību darbā Inese Lunte