Mācību sasniegumi

Mācību sasniegumi

2018./2019. mācību gads

“Labākie mācību priekšmetos”

 2018./2019. m.g. 1. semestrī

Vizuālajā mākslā:  5.kl. A. Brauna, 6.kl. S.Solovjova, L.Laudiņa, 8.kl. R.Beļājeva, 9.kl. M.Dakša;

Mājturībā un tehnoloģijās: 6.kl. S.Solovjova, 7.kl. A.E.Petkeviča, D.Mocāns, K.Ozola, 8.kl. S.Strazdiņa, A.R.Robītis, 9.kl. K.V.Ruble, E.Dakša;

Matemātikā:  4.kl. K.Strēlnieks, 5. kl. S. M.Rainskis, 6.kl. R.Mednis, 7.kl. D.Mocāns, 8. kl. S.Strazdiņa, 9.kl. E.Dakša;

Datorikā un informātikā: 4.kl. E.Dārziņa, 5.kl. A.Brauna, 6.kl. S.Solovjova, 7.kl. D.Mocāns;

Fizikā: 8.kl. S.Strazdiņa, 9.kl. E.Dakša;

Ķīmijā: 8.kl. S.Strazdiņa, 9.kl. E.Dakša;

Sociālajās zinībās: 5.kl. A.Priedīte , 6.kl. S.Solovjova, 7. kl. D.Mocāns, 8.kl. R.Beļājeva;

Ģeogrāfijā: 7.kl. A.E.Petkeviča, 8.kl. S.Strazdiņa, 9.kl. E.Dakša;

Bioloģijā: 7.kl. D.Mocāns, 8.kl. R.Beļājeva, 9.kl. E.Dakša;

Krievu valodā: 6.kl. M.R.Tauriņš

Latviešu valodā: 5.kl. S.Egle, 7.kl. V.Ruska, 8.kl. L.Lapsiņa, 9.kl. E.Dakša;

Literatūrā: 5.kl. A.Brauna, 6.kl. L.Laudiņa, 8.kl. S.Strazdiņa, E.Pužule, 9.kl. M.Dakša, K.V.Ruble;

Angļu valodā: 4.kl. K.Strēlnieks, 5.kl. J.Antonovs, 6.kl. R.R.Krupenko, 7.kl. K.Ozola, 9.kl. E.Dakša;

Sportā: 1.kl. R.Balodis, 3.kl. K.Kārkliņa, A.Gūtmanis, E.Dārziņa,  5.kl. J.Gūtmanis , 6.kl. E.Eglītis, 8.kl. S.Strazdiņa

Vēsturē: 7.kl. D.Mocāns, 8.kl. E.Pužule, S.Strazdiņa, 9.kl. E.Dakša

 

 

Mēs lepojamies!

Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2018./2019. m.g. 1. semestrī

Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti (2.-3.klasē) vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles 4.klasē ( sudraba liecība 5.-9.klasē), vidējā atzīme vismaz 9 balles (zelta liecība 5.-9.klasē) pateicības saņēma 15 skolēni:

4. klasē: Elizabete Dārziņa, Brendons Breds Dūdens, Katrīna Kārkliņa, Kenets Strēlnieks

Sudraba liecības saņēma:

5. klasē: Amēlija Brauna

6. klasē: Līga Laudiņa, Santa Solovjova

7. klasē: Dairis Mocāns, Alise Elīna Petkeviča

8. klasē: Renāte Beļājeva, Loreta Lapsiņa, Armands Ričards Robītis, Elva Pužule, Sabīne Strazdiņa

9. klasē: Emīls Dakša

Pateicības par labām  sekmēm mācībās (visos mācību priekšmetos iegūtas vismaz 6 balles, 2.-3.klasē labi apgūti  visi mācību priekšmeti)  saņēma 31 skolēns:

2. klasē: Mārtiņš Mikasenoks

3. klasē: Sanija Maiga Pērkone, Samanta Seikstule, Ralfs Strazdiņš

4. klasē: Alise Baumane, Rebeka Ekerte, Atis Gūtmanis, Matīss Krujelis, Daniels Roberts Kūlītis, Renārs Ozoliņš, Ričards Rudaks, Mikus Tauriņš

5. klasē: Karolīna Sonora Brūdere, Samanta Egle, Liāna Podziņa, Amanda Priedīte, Sandis Miks Rainskis

6. klasē: Laila Līga Beļājeva, Emīls Dārziņš,  Sanija Ivanova, Ralfs Ričards Krupenko, Roberts Mednis,  Sintija Ošiņa, Rolands Reiziņš,  Markuss Raivo Tauriņš

7. klasē: Karlīna Gaspersone, Kristī Ozola, Veronika Ruska, Roberts Šūmanis

9. klasē: Kristīne Vallija Ruble