Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

______________________________________________

Noderīga informācija par karjeras izglītību:

www.viaa.gov.lv    www.brauktvainebraukt.lv     www.niid.lv     www.profesijupasaule.lv     www.prakse.lv     www.nva.lv     www.enudiena.lv

 "Karjeras dienas 2018" 

 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros:

2018.gada 3.decembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 8.-9.klases skolēniem “Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?” Nodarbība balstīta uz angļu pozitīvās domāšanas speciālista Brajena Meina metodi „Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?”, kurš izskaidro, kā darbojas cilvēka prāts un palīdz izprast savu patieso aicinājumu. Nodarbības laikā skolēni noskaidroja sevis izzināšanas procesa nozīmīgumu, veica savu pašnovērtējumu. Karjeras lēmuma noteikšanas procesā skolēni uzzināja, par to, kā virzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos: Kā mācības skolā saistīt ar karjeru nākotnē. Nodarbības beigās skolēni zīmēja savu nākotnes plānu mērķu karti.  Nodarbību vadīja biedrības “Jauniešu akadēmija “Pacelt Pasauli” lektore Dace Briede - Zālīte.     

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Dzene

 

2018. gada 23.maijā notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma nodarbība  “Ceļā uz savu nākotnes profesiju” Stalbes vidusskolas sākumskolas 1.-4.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Beverīnas koka skulptūru parku. Bērniem bija iespēja noklausīties īpašnieka J. Jākabsona stāstījumu par skulptūru parka tapšanu, skulptūru gatavošanas procesu un nepieciešamajām prasmēm skulptūru izveidē. Skolēni izstaigāja  labirintu un iepazinās ar J. Poruka dzejoli “Tracis”, apmeklēja “Dižputna ligzdu”, izstaigāja un iepazina “Putnu ielu”, izložņāja 15 m garo ozolkoka dižslieku, izspēlēja 60 liela izmēra brīvdabas spēles un paviesojās “Šausmu labirintā”, kurā ikviens varēja piemērīt drēbes no raganas skapja un vienkārši laiski šūpoties šūpuļtīklā.

 

2018.gada 23.maijā notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma nodarbība  Uzņēmējdarbība Vidzemes novadā “Ražots Latvijā”. Stalbes vidusskolas 9.klases skolēni devās uz Inčukalna novada Inčukalna pagasta “Vītiņkalniem”, lai iepazītos SIA “Rāmkalni serviss” uzņēmējdarbību, lai saņemtu  profesionālus padomus, kas nepieciešams, lai veidotu šādu biznesu un kā piesaistīt klientus. Izzināja SIA “Rāmkalni serviss” piedāvājumu no ražotnes līdz aktīvās atpūtas iespējām. Skolēniem, praktiski  darbojoties konditora lomā bija iespēja iepazīt ražotnes darba apstākļus, noskaidrot darba specifiku un pārliecināties par savām interesēm un spējām. 

 

2018.gada 10.maijā notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma nodarbība  Uzņēmējdarbība Vidzemes novadā “Ražots Latvijā”. Stalbes vidusskolas un Straupes pamatskolas 8.klases skolēni devās uz Beverīnas novada Kauguru pagasta “Vīnkalniem”, lai iepazītos ar  lauku tūrisma uzņēmējdarbību, lai saņemtu  profesionālus padomus, kas nepieciešams, lai veidotu šādu biznesu. Skolēni, praktiski  darbojoties iepazina darba apstākļus, noskaidroja darba specifiku un pārliecinājās par savām interesēm un spējām. Skolēniem veidojās izpratne par “Vīnkalniešu” darbību:Saliedēts kolektīvs, labs komandas darbs, kas rada pozitīvu rezultātu. Saimnieki radījuši māksliniecisku, patīkamu vidi, kurā patīkami atpūsties. Pozitīva attieksme pret apmeklētājiem, radoša darbība klientu piesaistei. Atpūtniekiem piedāvājumā stāsti par Itāliju, itāļu picām, picu cepšana. Seno darbarīku apskate. Piedāvā aktīvo atpūtu volejbola laukumā. Skolēni izteica domu, ka nākošajā mācību gadā kāds varētu saimniekus “ēnot”, lai precīzāk izprastu mazā tūrisma biznesu. Saimnieki paskaidroja, ka tas nav iespējams, jo uzņēmums darbu sāk aprīlī, bet slēdz oktobrī. Ziemā saimnieki uzkrāj spēkus nākošajai aktīvajai darba sezonai.

 Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Dzene

 

2018.gada 9.aprīlī, Stalbes vidusskolā notika Uzņēmējdarbība Vidzemes novadā "Ražots Latvijā"  nodarbības.  

4.- 7.klašu skolēni tika iepazīstināti ar saldumu ražotāja profesiju – no idejas līdz ražotnei. Nodarbības vadīja veselīga dzīvesveida piekritēja, SIA “Sēklu muss” veselīgo našķu idejas autore un uzņēmuma vadītāja Agnese Nazareca. Uzņēmuma vadītāja dalījās pieredzē savas karjeras ceļa izvēlē. Skolēni tika iepazīstināti ar profesijas darba vidi, darba instrumentiem, darba specifiku veselīgu saldumu ražošanā. Meistarklase deva iespēju skolēniem pašiem aktīvi darboties radot savus veselīgos našķus un apjaust vai saldumu ražošana varētu būt viņu nākotnes karjeras iespēja.

Karjeras atbalsta pasākums notika Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Dzene

 

Tehniskās jaunrades diena “Mana nākotne”

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 2018.gada 19.martā, Stalbes vidusskolā notika tehniskās jaunrades diena “Mana nakotne” karjeras plānošanas, darba pasaules un profesiju iepazīšanas. Aktivitātē piedalījās Stalbes vidusskolas, Straupes pamatskolas, Raiskuma internātpamatskolas – rehabilitācijas centra 4.-9.klašu skolēni. Nodarbības vadīja Zinātkāres centra “ZINOO” komanda sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.  

Skolēni iepazinās ar četru inženierzinātņu jomu profesijām deviņās inženierzinātņu stacijās. Izglītojošo nodarbību laikā skolēni tika ieinteresēti un iepazīstināti ar būvniecības un arhitektūras, datorzinātnes, elektronikas, enerģētikas, materiālzinātnes un ķīmijas, mehānikas un aeronautikas specialitātēm. Skolēni uzzināja, kādas ir inženierzinātņu profesiju apguves un karjeras attīstības iespējas.

Praktiskajā nodarbībā “Spageti torņi” izglītojamie tika iepazīstināti ar arhitektu un būvniecības specialitāšu specifiku, par būvniecības tradīcijām un būvniecības  procesu. Izglītojamie uzbūvēja augstāko, izturīgāko un resursu patēriņā efektīvāko torni. Apguva torņa konstrukcijas pamatprincipus. Nodarbībā “Morzas kods” izglītojamie guva priekšstatu par komunikāciju tehnoloģijām, izveidoja dažādas sakaru ierīces. Praktiski pārbaudīja izgatavoto ierīču saziņas funkciju, nododot informāciju izmantojot Morzas kodu. Mehānikas un aeronautikas jomu iepazina nodarbībā “Fidžetspineris”, apgūstot teorētiskas zināšanas par mehānismiem, to darbības principiem, pagatavoja ierīci un pārbaudīja fizikas likumus (inerci, berzi, centrbēdzi, spēku u.c.) darbībā. Nodarbība “Aizraujošā ķīmija” deva iespēju iepazīt materiālzinātnes un ķīmijas specialitātes, izzināt un pārbaudīt ķīmisko vielu reakcijas un agregātstāvokļu maiņu.

Inženieru stacijās izglītojamie iepazina Rīgas Tehniskās universitātes piedāvātās profesijas un risināja aizraujošus erudīcijas uzdevumus. Praktiskās nodarbības veicināja plašāku izpratni par inženierzinātņu profesijām, pilnveidoja sadarbības un komunikācijas prasmes, kā arī radošumu. Izglītojamiem bija iespēja apzināties un pilnveidot savu kompetenci, apjaust vai inženierzinātņu joma varētu būt viņu nākotnes karjeras iespēja.

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Dzene

 

 

23.02.2018. 8.- 9.klašu skolēni apmeklēja izglītības iespēju izstādi "Skola 2018". Iepazinās ar izglītības iespējām Latvijā, pasaulē. 

 

14.02.2018. Ēnu diena. 9.klases skolēni devās pie izvēlētā Ēnu devēja, lai iepazītos ar darba vidi, darba pienākumiem un izaicinājumiem. Skolēnus interesēja datorsistēmas un datortīkla administratora (2), sociālā dienesta darbinieka (1), automehāniķa - autoatslēdznieka, autoservisa vadītāja (3), kultūras pasākumu organizatora (1), sabiedrisko attiecību speciālista (1), veterinārārsta (1), skatuves un ekrānu montiera (1), pirmsskolas pedagoga (1) dienas gaita.  Ēnu dienas ieguvumi tika prezentēti  pieredzes stāstos. 

 

  "Karjeras dienas 2017"  

 

Karjeras dienas Stalbes vidusskolā

„Karjeras dienas” Stalbes vidusskolā- notikums, kura mērķis - skolēniem tikties aci pret aci ar mūsu bijušajiem absolventiem un ēnot kādas profesijas pārstāvi. Tā bija iespēja uzzināt vairāk par attiecīgo nozari, par darba iespējām un studiju specifiku.

Gatavošanās sākās jau janvārī, kad direktores J. Dzenes vadībā 9.klases skolēni veica dažādus pašizpētes testus, lai noskaidrotu savas spējas, izkristalizētu intereses, zīmētu darbavietas vīziju, nonākot līdz konkrētām profesijām. Pēc tam sekoja gatavošanās Ēnu dienai-motivācijas vēstuļu sūtīšana ēnojamajiem un apstiprinājumu gaidīšana.

15. februārī  9.klases audzēkņi devās dažādos virzienos, lai ēnotu izvēlētās profesijas pārstāvi. Jāpiebilst gan, ka Kristers jau janvārī bija paspējis ēnot Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas klavieru skolotāju Ilzi Mazkalni. Kristers secināja, ka ar šo profesiju vēlas saistīt dzīvi un ir nolēmis  mācīties mūzikas teorijas pamatus, un stāties mūzikas vidusskolā.

Īstajā Ēnu dienā Līga, Keita un Toms Kristiāns  devās uz Valsts Policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkni, lai iepazītos ar policista darba specifiku. Šie skolēni guvapriekšstatu par policistu darba ikdienu, kura ir ļoti spraiga, aktīva, taču profesijai ir arī ēnas puses-darbs svētku dienās, zems atalgojums.

Cēsīs savu ēnojamo atrada arī Juta. Viņa vēroja Veselības, rehabilitācijas un sporta centra “Aura” fizioterapeites Baibas Rajeckas darbu. Pēc tam meitene atzina: “Mani patiešām ieinteresēja šī profesija, zinu, ka lielāka uzmanība jāpievērš bioloģijai, konkrēti anatomijai. Ja ir jāizvēlas, es izvēlētos sporta novirzienu. Tas ir gan emocionāli vieglāk, gan fiziski vieglāk nekā būt par fizioterapeitu slimnīcā.”

Anetes ceļš veda uz Valmieru ēnot Vidzemes augstskolas pasākumu organizatori Elīnu Sokolovu-Lucu. Tā kā Anetei pasākumu organizēšana ir sirdslieta, tad šī ēnotājas pieredze bija kā apstiprinājums tam, ka ir  izvēlēta īstā profesija.

Gabriela ēnoja Pārgaujas novada juristi Ilonu Rozenštoku un saprata, ka profesija ir interesanta, bet nebūs tā, kuru meitene vēlētos apgūt, jo ikdienā jāveic pārāk daudz darba ar dokumentu sastādīšanu un darbadiena norit birojā.

Matīss par Ēnu dienu saka tā: “ Sapnis ir kļūt par pavāru, tāpēc arī ēnojamais bija Jānis Siliņš, Dikļu pils restorāna šefpavārs. Pēc virtuvē pavadītās dienas sapratu, ka šis darbs tiešām man ir piemērots.”

Trīs puiši, Roberts, Gustavs un Markuss, brauca uz Rīgu. Roberts, noskaidrojis, ka viņa darbības jomas varētu būt ar zinātnisku noslieci, ēnoja pētnieci Janu Vecstaudžu Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu un attīstības centrā, Vispārīgajā ķīmijas tehnoloģijas institūtā. Interesantākais esot bijis laboratorijas darbs “Amorfa kalcija fosfāta sintēze un granulu izgatavošana.” Jaunietis ar gandarījumu rezumē savu ieguvumu: “Ķīmijas inženieris ir profesija, kurā sevi varu redzēt strādājam nākotnē, jo daudz jādarbojas laboratorijā un jāanalizē iegūtā viela.”

Ēnojot Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Komerczinību nodaļas vadītāju Andu Rezgali, Gustavs guva informāciju un iedrošinājumu dzīvi saistīt ar šo jomu.

Martā 9.klases skolēni tikās ar absolventiem Lauru Ezeru, Jāni Freibergu un Edgaru Fusu, kuri pastāstīja par savu karjeras ceļu, studijām un darba iespējām, atalgojumu un vietu darba tirgū.

Jānis Freibergs dalījās pieredzē par studiju laika izaicinājumiem Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātē.  Pastāstīja par būvniecības darba specifiku un daudzveidību. Aicināja skolēnus nebaidīties no grūtībām, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

Laura Ezera arī ir beigusi studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē un ieguvusi mērnieka profesiju. Galvenā atziņa, ka ir regulāri jāmācās, jāprot pēc vidusskolas piemēroties augstskolas mācību specifikai, tad viss izdosies. Jāpiebilst, ka Laura guva ierosmi izvēlēties šo profesiju tieši pēc tam, kad, mācoties vidusskolā, ēnoja mērnieku.

Edgars Fusa pašlaik vēl studē Latvijas Jūras akadēmijā, kur apgūst kuģu vadīšanu. Skolēni ieguva informāciju, ka darbs ir interesants, saistīts ar ceļošanu, bet ir jābūt labām valodu, fizikas un matemātikas zināšanā, kā arī teicamai veselībai, lai, kā ir teicis K. Valdemārs, “brauktu jūriņā un krātu naudu pūriņā”.

Dažu skolēnu atziņas pēc karjeras dienām.

Juta: ”Tā bija sevis izpētīšana, izpratne par darbu, profesiju pārstāvju stāsti.”

Toms: ”Cītīgi jāmācās, lai sasniegtu savus mērķus.”

Mārtiņš: “Klausoties profesiju pārstāvjus, sapratu, cik nozīmīga ir laika plānošana.”

Markuss: “Šīs dienas bija kā brīvdienas, neparastas brīvdienas.”

Gustavs: “No kaut kā ir arī jāatsakās, lai sasniegtu mērķus.”

Cilvēki līdz izvēlei par labu vienai vai otrai profesijai mēdz nonākt visdažādākajā veidā. Reizēm tas ir agrā bērnībā radies sapnis par savu nākotnes profesiju, daļai profesijas izvēle ir bijusi tīra nejaušība, bet vēl kādam citam tas ir pārdomāts un rūpīgi izsvērts lēmums. Novēlu būt atbildīgiem par savu nākotni un izdarīt pareizo izvēli!

Stalbes vidusskolas 9.klases audzinātāja I. Kozlovska

______________________________________________________________ 

21. martā 8. un 9. klašu skolēni tikās ar skolas absolventu Kasparu Bušu. Viņš dalījās pieredzē par savu izglītības un darba pieredzi. Savas darba gaitas pēc Cēsu arodskolas beigšanas sāka kā mēbeļu galdnieks, tad izglītību turpināja Rīgas Celtniecības koledžā restaurācijas nodaļā. Pašlaik ir akciju sabiedrības līdzīpašnieks Norvēģijā. Viņš aicināja skolēniem izvirzīt sev mērķi, ko vēlas sasniegt un tiekties to sasniegt. Otra atziņa ko dzīvē ir ieguvis, ka jāmāk komunicēt ar cilvēkiem, jo tad "durvis uz sekmīgu uzņēmējdarbību ir diezgan plati atvērtas", jāmāk tikai pa tām ieiet.

01.03.2017. Stalbes vidusskolas absolvents Jānis Freibergs tikās ar 9.klases skolēniem, dalījās pieredzē par studiju laika izaicinājumiem Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātē.  Pastāstīja par būvniecības darba specifiku un daudzveidību. Aicināja skolēnus nebaidīties no grūtībām, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

14.02.2017. Karjeras diena - saruna ar skolas absolventi Lauru Ezeru un Edgaru Fusa. Tikšanās ar 7. - 9. klases audzēkņiem, lai pastāstītu par savu izglītības ceļu, informēja par mācībām Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā un Latvijas Jūras akadēmijā. Laura iepazīstināja ar mērnieka, bet Edgars ar jūrnieka profesijas apguves iespējām, vietu darba tirgū, svarīgākajiem mācību priekšmetiem, kuri nepieciešami, lai sekmīgi īstenotu studijas.

15.02.2017. Ēnu diena. 9.klases skolēni dodas pie izvēlētā Ēnu devēja, lai iepazītos ar darba vidi un pienākumiem.