Notikumu hronika 2013./2014.

No 22.jūnija līdz 28.jūnijam Comeniuss projekta vizīte Vācijā (Kirchheim unter Teck) Piedalās skolotājas J.Dzene, M.Buša, I.Paegle un skolēni K.Jānelsiņa un I.Bruņinieks.

20.jūnijā pulksten 18.00 Stalbes tautas namā  notika Stalbes vidusskolas 12. klases izlaidums.

13.jūnijā pulksten 17.00 Stalbes tautas namā  notika Stalbes vidusskolas 9. klašu izlaidums.

2.jūnijs. Lai labāk sagatavotos nākamā mācību gada literatūras apguvei 10.-12.klasē, ieteicams izlasīt literatūras sarakstā minētos darbus. Saite uz literatūras sarakstu.

29. maijā vidusskolēnu komanda ar skolotājiem Guntaru Norbutu un Antru Priedīti piedalījās Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga pasākumā Alūksnē. Ernsta Glika Alūksnes ģimnāzija nodeva karogu glabāšanā Valkas ģimnāzijai. Skolēni piedalījās Brīvības cīņu vēstures konkursā, kurā pie viena iepazina Alūksni. Skolotāji apmeklēja Jauno pili un E. Glika Bībeles muzeju. (Foto)

24. maijā 3. un 5. klases skolēni Jura Leimaņa aicināti piedalījās velobraucienā apkārt Raiskuma un Auciema ezeriem.

12. maijā  "Eiropas ekonomikas dienā" skolā viesosies žurnālists un ES eksperts Ansis Bogustovs .

Aicinājums skolēniem piedalīties apmaiņas programmā.  Apmaiņas programmā piedalās skolēni no dažādām pasaules valstīm - Austrālijas, Beļģijas, Itālijas, Taizemes, Vācijas un Ungārijas, vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Apmaiņas gada laikā šie skolēni mācās attiecīgā reģiona skolā, dzīvo viesģimenē, apgūst  valodu, kultūru un piedalās sabiedriskajās aktivitātēs. Tas ir interesants gads gan viesģimenei, gan skolai, gan viesskolēnam. (informācija).

7.maijā 3.klasē notika ZINOO paraugnodarbība. Skolēnus iepazīstināja ar LEGO komplektu "Vienkāršu un mehānisku mašīnu iepazīšana", kas ļauj bērniem darboties kā jaunajiem zinātniekiem, inženieriem un projektētājiem. Pirmajā reizē skolēni uzbūvēja ierīci svara noteikšanai, veica prognozes un mērījumus. Praktiskā un pētnieciskā darbošanās skolēnos izraisīja lielu interesi un prieku par paveikto.

25.aprīlī Stalbes vidusskolas 6.klases skolnieces Santa Jogita Emse un Anete Dzene piedalījās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konferencē "Pozitīva komunikācija skolā un internetā". 

10.aprīlī Stalbes vidusskolas tautisko deju kolektīvi vadītājas Inetas Indriksones vadībā piedalījās tautisko deju skatē Priekuļos. Visas grupas konkursā ieguva 2.pakāpi.

no 30.marta līdz 5.aprīlim Comeniuss projekta vizīte Spānijā (Seviļa). Piedalās sk.M.Buša, sk. I.Kozlovska, sk. I.Rēķe, D.Dupuša - Mežgaile (8.kl.), K.Gaspersons (8.kl.), S.Zariņa (9.kl.).

27.martā Stalbes vidusskolas 1.-4.klašu koris skolotājas Andas Tomsones vadībā piedalījās vispārizglītojošo skolu koru konkursā un ieguva 2.pakāpi.

7.martā Stalbes vidusskolas mūsdienu  1.-4.klašu deju grupa Cēsu vēsturiskā rajona Mūsdienu deju kolektīvu radošajā konkursā saņem 3.pakāpes diplomu. 5.-7.klašu deju grupa saņem 2.pakāpes diplomu. Skolotāja Ginta Berķe.

no 5.-12. martam Cēsu izstāžu namā var apskatīt Cēsu vēsturiskā rajona skolu vizuālās un lietišķās mākslas pulciņu bērnu darbu izstādi " Trejdeviņas saules lec." Izstādē piedalās arī mūsu skolas skolēni ar saviem darbiem. Par savu mīļāko darbu var nobalsot no 5.-25. martam Cēsu izstāžu namā. Atbalstīsim savējos! Interešu izglītības pulciņa skolotājas  Aija Atvare un Adrija Fusa.

Projektu dienas Stalbes vidusskolā

Skolas tēma"Es savam pagastam, novadam, valstij".

Tēmas
5.klase- Brīvības cīņas, Ungura aizsardzības līnija (sk.A.Priedīte)
6.klase-Ojāram Vācietim-150 (sk.I.Kozlovska)
7.klase- Ievērojamākās vietas Pārgaujas novadā (sk.A.Tomsone)
8.klase-Paulam Valdenam-150 (sk.M.Buša)
9.klase- Baltijas ceļš (sk.I.Paegle)
10.-11.klašu skolēniem Zinātniski pētnieciskie darbi
(konsultē skolātājas M.Buša, I.Rēķe, H.Lūsiņa)

14.03.2014  projektu darbu un zinātnisko darbu prezentācijas

20. februārī Stalbes vidusskolas 1.-4.klašu skolēni piedalījās Cēsu  Bērnu un jauniešu centra rīkotajā vokālās mūzikas konkursā BALSIS -2014. konkursā komanda ieguva otro pakāpi.

14.februārī skolā tika svinēta svētā Valentīna diena. Pirmsskolas un sākumskolas Valentīna dienas radošie darbi ir apskatāmi skolas foajē,pie aktu zāles, visu februāra mēnesi.

11.februārī plkst.17.00 Stalbes vidusskolas vecāku sanāksme - lekcija

„VECĀKI. BĒRNS. ATBILDĪBA.” (skolas aktu zālē). Lektore - Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Prevencijas grupas vecākā inspektore Dace Jukāma.

29.janvārī Stalbes vidusskolas vokālais ansamblis, skolotājas A.Tomsones vadībā, piedalījās konkursā "Lakstīgala."  Abas komandas (1.-4. kl. un 5.-9. kl) ieguva pirmo pakāpi.

no 19.-14.janvārim  skolotājas M.Buša , A.Šūmane un skolēni Markus Mežvietis, Estere Stupaka, Matīss Jansons, Danute Bērziņa piedalijās Comenius vizītē Portugālē.

23.janvārī Barikāžu atceres pasākums. Tikšanās ar barikāžu dalībnieku  Pārgaujas novada domes priekšsēdētāja vietnieku Imantu Kalniņu.

30.decembrī Stalbes vidusskolas 1991.gada  (12.klases) absolventu klases vakars. Atkalsatikšanās vakaru ar klases biedriem un klases audzinātāju Daigu Skujiņu (Leitāni) organizē skolas direktore Jolanta Dzene, skolotāja Ieva Razgačeva un Lana Aduka (Brence).  

20.decembrī Ziemassvētku koncerts Stalbes vidusskolas pirmsskolā.

19.decembrī Ziemassvētku koncerts (plkst.10.00 Stalbes vidusskolas struktūrvienībā (pirmsskola, 1.-9.kl.), plkst.14.00 (5 - 6 gad.b.gr.) un plkst.17.00 Stalbes vidusskolā (1.-12.kl.)).

4.decembrī Drošības diena skolā - lekcija 4.-6.kl., 7.-8.kl., 9.-12.klašu skolēniem. Lektore - Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Prevencijas grupas vecākā inspektore Dace Jukāma.

3.decembris Vecāku sanāksme Stalbes vidusskolas struktūrvienībā. Lekcija skolotājiem un vecākiem "Pieaugušo loma un vieta bērna dzīvē", lektore Dzintra Kozaka.

3.decembrī svecītes iedegšana Adventes vainagā.

2.decembrī Stalbes pagasta eglītes iedegšanas svētki.

27.novembrī vēstures konkurss 9.klašu skolēniem "Mana Latvija" (Stalbes vidusskolas 9.klases skolēni viesojas Vecpiebalgas vidusskolā).

26.novembrī Pārgaujas skolu daiļrunas konkurss veltīts valsts svētkiem "Bērnības pasaule, tu esi košs ielāps dzīves audumā..." (V.Brutāne).

19. novembris.   Latvijas valsts 95. gadadienas jubilejas pasākums.

15. novembrī skolā notika dzejnieka O. Vācieša piemiņas pasākums. 

11. novembrī skolas skolēni piedalījās Lāčplēša dienas skrējienā "Apkārt Rozulai", pēcpusdienā devāmies Lāpu gājienā pie piemiņas akmeņa.

8. novembrī Mārtiņdiena sākumskolā " Mēs atvērām nama durvis Mārtiņbērnus gaidīdami...", skolēnu dome organizēja masku konkursu "Budēļi nāk!"

7. novembrī  Ekoskolas starptautiskā rīcības diena. Skolā viesojās SIA ''Dabas spēks" īpašniece Inese Mangule

No 3.-9. novembrim sk. J. Dzene, S. Auziņa, M. Buša un skolēni E. Dzalbs. M. Muižnieks,E.E. Stupaka un K. Jānelsiņa piedalījās Comenius sadarbības projekta "„Through Small Steps to Giant Leaps- my contribution to United Europe” vizītē K. Skargi licejā Grojecā, Polijā 

22. oktobrī 7. un 8. klases skolēni piedalījās Ungurmuižas parka sakopšanas talkā.

4. oktobrī notika skolas 25 gadu jubilejas pasākums.

26. septembrī skolā notika Paula Valdena 150.gadadienas jubilejas pasākums.