e-avīze 2018./2019.

e-avīze 2018./2019.

  

„Lakstīgala 2019”

25.janvārī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notika Vidzemes novada Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensība skolu jaunatnei „Lakstīgala 2019” otrā kārta, kurā piedalījās zinošākās un erudītākās komandas no septiņiem Vidzemes novadiem - Apes, Alūksnes, Pārgaujas, Ķeguma, Lielvārdes, Jaunpiebalgas un Ogres.

Ik gadu, jau kopš 2003.gada, pasākums notiek ar atlasi - vispirms skolās, novados un pilsētās, tad reģionos. Tiek noteiktas labākās un veiksmīgākās komandas, muzikālākais, atraktīvākais un radošākais latviešu tautasdziesmu izpildījums. Pasākuma mērķis - sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.

Sacensība bija spraiga - komandas parādīja labāko sniegumu, kuru bija rūpīgi gatavojušas visu gadu. Lai pārliecinātu žūriju par savām zināšanām, nācās koncentrēties, domāt radoši un rast pareizās atbildes uz jautājumiem par latviešu tautas gadskārtu svētkiem un godiem, senajiem mūzikas instrumentiem, tautastērpiem, latvju rakstiem, ornamentiem un pats galvenais - latviešu tautasdziesmu.

Pārgaujas novada Stalbes vidusskolas komandu sacensībās ieguva 1. pakāpi. Komandu pārstāvēja K. Strēlnieks, R. Ekerte, A. Gūtmanis, E. Dārziņa, K. Kārkliņa ,(skolotāja Anda Tomsone).

 

 ___________________________________________________________________________

 

 

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Sava dzīves aicinājuma atrašana un izvēles skolēniem var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju pašiem padarboties un izprast, kādēļ nākotne pieprasa speciālistus, kam gan prasmīgas rokas, gan attapīgs prāts. Tādēļ ciemos aicinājām Mazās Brīnumzemes izglītības un tehnoloģiju centra meistarus, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus.

Tieši tādēļ 15. janvāris Stalbes vidusskolas skolēniem atšķīrās no ierastā ritma. Viņi darbojās Mazās Brīnumzemes centra tehniskajā laboratorijā - pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 3D maketu būves darbnīcā.

Skolēni tika iepazīstināti ar prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē, uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja kādas īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.

Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties Mazās Brīnumzemes meistaru ikdienā - darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves iemaņas un izveidoja paši savu 3D pasaules maketu. Jauniešiem tika dots uzdevums - atainot vietu, kura viņus iedvesmo. Vienam tā ir Stalbe, citam jūras krasts vai Parīze, vēl kādam skeitparks. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.

Svetlana Zaļaiskalna, sākumskolas skolotāja

___________________________________________________________________________

 

 

Vizīte Vācijā

Neilgi pirms Ziemassvētkiem 14.-17. decembrī divas 8. klases skolnieces Loreta Lapsiņa un Sabīne Strazdiņa viesojās Vācijā. Apmaiņas programmas ietvaros tikās jaunieši no Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Slovākijas, Polijas un Ziemeļīrijas, lai kopīgi piedalītos jauniešu festivāla Youthrope 2019 programmas izstrādē, piedāvājot savas idejas un vīziju par pasākuma norisi.

Sākumā pasākuma organizētāji – Stahnsdorfas jauniešu centrs ClaB iepazīstināja jauniešus ar informāciju par pagājušo Youthrope festivālu, kurā piedalījās arī skolēni no Stalbes vidusskolas, kā arī izrādīja plānoto festivāla norises vietu. Pēc tam divas dienas jaunieši intensīvi strādāja pie festivāla vīzijas izstrādes un plānošanas.

Pēc labi padarīta darba nekādi neiztikt bez izklaidēm. Šoreiz jaunieši kopā ar skolotājiem bija iespēja iepazīt Ziemassvētku tirdziņus Potsdamā un Berlīnē, kā arī apmeklēt Berlin Dungeon šausmu māju.

Nākamreiz uz Vāciju Stalbes vidusskolas jaunieši dosies 2019. gada vasarā, lai piedalītos Youthrope festivālā.

Nora Ķibilda-Kinna, interešu izglītības skolotāja

 ___________________________________________________________________________

 

 

Jaunas zināšanas un nākotnes iespējas

18. decembrī 8. klase devās mācību ekskursijā uz Latvijas Bankas Naudas pasauli. Skolēniem bija iespēja interaktīvā veidā izzināt  naudas vēsturi,  banku darbību.  Pēc iepazīšanās ar ekspozīciju  sekoja patstāvīgs darbs, kur ekspozīcijā bija jāmeklē atbildes uz dažādiem ar finansēm saistītiem jautājumiem.  Tālāk ceļš veda uz Biznesa augstskolu „Turība”, kur skolēnus sagaidīja Komunikāciju fakultātes komunikāciju zinātņu katedras vadītāja Agrita Lujāne un starptautisko komunikāciju specialitātes stundents Evijs. Pasniedzēja pastāstīja, ko nozīmē „komunikācijas specialitāte”, kādas iespējas ir darba tirgū, kādi  mācību priekšmeti jāapgūst.   Evijs pastātīja, kā viņš nonācis līdz savas profesijas izvēlei, ko apgūst, kādas ir darba iespējas. Pēc sarunas notika ekskursija pa augstskolu. Uzzinājām, ka bibliotēka strādā 24 stundas diennaktī, ka studenti, rakstot savus darbus, pavada tur ilgas stundas. Uzzinājām, ka augstskolā populārs ir basketbols un, ja tiek komandas pamatsastāvā, ir atlaides studiju maksai.  Tāpat atlaides studiju maksai ir tad, ja esi aktīvs, piedalies studentu pašpārvaldē.

Ekskursijas noslēgumā skolēni izteica vēlmi apmeklēt citas mācību iestādes, jo tā vislabāk var uzzināt par savu nākotnes profesiju.

 Māra Buša, matemātikas skolotāja

 

___________________________________________________________________________

 

 

 Cēsu muzeja apmeklējums

28. un 29.novembrī sākumskolas skolēni projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Cēsu muzeju un pedagoģiskajā nodarbībā iepazina  “Seno skolu”. Skolēniem bija iespēja iejusties senās skolas atmosfērā, uzzināt, kādi bija 19.gs. bērni un viņu ceļš uz skolu, kāda bija skolas kārtība un tajā lietotie priekšmeti. Bērniem bija iespēja rakstīt gan uz skolēna tāfelītes, gan izveidot savu skolas burtnīcu un pavingrināties rakstīt ar spalvu un tušu. Šī, ne tik vieglā nodarbe, prasīja ne mazums pacietības un akurātuma. Skolēni neiztika arī bez starpgadījumiem, bet līdz galvasgabalu apgūšanai, slotas turēšanai klases priekšā un tupēšanai uz zirņiem neviens nenonāca.

Pēc nodarbības skolēni secināja, ka mācīties skolā 19 gs,  bija ļoti grūti, jo “grāmatu grāmata”  bija tik bieza, burti tik mazi un nesalasāmi, kā arī tajā nebija neviena attēla. Rakstot ar spalvaskātu, nebija  iespējams izvairīties no klekšiem burtnīcā un, ja tādi gadījās,  darbs bija jāpārdara. Tāpat par nepaklausību skolēns varēja saņemt sodu. Ne velti tautasdziesmas stāsta:

Gauži raud skolas bērni,
Grāmatiņu lasīdami;
Kā tie gauži neraudāja,
Smalki raksti grāmatā.

Tomēr pabūt vienu dienu senajā skolā skolēniem bija ļoti interesanti. Patika pasēdēt melnajos, senajos solos, vērot skolmeistari, risināt matemātikas uzdevumus un rakstīt skaistos burtus paša izveidotajā burtnīcā.

Gatavojoties nodarbībai muzejā, skolēni mācību nodarbībās iepazinās ar Anneles un Pastariņa skolas gaitām, lasot un klausoties fragmentus no Annas Brigaderes un Ernesta Birznieka - Upīša darbiem. Katrā klasē tika pārrunāts no vecākiem un vecvecākiem uzzinātais par viņu skolas gaitām.

23. novembrī skolas bibliotēkā bija apskatāma skolēnu, viņu vecāku un skolotāju veidota izstāde “Skola caur laikiem”.

Inta Lapsiņa, sākumskolas skolotāja

 ___________________________________________________________________________

 

 

Kāpēc lētas drēbes patiesībā maksā dārgi?

Stalbes vidusskolā, 28. novembrī, plkst.12.45 tiks demonstrēta dokumentālā filma “Patiesā cena” (The True Cost) – tā stāsta par “ātrās modes” industrijas aizkulisēm un ēnas pusēm. Pēc filmas noskatīšanās notiks diskusija un radošā darbnīca “T-krekla stāsts”. Šādi pasākumi no 20. līdz 28. novembrim notiek visā Latvijā, tos organizē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) kopā ar sadarbības partneriem Globālās izglītības nedēļas ietvaros. Ieeja pasākumos ir bez maksas.

Apģērbu industrija šobrīd ir otrs lielākais piesārņotājs pasaulē, pirmo vietu atstājot naftas industrijai. Apģērbs, kuru iegādājamies mums tik zināmajos “ātrās modes” zīmolu veikalos, lielākoties tiek ražots Bangladešā, Ķīnā un Indijā lētā darba spēka un nesakārtotās vides politikas dēļ. Šajā industrijā tiek nodarbināti arī nepilngadīgi bērni, kuri spiesti strādāt necilvēcīgos apstākļos, bez piekļuves tīram ūdenim, bez izglītības un veselības aprūpes. Ļoti bieži rūpnīcas, kas iesaistītas “ātrās modes” audumu izgatavošanā un šūšanā, nav aprīkotas ar ūdens attīrīšanas iekārtām, tāpēc to notekūdeņi saindē vietējās upes, kuras bieži vien ir vienīgais dzeramā ūdens avots konkrētajā reģionā.

“Arvien vairāk nu jau arī Latvijā runā par atbildīgu apģērbu iegādi un valkāšanu – piemēram, par “kapsulas garderobes” veidošanu, kurā ir kombinējams nepieciešamākais, par apģērbu maiņas akcijām - Brīvbodēm, notiek darbnīcas vecu lietu pārvēršanai jaunās,” stāsta LAPAS direktore Inese Vaivare, “Arī mēs gribam sniegt savu ieguldījumu šajā kustībā. Bet it īpaši mēs gribam uzsvērt, ka būt pieticīgam mūsdienās nozīmē būt atbildīgam. Savukārt būt atbildīgam nozīmē nenozagt sapņus kādam citam cilvēkam, piepildot savējos.”

Filma “Patiesā cena” (The True Cost) parāda modes industrijas ēnas pusi, tā uzdod ļoti nepatīkamu un sāpīgu jautājumu: “Kāpēc apģērba cena laika gaitā ir samazinājusies, bet apģērba ražošanas ietekme uz vidi un cilvēku veselību ir pieaugusi?” Filma stāsta par to, kas patiesībā maksā par mūsu apģērbu, lai mēs to varētu iegādāties tik lēti. Filmas ilgums ir 1 stunda un 32 minūtes, tā tiks demonstrēta angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Filmas treileris: https://www.youtube.com/watch?v=OaGp5_Sfbss

Vairāk par filmu: https://truecostmovie.com

Pēc filmas noskatīšanās notiks radošā darbnīca “T-krekla stāsts”, tās laikā dalībniekiem būs iespēja pārveidot kādu no saviem vai organizatoru piedāvātajiem T-krekliem par jaunu, noderīgu lietu. Paralēli gluži praktiskam darbam notiks arī diskusija par to, kā ikviens no mums var iesaistīties labākas pasaules veidošanā – ļoti bieži tās ir pavisam praktiskas un vienkāršas ikdienas darbības.

Pasākumu dalībnieki saņems arī īpašu šai Globālās izglītības nedēļai izveidotu izdevumu “Pasaules labākās ziņas”. Tajā būs iespēja iegūt gluži praktiskus padomus, ko tieši katrs no mums var darīt, lai samazinātu ‘’ātrās modes” globālo ietekmi; uzzināt, kas ir “Fashion Transparency Index” (latviskojot – modes caurspīdīguma indekss), kā un kāpēc tas ir radies; noskaidrot, kādi ir labās prakses piemēri Latvijā un ārzemēs un saprast, kāda ir “ātrās modes” industrijas saistība ar ANO Globālās attīstības mērķiem.

Globālās izglītības nedēļa šogad notiek 15 Eiropas valstīs. Tās iniciators ir Eiropas Padomes Ziemeļu Dienvidu centrs. Latvijā Globālās izglītības nedēļa notiek jau piekto gadu, to īsteno Latvijas Platforma attīstības sadarbībai kopā ar biedru organizācijām un partneriem - augstskolām, izglītības iestādēm un citiem atbalstītājiem reģionos. GIN ietvaros notiek vairāki desmiti pasākumu visā Latvijā, iesaistot simtiem interesentus diskusijās par Latviju un globālo pasauli. 2018. gadā Globālās izglītības nedēļas īstenošanu atbalsta Ārlietu ministrija, Zviedrijas vēstniecība, Zviedrijas institūts un Fashion Revolution Latvia.

Informāciju sagatavoja:  Jolanta Dzene

___________________________________________________________________________ 

 

 

Iepazīsti putnus - nometnieki!

16.novembrī sākumskolas skolēni pulcējās skolas bibliotēkā, lai iepazīstinātu viens otru ar izzināto informāciju par putniem – nometniekiem. Pasākuma mērķis bija radīt un pilnveidot skolēnu interesi par dabas daudzveidību, veidojot viņu izpratni par putniem-nometniekiem, sekmējot skolēnu prasmi izzināt un prezentēt izzināto.

Veselu mēnesi skolēni skolotāju vadībā meklēja, pētīja svarīgāko informāciju par izvēlēto nometnieku un interesantākos faktus atspoguļoja plakātā.. Klases prezentēja  savu priekšnesumu par putniem,  lasot, stāstot aprakstus par ūpi, žagatu, dzilnīti un kraukli. Bija sagatavoti uzdevumi citām klasēm, kur skolēniem bija jāsaliek putnu- nometnieku puzles, jādejo “Putniņdeja”, jāspēlē klusie telefoni, jāmin mīklas un jāizkrāso dzilnītis pēc dotā apraksta.

 Inta Lapsiņa, sākumskolas skolotāja

___________________________________________________________________________

 

 

Deju lielizrādi “Abas malas”

Ar programmas “Latvijas skolas soma” atbalstu 32 Stalbes vidusskolas skolēni- aktīvākie deju kolektīvu dalībnieki 17.novembrī dosies uz  “Arēnā Rīga” notiekošo  deju lielizrādi “Abas malas”. Šis  uzvedums ir viens no kulminācijas pasākumiem Latvijas valsts simtgadē.

Izrāde ir veidota kā simts gadus sens stāsts par mums pašiem- Latvijas cilvēkiem- un mūsu zemi, kuras dzīslās plūst laika upe Daugava. Tajā piedalīsies ap 450 mākslinieku, kas pārstāv dažādus deju žanrus: profesionālo baletu, profesionālo laikmetīgo deju, tautas dejas un mūsdienu deju- sākot no hip hop līdz sporta dejām.

Inta Rajecka, skolas bibliotekāre 

___________________________________________________________________________

 

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 501 "PPDKN organizēšanas kārtība" un Stalbes vidusskolas iekšējo kārtību pedagogiem ir tiesības pieteikties uz profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu šajā mācību gadā. Sīkāka informācija pievienotajos dokumentos. Lai varētu sekmīgi organizēt novērtēšanas procesu, lūdzam vēlmi šogad pieteikties darīt zināmu līdz 12.novembrim direktores vietniecei mācību darbā I.Luntei. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, jautājiet!

Pielikumā dokumenti: 1.Iesniegums2.dokuments3.dokuments4.dokuments5.dokuments

 

 ___________________________________________________________________________

 

Stalbes vidusskolas 30 gadu jubileja

“Skolas zvana stāsts”

"Tu skola tā pati,
Mēs citi, sen jau citi...
Tev grūti mūs pazīt un vārdos saukt.”
(S. Kaldupe)

Katru dienu mēs dzirdam kādu zvanu. Tie ir modinātāja zvani, kurus gribas apklusināt, vai aizmest pulksteni aiz gultas. Vietējie un starptautiskie zvani-ļoti gaidītie un pavisam negaidītie. Var būt arī trauksmes zvani-tie ir zvani no skolotāja. Un ir skolas zvans-pirmais un pēdējais.

19. oktobrī Stalbes skola bija tērpusies tumši zaļā, salātzaļā, zelta un dzeltenā kļavu lapu krāsā-par godu savai 30 gadu jubilejai un absolventu salidojumam, lai stāstītu “Skolas zvana stāstu”.

Satikties un dalīties atmiņās bija ieradušies 150 absolventi un 50 darbinieki (bijušie un esošie).

Vakara svinīgo daļu ieskandināja zvanu ansamblis ar M. Brauna melodiju “Veltījums”.

Stalbes vidusskolas teātra pulciņa dalībnieki rādīja izrādi “Laimes lācis”, caur kuru tika nodots vēstījums, cik daudz ir jādara ar pašu rokām, prātu un izdomu, lai būtu tā, kā ir tagad-pēc 30 gadiem.

1988.gada 1.septembrī zvans uz pirmo mācību stundu aicināja gandrīz 250 skolēnus un tika simboliski pasniegta atslēga direktoram Auseklim Ķibildam, kurš to glabāja līdz 1990.gadam. Direktors veidoja skolas saimi, iekļaujot Kūduma un Rozulas skolas, kā arī jaunos skolotājus.

Auseklis Ķibilds  savā atmiņu stāstā vēstīja  par to, kā skola tika labiekārtota-skolēni ar vecākiem slīpēja grīdas un sienas, lika kopā mēbeles, kuras ar kravas mašīnu tika atvestas pēdējās augusta dienās. Arī skolas apkārtne jāapzaļumo. Lai gan celtniecības projekta ietvaros bija paredzēta arī apstādījumu ierīkošana, tas netika izdarīts. Kā tas notika, atceras toreizējā dārzniece Ligita Embrekte: “Pienāca 1. septembris- apkārt tikai nolīdzināts lauks, apbērts ar melnu zemi. 2.septembrī lija, visu izskaloja, izskatījās šausmīgi, grāvji nebija izrakti pareizā slīpumā. Vecāki un skolēni ar lāpstām raka un līdzināja grāvjus. Man bija ideja apkārt skolai veidot dendrāriju ar pēc iespējas dažādiem šim reģionam atbilstošiem kokiem un krūmiem. Klasēm tika sadalītas teritorijas, un atkal ar vecāku un skolotāju palīdzību skolēni paši visu sastādīja. Redzēju, ka vēl joprojām aug zelta jāņoga, sarkanais dižskābardis, hemlokegle, Dammera klintene, Engelmaņa un Sibīrijas egles, pacipreses, piramidālie ozoli un korķa koki, kā arī dažādās pīlādžu šķirnes, ceriņu, kļavu, bērzu un grimoņu sugas, irbeņlapu fizokarpi, ēdamie sausserži, sudraba eleagni un citi augi. Visvairāk mani pārsteidza Māka ieva. Tā pašlaik rotājas kā skolas parka lepnums. Paldies apstādījumu ierīkošanas atbalsta komandai-Līgai Tiltiņai un Auseklim Ķibildam!”

No 1990. līdz 1993.gadam atslēgas saimnieks bija Jānis Bērziņš. Šajā laikā veidojās jaunas tradīcijas, kā sadarbība ar tuvāko un tālāko kaimiņu skolām. L. Embrekte un J. Bērziņš sāka veidot skautu un gaidu organizācija, kā rezultātā 1993.gadā 10 skolēni devās uz Zviedriju.

No 1993.-2000.gadam skolu vadīja Ilga Smeltere, kura dalījās atmiņās par to, kā piekrita kļūt direktore skolā bez sporta zāles un kā panāca, braucot uz saeimu, staigājot no viena ministra pie cita, ka beidzot sportot vairs nevajadzēs skolas gaiteņos. Direktore pateicās Imantam Balodim, kurš sponsorēja pirmo datoru iegādi. Sirsnīgi vārdi tika veltīti skolēniem, ar smaidu atceroties gan labās lietas, gan arī  nedarbus. I. Smeltere teica paldies bijušajiem kolēģiem par atbalstu un sadarbību, īpaši tad, kad notika skolas un direktores akreditācija.

1991. gadā skolas durvis aizvēra pirmie absolventi, to skaitā arī Jolanta Jansone, tagad Dzene. Viņa pēc studijām atgriezās strādāt skolā un 2000.gadā piekrita kļūt par Stalbes vidusskolas atslēgas glabātāju, un to dara vēl joprojām. Direktore savā emocionālajā runā akcentēja, kā ir būt skolas vadītājai, cik garš pieredzes ceļš jāiet, lai veiksmīgi realizētu sevi šajā amatā, kur vienlaicīgi jāvada gan skolēnu, gan pedagogu kolektīvs. J.Dzene ar mirdzumu acīs dalījās atmiņās par dažādām radošām aktivitātēm ar skolēniem. Jo īpaši siltā atmiņā bija palicis darbs ar Skolēnu domi-pasākumu organizēšana, dažādi braucieni uz citām skolām. Tas viss ir sniedzis milzīgu gandarījumu un lepnumu.

Mums patīk domāt un fantazēt, cik skaisti visu izdarīsim, cik labi viss izdosies, bet, lai skola pastāvētu, ir nepieciešams atbalsts. Skolas kodols ir skolotāji, bet skola nebūs stipra, ja nebūs skolēnu, vecāku un sabiedrības atbalsta. Mēs šo atbalstu jūtam. Daudzus gadus mūs finansiāli un morāli ir atbalstījusi Pārgaujas novada pašvaldība. Apsveikuma vārdus teica Pārgaujas novada pašvaldības priekšsēdētājs Hardijs Vents, novēlot skolai būt vēl ilgi!

Ar muzikālajiem sveicieniem priecēja bijušie skolēni-Pauls Ēriks Skujiņš, Nora Ķibilda-Kinna, Santa Jogita Emse, Kristers Briedis.

Gaisā virmoja neviltots satikšanās prieks ar bijušajiem kolēģiem-Ilgu Smelteri (tagad Šķesteri), Līgu Tiltiņu, Ausekli Ķibildu, Helēnu Lūsiņu, Marutu Blauvu, Antoņinu Zubovu, Ligitu Embrekti, Sarmīti Krūmiņu (tagad Kukli), Danu Gaili, Antru Priedīti, Guntu Otersoni.

Svinīgās daļas nobeigumā skolas iekšpagalmā tapa salidojuma dalībnieku kopbilde.

Visa vakara gaitā darbojās Berga foto, un viesi bildes varēja saņemt tūlīt pēc fotografēšanās.

Līdz 3 naktī notika balle, kurā spēlēja Ingus Vidiņš ar grupu Jelgavas Festival band.

Paldies visiem, kas radīja šos svētkus, kas stāstīja, klausījās un turpina rakstīt skolas zvana stāstu!

Durvis ir atvērtas, Tu, absolvent, stāvi uz sliekšņa un esi gatavs doties pasaulē. Piepildīt savus sapņus. Te paliek cilvēki, kas atklājuši, cik skaista nākotne Tevi gaida, kā pasaule pārvērtīsies, ja Tu iesi. Tikai atnāc, lūdzu, atkal pēc pieciem gadiem pastāstīt mums, kā Tev pasaulē klājas!

Inese Kozlovska, latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

 ___________________________________________________________________________

 

30.10.2018. Starpnovadu skolu sacensības Tautas bumbā D gr. (mazās skolas)

 

Komandas

 2  3

Punkti

Vieta

1.       

Drustu pamatskola

 

0

3:6

0

0:8

 

0

 

3

2.      

Amatas pamatskola

3

6:3

 

0

0:10

 

3

 

2

3     

Stalbes vidusskola

3

8:0

3

10:0

 

 

6

 

1

               

 

 

 

 

 

 

Stalbes vidusskolas 3.-5.klašu skolēni 30.oktobrī ļoti veiksmīgi startēja sacensībās rotaļa „Tautas bumba” mazajām skolām, izcīnot 1.vietu. Zīmīgi, ka šīs sacensības notika Stalbē, pirmoreiz ārpus Cēsīm. Pavisam piedalījās 7 komandas, kuras tika sadalītas divās apakšgrupās, katras grupas pirmo divu vietu ieguvējas cīnījās par 1.-4.vietu, bet pārējās komandas izspēlēja 5.-7.vietu sadali.  Viena spēle ilga 2x5 minūtes, uz laukuma  8 spēlētāji (4 zēni un 4 meitenes).

Tabula pēc grupas spēlēm

Pusfināli                                                      

Skujenes pamatskola  – Stalbes vidusskola 0:12    

Amatas pamatskola – Vecpiebalgas pamatskola 5:2

Fināls par 3.vietu 

Skujenes pamatskola - Vecpiebalgas pamatskola  12:8

Fināls par 1.vietu                                                                         

Amatas pamatskola – Stalbes vidusskola         0:13

Stalbes vidusskolu pārstāvēja Jānis Gūtmanis, Atis Gūtmanis, Roberts Frīdenšteins, Kenets Strēlnieks, Renārs Ozoliņš, Elizabete Dārziņa, Katrīna Kārkliņa, Rebeka Ekerte, Liāna Podziņa un Samanta Seikstule.

 

Oskars Urbāns, sporta skolotājs